Kollektivt medvetande

Det är lite konstigt att inte fler ser sambanden, mellan hur vi normalt fungerar, och förståelsen om hur vi skulle kunna göra för att förstå bättre, mer som en insikt. En sak som går att göra är att försöka öka medvetenheten om hur det mänskliga sinnet fungerar, och...