Åh, vad trött jag blir.

När ska det bli slut på denna hetsjakt på sjukskrivna människor ..?

Hade man behandlat en vanlig grupp människor på samma sätt så hade försäkringskassan dömts för hets mot folkgrupp för länge sen.

Regeringen, försäkringskassan skapar system för bedömning av sjukskrivna dom är hemliga dolda.
Utan att vara det på riktigt, ”det är bara så att” …samtalen protokollförs inte.
Handläggaren får ta hela ansvaret, det är väl ok.

Men grunden till besluten måste finnas på pränt, svart på vitt för att kunna överklagas.
Nu samtalar handläggaren med ”någon” av försäkringskassans kontrakterade läkare, som får väldigt bra betalt för att snabbt titta igenom några handlingar om en patient, sen döma denne till liv i misär.

Fegheten i de sätt som detta sker på är anmärkningsvärt.

Att kommunerna fortsätter med att acceptera att det är dom som får försöka sopa upp resterna av en människa vars liv har raserats av försäkringskassans handläggare när de utförsäkrade till slut kommer till socialtjänsten totalt utblottade och berövade allt mänskligt värde.
Otroligt att kommunerna accepterar allt detta, inte minst ekonomiskt.

Regeringen då … det delas ut små, små allmosor till kommunerna, som ska användas för olika ändamål.
Samtidigt så blundar regeringen för dom enorma kostnader som deras agerande orsakar i snabbt skenande socialbidrag.

Men var lugn, om några år … så får kommunerna även ta hand om barnen till dom sjukskrivna, för dom barnen växer upp under vidriga förhållanden, med föräldrar som totalt har gett upp allt i livet, dom orkar inte … kan inte.
varken ta hand om sig själva, eller sina barn.
Deras barn växer upp och fostras i misär, fattigdom som är ovärdigt Sverige.


Det verkar bara vara dåligt med verkligt stöd för dom sjukskrivna.
Några få försöker berätta hur eländigt det är.

En är Lotta Gröning på expressen

Nedan ett citat från expressen:

länk nedan till hela artikeln

Deras liv avgörs på några minuter

De står längst ner på trappan i nya försäkringskassans klassamhälle.

Längst ner på klasstrappan finns arbetslösa, invandare och lågavlönade.
Kvinnor som lever med värk, smärta och psykiska besvär har det särskilt tufft.
De har ingen trovärdighet.

Folk har blivit maktlösa och kan inte påverka sin egen situation. Det leder i många fall till apati eller stor frustration. Folk hotar med självmord, begår självmord och talar även om andra brutala åtgärder.
Men det biter inte på ansvariga politiker.
De utbildar i stället tjänstemännen att hantera människor i kris och framför allt inte använda sig av känslor eller andra moraliska överväganden i sitt arbete.

skrivet av Lotta Gröning.


slut citat.

Troligen så är detta ändå bara början.
Försäkringskassans lednings strategi är glasklar.

Dom som är längst ner i hierarkin ska, och får ta alla smällar.
Dom är förbrukningsvara, det är bara att anställa nya när dom gamla har ”tagit slut”

Ledningen skapar en stark allians från mellanskiktet i hierarkin och uppåt.
Där skyddar alla varandra.
Från dom kontrakterade läkarna och uppåt.
Där upphör även dom normala demokratiska principerna att gälla.
Öppenhet, möjlighet till insyn om vilka som tar besluten, på vilka grunder detta görs mm.
Möjligheten till att ganska relevanta fakta har upphört.
Därmed så blir det i praktiken omöjligt att konkret diskuterar och kritisera verkliga fall.

Man kan tycka något om arbetssättet … men det finns inget annat att ta på.
Dom inblandade på högre nivå behöver ”bara” vänta ut förväntad kritik … det finns inget att ”ta på”
”Detta går snart över”


Tidningen Expressens medarbetare berättar mer om eländet.

Hon heter Anna Bäsén.

citat.

Länk till hela artikeln nedan.

Hemliga läkare avgör besluten

Försäkringskassans läkare har blivit hemligare.
Deras yttranden protokollförs inte och namnen syns inte i besluten.
De har hög lön och stor makt, men är tjänstemän som arbetar utan läkaransvar.
Och en ny studie visar att patienten har större risk att mista sin ersättning – om en av en grupp ”stränga” läkarna varit inblandad.

– Försäkringskassans läkare har mycket stort inflytande, säger forskaren Peter Hultgren.

Inga protokoll förs

Förr gjorde försäkringsläkarna ofta skriftliga yttranden.
Men sedan ett par år har det ändrats.
I stället har man muntliga möten där flera handläggare och läkarna går igenom avidentifierade ärenden.
Det förs inga protokoll.
Försäkringsläkarnas namn nämns inte beslutet.
De kan heller inte anmälas till socialstyrelsen, eftersom de bara är ”rådgivare”.

Tjänar bättre

De flesta av de försäkringsmedicinska rådgivarna är specialister i allmänmedicin.
Bara en mindre andel av dem har påbyggnadsutbildning i försäkringsmedicin.
Hur många vet inte ens f-kassan.

Klart är att de tjänar bättre än vanliga läkare: 84 104 kronor i månaden i grundlön mot allmänläkarens 63 500 kronor.
Ett par har över 170 000 kronor i månaden i grundlön.

– Visst betalar vi mycket för läkarna, det tycker jag också.
Men vi får valuta för pengarna.
Vi vill ha läkare med rätt kompetens och rätt erfarenhet och det är konkurrens om dem.
De flesta jobbar dessutom deltid hos oss, och då får man sämre pension.
En hög grundlön gör att det blir balans, säger försäkringsdirektör Svante Borg.

Av Anna Bäsén.


Vi tar en artikel till av Anna Bäsen.

Nedan en länk till hela artikeln.

Snabba beslut ger högre lön

Försäkringskassans handläggare beslutar under hård tidspress.
Varje arbetsmoment är beräknat på minuten.
Snabba beslut ger plus i lönekuvertet.
Men kvaliteten tar stryk.
Nästan var tredje beslut tas på för dåligt underlag, visar en ny granskning.

När f-kassans läkare sammanträder med handläggarna tar varje enskilt sjukpenningärende omkring 10-15 minuter att diskutera.

Oftast hinner vi med sex ärenden på en timme, berättar Jan Franzén, läkare och anställd vid försäkringskassan.

Tidsstyrda som i fabrik

Handläggarna är tidsstyrda ned på minuten – precis som i en fabrik.
Processutvecklarna har varit ute på kontoren och mätt hur lång tid olika moment i en ”bra handläggning” ska ta.
Tiden för att ta ställning till om det finns tillräckliga uppgifter i ansökan om sjukpenning är en och en halv minut.

– Vi har inte resurser för att handlägga ärenden under alltför lång tid.
Processutvecklingen har absolut gjort handläggningen effektivare, säger verksamhetsutvecklaren Inger Dahlsköld.
Varje månad följer handläggaren, dennes chef och en försäkringsexpert upp hur många ärenden som hunnits med.
– Om det inte flyter på måste chefen ta en diskussion med handläggaren, kanske denne behöver stöd som kompetensutveckling, säger Inger Dahlsköld.

Snabbhet ger högre lön

Hur väl handläggarna klarar av tidsmålen syns i lönekuvertet.
– Den som har hög kvalitet och hög produktivitet har förstås en bra löneutveckling, säger försäkringsdirektör Svante Borg.

Thomas Åding, vice ordförande för fackföreningen ST i försäkringskassan, är kritisk till att de enskilda handläggarna ständigt blir mätta ”på korsan och tvärsan” – samtidigt som handläggarna har blivit färre, antalet ärenden blivit fler än kassan har budget för och reglerna ändras varje halvår.
En stor majoritet av de anställda uppger att de är utsatta för stark tidspress, 16 procent har dessutom utsatts för hot och våld.

Av Anna Bäsén.

Slut citat.


Ser du mönstret, strategin ..?

Dom som egentligen bestämmer allt, är i praktiken osynliga.
”Någon av dom som var med” gav ett råd, som ”kanske” användes av handläggaren …

Och detta FEGA ”arbetssätt”gagnar ju även handläggaren till viss del.
Hur då ..?
Jo, dennes beslut blir ju också hopplöst svårt att överklaga, klaga på.
Varför då ..?
Jo, handläggarens verkliga beslutsunderlag saknas helt.
Endast beslutet är fullt synligt.
Grunderna, orsakerna till beslutet är dolda, skedde under ett möte.
Där diskuterades patient X,s-fall och ”detta beslut rekommenderades av sakkunniga.
Vem då …?
Framgår inte.
När, ”troligen under mötet”.

Den sjuka patienten har i princip en hopplös livssituation.
Det saknas en verklig möjlighet att överklaga ett beslut som är fattat enligt ovan listiga vidriga strategi.

Varför då ..?
!. För att överklagan kommer i praktiken att ta väldigt, oerhört lång tid …
troligen hinner allvarligt sjuka patienter dö långt innan fallet ens tas upp.

2. Dom flesta normal-intelligenta representanter för lag och ordning inser att det i princip är helt omöjligt att driva en normal rättslig process.
Det saknas möjligheter att ens få fram relevanta handlingar, eftersom det helt enkelt inte finns några.

Normalt sjuka människor utgör ingen som helst risk för överklagans fall.
Varför då ..?
Dessa människor kommer att ha fullt upp med att försöka överleva ekonomiskt,
Bara att skaffa fram pengar till behövliga mediciner kommer troligen att överbelasta dessa människors kapacitet.
Sen måste den sjuke även skaffa pengar till hyra, mat och boende …
Trotts att människan i fråga är sedan länge så sjuk att denne inte klarat av att jobba.

Bara att orka överleva ovan … för det behövs en sjuk människa med en styrka utöver dom flesta friska människor.

Hur i helvete ska samma sjuka människa dessutom hitta tid, ekonomi, energi och ork att överklaga ett beslut som skett enligt ovan strategi ..?

Strategin är lysande, det blir väldigt få överklaganden.

Många kommer helt enkelt att ge upp för att dom orkar inte  … klarar inte av ovan.
När deras mediciner har tagit slut så blir dom snabbt sjukare och får troligen även diverse olika följdsjukdomar.
Även detta är ju bra, svårt att bevisa vad dom egentligen dog av.

Många sjuka utförsäkrade utan inkomst som inte längre har dom pengar som behövs
Dom kan inte längre köpa dom mediciner dom måste ha för att inte dö i förtid.
Utan annan hjälp från socialen går dessa människor under.
Dom kommer att dö.

Fråga är bara på vilka grunder som socialen ska hjälpa dom ..?

Ha det.
Lasse


Tillbaka till 1,a sidan


 

Share This