Våra jobbiga Känslor, en viktig del av Våra Liv.
Dom berättar vad vi saknar, fel som inte är åtgärdade.
Innehåller massor med viktig information.
   

Många av oss människor kör helt fast när det gäller att läka våra känslor.
Många känner både rädsla och oro inför tanken på att göra ett verkligt djupt känslomässigt läkande.
Vi känner en stark oro inför tanken att dra upp gammal smärta.
Vi har svårt för att dra upp olösta känslomässiga problem och obehagliga känslor.

Vi förstår inte att genom att läka sig själv känslomässigt så befriar vi oss från den vånda och smärta som vi annars troligen bär på under resten av livet.
Vårt samhälle har väldigt dålig förståelse för jobbiga känslor, för det mesta förstår inte heller samhällets företrädare värdet av att utforska känslornas värld.
Vi får tidigt lära oss att känslor är oberäkneliga, irrationella och farliga, och det är bäst att försöka hålla dem under kontroll.

Många människor har fått lära sig att förneka och dölja jobbiga känslor.
… i synnerhet för sig själv.
Dom flesta har lärt sig att man ska ha kontroll på sina känslor.
Man ska helst hålla sig lugn och ständigt ha full kontroll över sig själv.
Jobbiga negativa känslor, typ sorg, rädsla, ilska, smärta, och förtvivlan, lär vi oss att försöka bortse ifrån, inte att erkänna dem och försöka förstå dem.

När vi vänder oss bort från våra känslor så kommer vi inte att bli av med grunden till våra problem, eftersom vi då försöker bortse från en viktig och nödvändig del av oss själva, nämligen våra känslor.
Vi kommer att leva i ständig konflikt med oss själva.
Den del som är lärd att vi inte bör ha känslor bekämpar den del i oss som faktiskt har dessa känslor.

Jobbiga känslor är betydelsefulla, det finns en orsak till att de existerar.
I stället för att förtränga eller försöka undvika dem bör vi försöka förstå vilka möjligheter till förståelse som varje upplevd känsla innebär.
Dom visar vad vi behöver vara uppmärksamma på.
När vi är sorgsna visar den känslan att vi saknar något.
Det påstås ofta att rädsla är motsatsen till kärlek, och att vi behöver ”släppa” vår rädsla om vi vill uppleva kärlek.
Just genom att acceptera och förstå vår rädsla, som en sund och viktig del av oss själva … genom att läka jobbiga känslor … då kan vi uppleva äkta villkorslös kärlek till oss själva, vilket gör det möjligt för oss att känna kärlek och medkänsla med andra.

Våra känslor är en väsentlig del av livsenergin inom oss.
Om vi inte vågar uppleva våra känslor helt och fullt, och kan tillåta dem att flöda genom oss på ett naturligt sätt, så lagras den blockerade energin i dessa känslor i vår fysiska kropp.
Blockerade känslor är ofta en bidragande orsak till många av våra fysiska åkommor.
Vi blir frustrerade, spända, stressade …
Våra muskler i tex. Ryggen kan bli långvarigt  krampaktigt spända.
Något som i sin tur kan bidra till olika ryggproblem.
Att läka sina känslor kan således även bidra till att må bättre fysiskt.

Genom att acceptera våra känslor gör vi det möjligt för oss att …
… känna dem och därmed förstå vad som är fel i våra liv.När vi har läkt dem, kan vi kommunicera med våra känslor på ett lämpligt och konstruktivt sätt … i förståelsen av våra egna känslors grundorsak …  så gör vi det möjligt för dom att flöda genom oss på ett enkelt och naturligt sätt.
Då kan livsenergin strömma fritt genom kroppen och bidra till känslomässigt och fysiskt helande.
Genom att våga uppleva känslor så ökar vi vårt energiflöde
Det innebär ökad möjlighet till känslomässig, fysisk hälsa och välbefinnande

Vi får tragiskt nog tidigt i livet lära hur vi ska tänka, tycka och känna …
Vad som ”är rätt” att säga, hur vi ska tycka för att inte misshaga andra …

Därmed också vilka känslor som är ”godkända” i olika situationer.

Vi kan ju till en del medvetet försöka välja våra tankar, men när det gäller våra känslor kan vi bara välja hur vi ska förhålla oss … genom att bestämma oss för hur vi vill hantera dem.
Vi kan … medvetet eller omedvetet … välja att försöka bortse ifrån dem, agera ut dem eller försöka att medvetet acceptera dem och jobba för att förstå dom.
När man tillåter sig att känna sina känslor helt och fullt har man ofta inte samma behov av att ge utlopp för dem inför andra.

Om vi vill försöka leva ett lyckligare liv, behöver vi våga ta några av de steg som behövs för att läka känslomässiga sår från barndomen och ungdomen.

Många försöker ofta hoppa direkt till förlåtelsen därför att dom vill inte uppleva jobbiga känslor.


Detta innebär oftast att personen i fråga har tänkt … och förlåtit, men bara med tanken, inte med sin känsla.
Oftast blir det en slags logisk förlåtelse som läggs ovanpå obearbetade känslor.
Dessa känslor kommer istället fram senare i livet.
När man har erkänt och arbetat sig igenom jobbiga känslor sker förlåtelsen, och försoningen kommer naturligt och automatiskt.
Att läka sina känslomässiga sår tar tid.

Den ”känslomängd” som behöver läkas är väldigt olika hos var och en av oss.
Vilket ibland kan innebära att det tar flera år att nå en ”utläkt” nivå där livet inte bara innehåller en massa måsten där livet uthärdas så gått det går … så att livet även kan levas i glädje.
Vi kan påverka den tid som det tar att komma dit genom att aktivt välja att vända oss emot våra känslor och läka dem.

Ett faktum kvarstår dock.

Det går inte Prata eller Tänka bort sina känslomässiga sår.

… och dessutom så är det så att …

Vi iscensätter om och om igen vårt förflutna i vardagslivet
Därigenom får vi nya möjligheter att läka våra känslosår


Tillbaka till självhjälp


Tillbaka till 1,a sidan


 

Translate-Översätt

DanishEnglishFinnishGermanIcelandicNorwegianSwedish

Kommunens FB sida

Facebook inlägg

Fredagstipset
I morgon lördag är det åter dags för ungdomarna i Härnösands Slagverksensemble och folkhögskolans danslinje att äga Teatern. Klockan 19 börjar föreställningen och det är gratis.
Trevlig helg!

 

Kommentera på Facebook

Tack detsamma

Kommer 😊

Den är alltså imorgon kväll ?:)

Det finns fortfarande chans att det blir ett nytt destinationshotell på Kanaludden. Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd och kommer alltså att ta upp målet för ny prövning. Läs mer här:
https://www.harnosand.se/kommunen/pressochprenumerationer/pressmeddelanden.4.6b2de13212cae86337180009285.html#/pressreleases/fortsatt-chans-foer-hotell-paa-kanaludden-2519188

 

Kommentera på Facebook

Vill inte ta ut något i förväg, men kan inte låta bli att känna värmen som sprids i kroppen tillsammans med hoppet? Kan nu de som helhjärtat jobbat för Härnösands utveckling få en seger över ”avvecklarna”? Genom ett ev positivt domslut kanske Härnösand kan andas ut och kanske kan utflyttningen av företag stoppas. Låt oss alla tillsammans tro och hoppas på det.

Hoppas verkligen satsningen kan genomföras, det skulle bli ett välkommet lyft för stan. 😊👍

Är det frågan om hjärntvätt så då har de lyckas vad Härnösands bor tycker har som vanligt ingen betydelse men sen betyder ingen ting nån ting

Nytänkande och utveckling måste till om man vill ha en levande stad!! Heja!!

Håller tummarna. Härnösand behöver ett lyft 🙂👍

Underbart! 👊🏻👊🏻👊🏻

Bravo

Kanon

Wohoo!

Bygg👏👏👏bygg👏👏👏bygg.

Hoppas, hoppas! Sommarstaden behöver utvecklas! 🙏👌

👌

Nu vänder det, det här blir kanonbra! 🙂

Det vore väl toppen! 👍😊

Kan inte gnällspikarna överklaga igen?

Toppen.

-- Hmmm ...

Äntligen, utveckla sommarstaden!

Hoppas verkligen!! 👏

-- Jaah ... Här ser man att man inte längre ser Domkyrkan Härnösand 😪

Hoppas ...!

👍🏻

Superbra👏

+ Visa fler kommentarer

Det är varmt och torrt ute och det innebär att brandrisken är hög. Räddningstjänsterna i Västernorrland uppmanar alla som eldar utomhus att vara mycket försiktiga. 
Elda inte i närheten av torr växtlighet och ha alltid vatten i närheten när du eldar. Du kan även blöta ner marken runt brasan innan du tänder. Tänk på att använda ordentliga grillar eller särskilt iordningsställda grillplatser som är utformade så att branden inte kan sprida sig.
Läs mer här: https://www.dinsakerhet.se/checklistor/sakrare-fritid/skog-och-mark/elda-sakert-utomhus/

 

Kommentera på Facebook

Vad är det egentligen som ligger bakom det här initiativet? Jag kan inte dra mig till minnes något liknande från min skolgång under 70 och 80-tal. Har något förändrats och isf vad?

Bygglovshandläggare på dagen...
…och en tur på vattnet i solen på kvällen.
I Härnösand och Höga Kusten finns roliga jobb och möjlighet till en rik fritid. Som bygglovshandläggare på samhällsförvaltningen är du med när Härnösand växer. Vision är att bygga en hållbar framtid. Vi på samhällsförvaltning har en central roll i utvecklingen av kommunen - det vi gör ger avtryck i Härnösand. Sök senast den 15 juni.
https://www.harnosand.se/tjanster?rmpage=job&rmjob=1512&rmlang=SE

 

Kommentera på Facebook

Sidan gick inte hitta förresten..

Fredrik Zetterberg är inte detta du?

Sara Westman

35 deltagare från restauranger och krogar var med när det snackades ansvarsfull alkoholservering och sexuella trakasserier i publik/krogmiljö. En utbildning som Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå Kommunoch Polisen genomförde. Att arbeta förebyggande är nyckeln till en samhällsförändring.
#WeDo #härnösand

Satsningen #WeDo handlar om att synliggöra allt arbete som görs i Härnösand för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Det handlar också om att utbilda, medvetandegöra och skapa aktiviteter som kan bidra till att bryta dåliga beteenden och strukturer.

 

Kommentera på Facebook

Hej Gustav! Det vi menar med #WeDo är att vi i Härnösand bestämt oss för att We, vi tillsammans, vill försöka Do, göra något för att förändra den samhällsstruktur som blottades genom #metoo. Läs gärna mer om vår satsning och våra tankar här: www.harnosand.se/kommunen/nyheterkommunen/nyhetsarkivkommunen/harnosandtarmetoovidaretillwedo.5.1... /Karin på kommunikationsavdelningen

Att gå från #metoo till #wedo klingar inte så bra i mina öron... 🙉

Härnösand i toppstriden om titeln Årets sommarstad. När det är halvtid i omröstningen ligger Härnösand bland de fem bästa städerna. Ska vi förbättra fjolårets tredjeplats behövs många röster. Omröstningen pågår till och med onsdag nästa vecka och röstar gör du här:
https://www.reseguiden.se/tips/sommarstad

 

Kommentera på Facebook

Hur vet man ställningen under omröstningen?

Heja Härnösand!

Vi vinner😍

Cecilie Johansson fin du är👌🏼

 

Kommentera på Facebook

Hur gör jag som har ett värdekort med pengar på? Kan jag gå till Coop och flytta över dem till periodkortet

Går det bra att ta med sig en barnvagn på bussen fram och tillbaka till Härnösand från Saltvik? Hjälper chaffisen till med i och urlast?

Kommer ni att utöka turtätheten samt återinföra helgtrafik på landsbygden?

Den sista bekräftelsen funkar inte, så fort man ska trycka på signera på slutet så händer inget,inget på BankID heller . Så hur ska jag slutföra kortet ?

Är det samma tidtabell, eller drar ni på turerna?

Hur gör vi som åker med en grupp förskolebarn, vad gäller då?

Va billigt vem betalar mellanskillnaden och hur?

Var köper man busskortet? fråga från en ringrostig bussåkare👍💚❤❤

Mycket bra initiativ! 👏 Själv åker jag inte buss (än... 😉) men kan glädjas för alla de som nyttjar detta! Var inte så bitter utan se att kommunen gör ngt positivt. 😊 Annars gnälls det över att kommunen inte gör det...

Kanon ! Hamnar på skattsedeln till förmån för äldreomsorg, skola, mm.. Men Härnösand har väl bra ställt så det är väl bara att höja kommunalskatten jättelite så blir alla nöjda 👍

Är ju bra. Tänk om vi som bor där bussen inte går fick liknande rabatter på bilägandet! Men vi får ju vara med o betala 😉😉. Fiffigt va! En tank gratis varje månad skulle jag ta emot, kan verka lite girigt att ta två för att täcka hela beloppet 😂😂

Det är en helt fantastisk reform på så många olika sätt! Inte minst är det en jämlikhetsreform och en reform som ökar friheten för oss unga (för alla oss under 19 år blir kollektivtrafiken gratis). Oavsett var du bor i Härnösand och oavsett hur mycket du tjänar ska du kunna resa genom kommunen. Du ska kunna gå på bio, träffa kompisar och njuta av landsbygden. Du ska få tillhöra Härnösand och kunna vara aktiv i vår gemenskap. Tack till S-styret som genomför detta! 🌹❤️

Synd bara att dem på glesbygden inte kan utnyttja det då det går väldigt lite bussturer...

50 spänn blir dyrt det i Härnta eftersom det går så få bussar, för 50 spänn i Fjollträsk kan jag åka i flera timmar

Någon annan betalar, skattebetalarna. Problemet med socialism är dock att förr eller senare får man slut på andra människors pengar 😉

-- Men jag måste nog ändå nyttja Taxi för att komma från Hospitalsgatan till närmaste hållplats för att åka till Ankaret 🙁

Fantastiskt! För mig kostar tor Sundsvall 56:- som pensionär.

Är ju kanon för dom som kan åka buss, vi andra får ju bara höjd skatt på bränsle men på nåt sätt måste ni ju locka folk till stan

Kanon bra miljösatsning! Hoppas det kommer gå några bussar till Gussjö på helgen nån gång oxå!!

Härnösand tätort, eller Kommun......!? Finns väl ingen tätort i Västernorrland med så dålig tätortstrafik!

Billigt o bra i Härnösand. Ni har bra politiker där!

Heja Härnösand! 👏

Vore något för Sundsvall att ta efter.

Kul för alla som har mindre än 9 km till närmaste buss 😕

👍Markus Lantz

+ Visa fler kommentarer

 

Kommentera på Facebook

Har aldrig besökt Härnösand men det verkar vara en trevlig stad..röstat och delat...👍

Jag har aldrig varit där men jag ty cker det ser härligt ut. Åh så har jag mitt bar barnbarn med familf där.....

Fint. Måste åka dit

Min forna studentstad. Den ligger mig alltid varm om hjärtat 😍 Underbar tid i den staden var det. Vacker och pittoresk...

Vatten, natur, vackra byggnader och blommor vart du än tittar.

Härnösand 💙 är en vacker sommarstad o absolut årets bästa sommarstad 👏 Röstat👍

En vacker stad med ett underbart läge vid kusten.

Vackra barndomsstad ❤️

Röstat. På Piteå å Härnta.

Röstat och delat....självklart! 👍

Härnösand är en vacker sommarstad röstat och delat

Röstat å delat helt klart Härnösand ❤️

Röstat och delat

Vackra Härnta. Röstat och delat.

Röstat och delat 😀

Absolut Årets sommarstad👍

Röstat och delat👍

Röstat o delat !

Fixat! 🙂

Så fin stad 😊

Röstat och delat

Röstat o delst

Heja Härnta ❤

Pärlan på Norrlandskusten ⭐️

En trivsam stad!

+ Visa fler kommentarer

05.13.18 Se. skrivet av ...

Hej,
Jag försöker placera några av mina gamla fotografier i tid och rum. Jag tror mig minnas att jag ombord på jagaren Hälsingland 1961. Var kan jag få reda på om jag minns rätt. Utges fortfarande någon dagstidning, som bevakade Härnösand på den tiden? Eller finns det i kommunens arkiv några uppgifter om örlogsbesök 1961?. Några av mina foton visar ett större fyrverkeri över staden tagna från en höjd. Tyvärr går det inte att bifoga någon bild i inlägget. Annars kanske någon kunde känna igen byggnader i staden.
... Se merSe mindre

Kommentera på Facebook

Hej! Tidigare fanns Nya Norrland och Västernorrlands Allehanda som tidningar i Härnösand. Tidningarna slogs ihop och kallas idag Tidningen Ångermanland. I Härnösand finns också landsarkivet riksarkivet.se/harnosand. De kanske kan vara till hjälp. Vänliga hälsningar Karin på kommunikationsavdelningen

Fuglesang tog rymden till Hedda Wising! Under onsdagsförmiddagen fick alla åttondeklassare på Hedda Wisingskolan möjlighet att lyssna på Sveriges enda astronaut, Christer Fuglesang. Det var näst intill fullsatt då eleverna fick en inblick i hur det är att sväva tyngdlöst i rymden, bli ivägskickad av 50 000 hästkrafter samt hur det är att arbeta på en rymdstation.

Besöket är en del av Christer Fuglesangs skolturné längs norrlandskusten. Turnén arrangeras av Rymdstyrelsen och syftet är att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen hos elever runt om i landet.

Efter föreläsningen följde en lång frågestund då många nyfikna och intresserade elever fick möjlighet att ställa sina frågor till Christer.Image attachment

 

Kommentera på Facebook

Nu väger ju Discovery över 100 ton så 50 000 hästkrafter hade knappt rubbat den från marken. "Dragkraften på de tre huvudmotorerna på skytteln omräknat till mekanisk effekt motsvarar 37 miljoner hk"

Ladda fler

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng