Vem är då Lasse ..?

Kort privat.

 • En skilsmässa 1986
 • Ett nytt förhållande 1989 som tog slut 1998
 • Bor i Härnösand
 • Är Sambo med Benita Svahn sedan hösten 2002
 • Fem underbara vuxna barn, alla är kvinnor.
 • Åtta barnbarn, den senaste föddes i November 2016

En sammanfattning …

FD.yrkesofficer i Marinen.

Pensionär.
Intresserad av:
Hemsidor, wordpress.
Tekniskt intresserad, systemnavigation – Transas nav.system
Navigations appar: Seapilot, Eniro på sjön, Tomtom m.fl.

Annat som jag brukar ”Pyssla med”
Healing, eget växande. regressioner till tidigare liv, behandlingar, vägledande samtal

Lasse - Lite mer kortfakta

Lasse, Livsutforskare och Medmänniska.

 • Johan Ekenbergs kurser i ”Sex intimitet & Lust”  (1995 – 1998)
 • Mullingstorps kurser 2000, 2001
 • Kursledare för egna flerdygnskurser sedan 2002
 • Certifierad  NADA Akupunktör 2003
 • Utbildning i Kinesisk Patentmedicin, klar 2003
 • Utbildning i RV (Remote Viewing) 2003
 • FD. Yrkesofficer i Marinen (1972 – 2004 ), Fartygschef, Dykare, Dykledare, lärare på militär dykarskola mm.
 • Jag gillar att skapa hemsidor med WordPress, hjälper kompisar och bekanta.

Övriga ”civila” yrken, tidigt 70-tal, Bergarbetare, sotare, fabriksarbetare m


Jag har gjort lite olika saker under årens lopp.

Jobbat som: Sotare, bergarbetare, kört baklastare arbetslös diversearbetare i Göteborg, fabriksarbetare Härnösand mm.


Den privata delen av mitt liv

I mitten på 90-talet påbörjade jag en ny levnads-fas i mitt liv.


Under åren 1995 — 1998 gick jag olika utbildningar/nya kurser i djupgående personlig utveckling.

Johan Ekenbergs kurser i ”Sex intimitet & Lust”  (1995 – 1998) var viktiga kurser.
Jag träffade nya människor, nya kontakter med människor som ville utvecklas på djupare plan.
Nya kontakter = Jag gick ”ett antal” kurser, workshops mm.
Insikterna från dessa kurser ledde till  ökad förståelse om mig själv.
Jag fick även nya intressen, intresserad av nya sätt att hantera livets olika problem.

Yrkesofficeren

Under större delen av mitt yrkesliv har jag jobbat som yrkesofficer i Marinen.

Marinen bestod då av två ”Egna försvars-grenar” – Flottan och Kustartilleriet.

Jag har tjänstgjort i Kustartilleriet

Min yrkesgren: ”Minör” sjöminor i kustartilleriet med allt som behövdes för detta.

Tjänstgöringstid: Hösten 1972 – Hösten 2004

Tjänstledig som yrkesofficer – Civil Tung dykare mintyget
Dykfartyget Horsfjärden
Dykarbåten Nordan – arbetabostad och arbetsplats
Tjänsgöringstid: Sommaren 1979 – 1981, kanske 1982

Fartygschef på mindre Fartyg, Bevakningsbåtar äldre och nyare versioner, mindre färja, landstigningbåtar, stridsbåt 90 m.fl.
Jobbat med allt som sjölivet innebär.
Samt som Tung & Lätt dykare, lärare på militär dykarskola.
Tungdykar utbildning 1977 flottans dykarskola, då förlagd på Märsgarn.

Tjänstgjort i 2 omgångar(70-talet & 90-talet) i Marinen, Kustartilleriets dykarskola.
!978, 1979 – Dykgrupp chef
1990 – Dyk – Plutonchef
Mindykarna, gamla KA:1, AMF1 som då fanns i Vaxholm, Rindö.

Minutläggare, ”Mul 14” – HMS Alnösund
Båttroppchef, dykledare, många olika befattningar ombord.

Bevakningsbåt pluton, Beredskaps FTG – Bevakningsbåt 74 – HMS Bredskär – uppgraderad – 87
Bevämpning:20 mm Akan, 8 sjunkbomber i hållare på däck, granatgevär, ksb 58, handgranater, handvapen
Befattning: Fartygschef
Tjänsgöringstid: 1987 – 1994

Dykerifartyget – HMS Nordanö
Befattning: Stf Fartygschef
Dykarledare: Tung, welter, lätt dykning
Tjänstgöringstid: 1995 – 1997

Bevakningsbåtspluton, Bevakningsbåt 80 – HMS Hurtig
Befattning: 1,O stf. Fartygschef
Tjänstgöringstid: 1997 – 2000

Skyddscentrum Umeå – Militär forskning
Tjänstgöringstid: Våren 2000 – hösten 2002

Åren 2002 – 2004 – Härnösand – Avveckling

Jag har utbildat människor i försvarets/Marinen/kustartilleriet regi under åren 1973 — 2001
Dom sista åren var det mest kontorsarbete.

Hur man försvarar sig med vapen i han och undviker att bli dödad i onödan.
Soldatens livsvillkor: Att kunna försvara sig själv och andra, och  i värsta fall när alla andra möjligheter äro uttömda då gäller ”Att döda eller dödas”
Sjömanskap, navigation.

Att uthärda livet räcker inte längre.

Nya insikter om mig själv och livet.

Stora förändringar på jobbet.

Relationsproblem med min dåvarande sambo


Jag hamnade i en livskris.

Jag kunde inte längre bara ”bita ihop”(allt som inte dödar direkt härdar) och försöka gå vidare.

Februari 2000 åkte jag till Mullingstorp
Jag gick ”möt dig själv kurserna steg 1 & 2” under 2000.


Erfarenheterna efter varje kurs tog flera månader att bearbeta

Ännu fler månader innan  insikterna landat tillräckligt i mitt vardagsliv.
Året 2000 var ett extremt jobbigt år.
Men även en stor vändpunkt i livet.


År 2001 jobbade jag vidare med mig själv.

Jag lärde mig mer, bland annat som assistent under flera kurser under 2001 på Mullingstorp.

Till slut hade Healern och Yrkesofficeren,  LT. Karlsson
(och en del andra roller) blivit vänner som lärt sig att samarbeta.

Jag hade … äntligen … i mycket större omfattning accepterat  den jag var/är i nuets värld och slutade kämpa med och mot mig själv.

Nyckeln hette (och heter  fortfarande) medvetenhet, att acceptera saker som dom är i nuets värld.
Betrakta dom(allt) utan att tycka något och fördöma det som dåligt eller fel.
Efter många, många sådana bet raktelser så försvann, av sig självt sånt som inte hjälpte mig i vardagslivet.


Våren 2002 hade en hel del ”landat” som en alltmer självklar del av mig själv i vardagslivet.

Våren 2002 var jag kursledare för min egen första egna ”flerdygnskurs”

Sedan dess har jag haft flerdygnskurser i djupgående personlig utveckling.


Jag utbildade mig i annat med, 2003 var även ett utbildnings år.

Några exempel:
Certifierad  NADA Akupunktör.
Utbildning i Kinesisk Patentmedicin, klar 2003.
Utbildning/kurs i RV (Remote Viewing – Fjärrsyn) mm.


Jag sammanför, utvecklar och integrerar  fortlöpande alla mina kunskaper från hela mitt liv.
Det innebär att jag hela tiden utvecklar nya sammansatta tekniker att utveckla och läka sig själv på så djupa plan som möjligt.

Ett övergripande intresse är:

”Hur läker man sig själv, på så djupa plan som möjligt, helst samtidigt”


Jag är intresserad av ny teknik inom dom flesta områden.

Webbsidor med wordpress som grundprogram
jag håller på med egna och bekantas hemsidor
Jag underhåller ett antal hemsidor, ansvarar för dom, hjälp/hjälper andra att skapa egna som dom själva sköter om.


Fartyg och Båtar.
System navigation; GPS, tex. SeaClear II, samt radar mm.
Nav-appar sjön: Seapilot, Eniro på sjön
GPS på land, Tom Tom m.fl.
Nav-appar på land: TomTom Go, Nordic


Live musik, spelar Gitarr och sjunger lite för att det är roligt.

Musikprogram, för inspelning och konvertering, MP3 mm.

Filmskapande har också blivit ett intresse.
Det är intressant att kunna dokumentera upplevelser på film.
Samt kunna redigera och skapa enklare filmer från upplevelser
som är svåra att beskriva, tex. hur det ser ut uppe på 87 meters höjd
uppe i en vindmätnings mast som är 100 meter hög.

Naturen är ett annat intresse.
/ Lasse

 

Kursledare - Behandlingar mm.

Våren 2002 var jag kursledare för min första egna flerdygns kurs.

Jag har gett healingbehandlingar sedan hösten -98
Regressioner till tidigare liv sen 2002
”Frigörande dans” sen 2002
Olika kombinerade behandlingar sen 2002

Healer
 • Utbildning i Healing 1998  – Reiki 1 + Reiki 2
 • Healingbehandlingar sedan -99
 • Reikimaster Hösten1989 – Våren 2000
 • Regressionsterapeut sen 2001

Kan man vara Healer och yrkesofficer?

Nja … några officers-kollegor ansåg – på den tiden att jag borde välja.
Healer eller yrkesofficer.

Varför utbildade jag mig då till healer ..?
Lärarna, flera av lärare från mina olika privata kurser förslog att jag borde ägna mig åt healing.

Jag ansåg att dom rent ut sagt var dumma i huvudet när jag fick en enklare förklaring av vad en healer är/gör.
Jag – Yrkesofficer, soldat – lär ut hur man hanterar olika vapen, strid – Healer – helt uteslutet, flum, idioti.
Men .. nya lärare som inte kände varandra och inte mig heller innan, sa samma sak, jag började undra varför ..
Det gick några år ….
Till slut kände jag att jag behövde förstå mer och ”ta tag i detta” med healing.
januari -98, gick jag min första utbildning i Healing.
I April samma år, Reiki 2 utbildning


En helt ny värld öppnades för yrkesofficeren Lasse.

… skicka energier på distans, distanshealing.

Min arma logiska officershjärna försökte desperat förstå, men det gick inte.
Till slut vart jag tvungen att anamma min Reikilärares ord.

”Yrkesofficeren behöver inte förstå allt, det räcker att det fungerar”
Måste du kunna allt om hur sms lagras och sen skickas till din mobiltelefon för att använda sms-funktionen?

Ok, det fungerade, jag ville veta och förstå mer

Hösten 1999 — våren 2000

Gick jag min Utbildning till Reikimaster i Healing.
Nu nåddes nya nivåer av energikunskaper

Men det uppstod även problem
Vardagsmänniskan Lasse som också var yrkesofficer …
LT. Karlsson, fartygschef. 1:0, dykledare mm. med  stora krav kunskap, kontroll mm.

Konflikter skapades i mig, Healern i mig föraktade yrkesofficeren.

Yrkesofficeren i mig tyckte att Healern i mig var en fjolla
En idiot som pratar om att det ”känns så”

Och om nu då sanningen ska fram så hände även många andra omvälvande saker samtidigt, jobb & privatlivet.

Hjälper släkt och vänner med Hemsidor

Jag hjälper vänner och bekanta med hemsidor med wordpress som ”operativsystem”
Jag är ”webmaster” för några hemsidor.
Självlärd, amatör, hankar mig framåt så sakteliga ..

Några hemsidor:

Tantralasses Blogg – min andra hemsida

Härnö Knutters – En av Härnösands MC klubbar

Doktor Diesel – Umeås Hårdrockgrupp

SACson AB – Min systers sambos hemsida

Gärdsgårdsgubben – Min kompis Björns hemsida

Silence of Lapland – Min kompis Björns andra hemsida

Kontakta mig.

14 + 7 =

Translate-Översätt

DanishEnglishFinnishGermanIcelandicNorwegianSwedish

Kommunens FB sida

Facebook inlägg

 

Kommentera på Facebook

Estetiska programmet hade varit mitt första utbildningsalternativ om jag hade varit i den åldern nu. SÖK! 🙂

Simhallsrestaurangen stängs för ombyggnad.
Från idag 25 april är restaurangen stängd då den nye entreprenören Zilgai Najibullah vill bygga om en del. Han räknar med att öppna igen senast den 1 juni. Välkomna tillbaka då.
Läs mer om Simhallsrestaurangen här:
https://www.harnosand.se/kulturfritidochturism/sportfritidochfriluftsliv/nyheterfransportfritidochfriluftsliv/sportochfritid/restaurangenisimhallenstangerforombyggnad.5.4a8d53ef162f4cbe7962bef9.html

 

Kommentera på Facebook

Så spännande! Lycka till 🙂

Lycka till! 😀va kul

Men vad kul

Spännande

lycka till zilgail

Skynda på dig Zilgail och lycka till!

Grattis o Lycka till bror🤗

+ Visa fler kommentarer

Allt du vill veta om solenergi.
Solel blir allt enklare att köpa och installera och dessutom kan du få ett statligt stöd på 30%. Onsdag 25 april håller Johan Nilsson från JN Solar en föreläsning där du får veta mer. Det är fri entré och gratis fika. Onsdag 25 april alltså kl 18.30-20.30 på Sambiblioteket. Välkomna!

04.22.18 Se. skrivet av ...

Härnösands kommun

Vårflod - Du har ett eget ansvar och kan även hjälpa till

Risken för svår vårflod är förhöjd vilket kan ge allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
Vi har samlat några tips på hur du kan förebygga översvämning och var du kan felanmäla om översvämningen beror på överfyllda dagvattenbrunnar eller problem som orsakas av kommunala eller statliga vägar.

Har olyckan redan varit framme rekommenderar vi att du försöker se till att inte mer vatten kommer in i fastigheten och därefter försöker få bort det vatten som kommit in. Kontakta också ditt försäkringsbolag. Vid trängande fall, ring 112.

Några tips:
• Se över din försäkring på fastigheten – vad gäller? Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.
• Har du saker på ställen där det kan bli översvämningar, flytta dem i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
• Se till att eventuella oljeavskiljare är tömda, och att detta är gjort av behörigt företag.
• Placera inte föremål nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för skred och ras ner i vattnet, kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
• Har du som fastighetsägare en dagvattenbrunn på din fastighet? Då är det till stor hjälp om du har möjlighet att hålla den fri från is och snö. Det minskar risken för översvämningar och vattenskador i fastigheter. Dagvattenbrunnar på allmänna gator och vägar ansvarar kommunen eller Trafikverket för.
• Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus. Vid behov flytta på snö som ligger nära ditt hus.
• Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
• Fler tips hittar du på https://dinsakerhet.se/sakrare-hemma/…

Felanmälan
El, fjärrvärme, vatten & avlopp
Vid akuta fel ring Härnösand Energi & Miljö AB
Dygnet runt: 0611 - 55 75 55
Vid fel som inte är så akuta, kan du under dagtid ringa HEMAB:s växel telefon: 0611 - 55 75 00
Du kan felanmäla med ett formulär på HEMAB:s hemsida
Du kan även felanmäla till info@hemab.se

Kommunala gator och vägar
Gatuentreprenören NCC Roads journummer under ordinarie arbetstid telefon: 0611 - 156 87, övrig tid: 060 - 12 01 84
Kontaktsida för felanmälan för drift och underhåll av gator och vägar i Härnösands kommun: https://ncc.se/microsites/harnosand/…

Statliga vägar
E4, Rv90, Viksjövägen 718, Gånsviksvägen med flera sköts av Trafikverkets driftområden Kramfors och Timrå, där gränsen i Härnösand går vid Statoil på Bondsjö.
Ring 0771-921 921 och be att få prata med ansvarig för respektive driftområde.

Skolgårdar
Hemfosa Fastigheter AB
Ordinarie arbetstid: 0611 - 822 60

Parker, lekparker och allmän platsmark
Ring Svensk Markservice AB under ordinarie arbetstid, elefon: 0611 - 826 51, övrig tid: 060 - 12 01 84
Felanmälan: felanmalanharnosand@svenskmarkservice.se
... Se merSe mindre

Vårflod - Du har ett eget ansvar och kan även hjälpa till

Risken för svår vårflod är förhöjd vilket kan ge allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
Vi har samlat några tips på hur du kan förebygga översvämning och var du kan felanmäla om översvämningen beror på överfyllda dagvattenbrunnar eller problem som orsakas av kommunala eller statliga vägar. 

Har olyckan redan varit framme rekommenderar vi att du försöker se till att inte mer vatten kommer in i fastigheten och därefter försöker få bort det vatten som kommit in. Kontakta också ditt försäkringsbolag. Vid trängande fall, ring 112. 

Några tips:
• Se över din försäkring på fastigheten – vad gäller? Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.
• Har du saker på ställen där det kan bli översvämningar, flytta dem i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
• Se till att eventuella oljeavskiljare är tömda, och att detta är gjort av behörigt företag.
• Placera inte föremål nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för skred och ras ner i vattnet, kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
• Har du som fastighetsägare en dagvattenbrunn på din fastighet? Då är det till stor hjälp om du har möjlighet att hålla den fri från is och snö. Det minskar risken för översvämningar och vattenskador i fastigheter. Dagvattenbrunnar på allmänna gator och vägar ansvarar kommunen eller Trafikverket för.
• Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus. Vid behov flytta på snö som ligger nära ditt hus.
• Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
• Fler tips hittar du på https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/

Felanmälan
El, fjärrvärme, vatten & avlopp
Vid akuta fel ring Härnösand Energi & Miljö AB
Dygnet runt: 0611 - 55 75 55
Vid fel som inte är så akuta, kan du under dagtid ringa HEMAB:s växel telefon: 0611 - 55 75 00
Du kan felanmäla med ett formulär på HEMAB:s hemsida 
Du kan även felanmäla till info@hemab.se

Kommunala gator och vägar
Gatuentreprenören NCC Roads journummer under ordinarie arbetstid telefon: 0611 - 156 87, övrig tid: 060 - 12 01 84
Kontaktsida för felanmälan för drift och underhåll av gator och vägar i Härnösands kommun: https://www.ncc.se/microsites/harnosand/start-harnosand/

Statliga vägar
E4, Rv90, Viksjövägen 718, Gånsviksvägen med flera sköts av Trafikverkets driftområden Kramfors och Timrå, där gränsen i Härnösand går vid Statoil på Bondsjö. 
Ring 0771-921 921 och be att få prata med ansvarig för respektive driftområde.

Skolgårdar
Hemfosa Fastigheter AB
Ordinarie arbetstid: 0611 - 822 60

Parker, lekparker och allmän platsmark
Ring Svensk Markservice AB under ordinarie arbetstid, elefon: 0611 - 826 51, övrig tid: 060 - 12 01 84
Felanmälan: felanmalanharnosand@svenskmarkservice.se

 

Kommentera på Facebook

Bra att inte bo på stranden.

 

Kommentera på Facebook

Är det grönsakskommunisterna som är i farten?

Fredagstipset!
Imorgon lördag inviger Härnösands Konsthall Offentlig sida inte mindre än tre nya utställningar. 
– Vi är glada att för första gången i Härnösand få visa konstnären Tomas Gustavssons spännande arbeten. Vid sidan av den arrangerar våra vänner i anrika Härnösands konstförening en stor utställning med emalj och måleri av konstnärerna Annikka Kronlid Arvidsson och Mikael Arvidsson. Och som en start på vårt jubileumsår för Qvistska samlingen bjuder vi på en riktig färgstark karamell till utställning baserat på 1700- och 1800-tals porslin och fajans, säger konstintendent Linda Nordlander Frisk.Image attachmentImage attachment
SMHI säger att det finns risk för svår vårflod i Västernorrlands län. Vårfloden kan orsaka allvarliga översvämningsproblem. Vägar, järnvägar, broar och källare kan bli fyllda med vatten.

Snösmältningen kan orsaka översvämningar lokalt. Vi uppmanar fastighetsägare att se om sitt hus. Skotta bort snö som ligger mot husets fasad. Rensa undan skräp och is från brunnar intill ditt hus och se till att inte ha värdefulla saker på golvet i källaren.

Olika verksamheter inom kommunen arbetar med att förbereda och förebygga eventuella problem som vårfloden kan skapa. Kommunen samverkar med bland andra Räddningstjänst, Länsstyrelsen, SMHI, Trafikverket och HEMAB för att kunna förebygga och förbereda för eventuella skador så långt det är möjligt.

Under helgen väntas höga temperaturer som kan leda till kraftig snösmältning. Prognosen visar dock att värmen kommer att klinga av inom några dagar. Det gör att snösmältningen inte går så snabbt och flödena i diken och vattendrag minskar igen. Risken för en ovanligt svår vårflod är därför inte så stor den närmaste veckan. Däremot är inte faran över för säsongen. Det finns fortfarande stora mängder snö kvar som kan ge kraftig vårflod längre fram i vår.

https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=034,page=wpt-warning-alla

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/

 

Kommentera på Facebook

Fullt så mycket har vi inte,men det rinner in på verandan nu på Ängsvägen 33 c,formodligen någon slags vattenläcka,för det är inte snön som gör att marken är som ett gungfly,vågar inte gå ut på gräset.Har ringt om problemet.

Det rak inte med snö.

 

Kommentera på Facebook

Tack för att ni klargör vad #WeDo står för. Såg det på anslagstavlan på väg in mot Härnösand i helgen och fattade ingenting!

Väldigt bra, borde vara oftare på alla skolor:)

Har du inte gjort det tidigare är det dags nu! Sista chansen att nominera till Härnösands Hållbarhetspris 2018. Vilken person, företag eller organisation förtjänar uppmärksamhet för sitt hållbarhetsarbete? Vi vill ha din nominering senast torsdag den 26 april.

 

Kommentera på Facebook

Med tanke på nyheten i TÅ i veckan,att Västernorrlänningar är fetast i Sverige. Vill jag nominera Christina Ögrim kostrådgivare och Cambridge konsulent som på 9 år fått Härnösands bor att tillsammans väga 10 ton mindre. Hon har gjort en VIKTIG insatts för Härnösands väl och framtid. Christina Ögrim är min och många andras kandidat.

Tycker Fiskebiten och Ica-maxi kunde få bli nominerade. Tack för ordet. Mvh. Marina Norberg. 👍🙂❤

Härnösands bildelar , Göran Nyberg nominerar jag 👍

 

Kommentera på Facebook

Och här kom vi på en "hedrande" 208:e plats av totalt 290 kommuner: www.lararforbundet.se/basta-skolkommun Vad gäller företagsklimat har vi fallit över hundra placeringar under endast två år och kan numera stoltsera med en 254:e plats bland samma 290 kommuner: www.foretagsklimat.se/harnosand/ranking Det flumindex kommunen lagt ut kan bara tjäna ett enda syfte – nämligen att så få som möjligt ska begripa det.

Fredagstipset.
Den här helgen firas World Art Day med öppen ateljé hos 18 konstnärer och en samlingsutställning på Galleriet Torget (f.d Hernö Begravningsbyrås lokal vid Torget). Karta till alla ateljéer och öppettider hittar du på KKV Härnösand:s Facebooksida.
Är du mer sugen på att titta på Big air-åkning och BBQ ska du ta dig till Vårdkasbacken lördag kl 12-15. (Foto: Martin Edholm)
Trevlig helg!
Stort grattis till Alva Innala och David Riveron på Wendela Hellmanskolan som vann riksfinalen i Språkolympiaden i Malmö. Bäst i Sverige på spanska.

 

Kommentera på Facebook

stort grattis!

Åh, va roligt! Stort Grattis! 💥☀️👑

Congratulations

Stort grattis!

Grattis grattis!😍

+ Visa fler kommentarer

Tufft att få ihop pengar till hyran?
Kanske kan du söka hyresbidrag ur Johan Nybergs donationsstiftelse eller Stiftelsen syskonen Lindstedts minne.
Läs mer om stiftelserna och vilka som kan söka.
https://www.harnosand.se/stodochomsorg/nyheterstodochomsorg/nyhetsarkivstodoomsorg/sokhyresbidragurstiftelser.5.4e2aa6611621a997189dd940.html

 

Kommentera på Facebook

Tina Östman

Tina Östman

Ladda fler

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng