Ingen skam i kroppen – frigör din sexuella kraft av Charlotte Rudenstam

Skriven av en kvinna, för kvinnor men det är en bra bok för oss män med.

Nu har jag läst klart boken ovan.

Det är en väldigt bra och insiktsfull bok.


En av de saker som kanske glädjer mig mest med Charlottes bok är att hon är väl medveten om hur tidiga, bortglömda/förträngda händelser från tidig barndomen präglar den vuxna människans vardagsliv på ofta mer eller mindre omedvetna plan.

Charlotte beskriver hur bardomens prägling effektivt begränsar den vuxna människans sexualitet.
Hur inprogrammerad skuld och skam styr vårt sexliv.

En annan sak som glädjer mig mycket är det stora antalet övningar, dvs. praktiska sätt att jobba med och bearbeta sina problem, ensam på egen hand eller tillsammans med andra.
Det är utomordentligt bra.


Dessa övningar ger var och en tillgång till praktiska metoder att nå nya fördjupade insikter om sig själv och andra.

Varför är då just praktiska övningar så bra ..?

Jo, därför att: Den enda verkliga kunskapen nås endast via egna praktiska upplevelser.!!!

Allt annat är nämligen ”bara” logiska teorier!

Teoretisk utbildning ger ingen verklig kunskap, endast ”tänkbara-logiska-teorier”
En del av dom som anses vara verklig, bevisad kunskap, anses vara detta just därför att dessa teorier är praktisk prövade och befunnits ”hålla måttet” för de vetenskapliga normer som ansågs korrekta när den teoretiska kunskapen testades.

Dom allra flesta så kallade ”vetenskapligt bevisade kunskaperna” visar sig senare inte längre vara sanna, eller ”hålla måttet” vilket som regel sker efter lite längre tid, allt från några årtionden till några hundra år.
Rätt ofta betydligt kortare tid än så.

Även om tex. En medicin ”bevisligen” fungerar för ett ganska stort antal människor så händer det ofta att samma medicin inte alls ger avsedd effekt för väldigt många andra människor, vi är nämligen alla unika.


Det sker dock  hela tiden en konstant utveckling i allas liv.
Men den kan ske på olika sätt.

Ett av dom allra vanligaste sätten sker via ”Den-Omedvetna-Människans-Smärtsamma-Väg”.
Eller kort och koncist ”Smärtans-Väg”.
Den har varit ”original-metoden” för i stort sett hela mänskligheten så länge vi har funnits på jorden.

Rent praktiskt så innebär den att vi följer den prägling som inpräntades i oss alla under tidig, för länge sedan bortglömd barndom.
Denna prägling har rädsla som det största, främsta styrverktyget.

”Om du inte gör som … säger så … gör du fel = du accepteras inte som du är.

Andra vanliga ”styr-verktyg” är skuld och skam.!!!


Alla västerländska  samhällens politiker har gjort allt dom bara kan för att skapa ”konsumtions-människor” som ständigt konsumerar mer i en världsekonomi som bygger på ständig tillväxt.
Arbeta mer, längre, hårdare så att du kan konsumera mer, köpa fler prylar, konsumera mer, sluta inte för då stannar ekonomin.
Ekonomisk tillväxt är ett politiskt måste.

Då behövs människor som måste vilja köpa mer och fler prylar, vilket innebär prestera mer, lev upp till samhällets krav, arbete, mer arbete …

Dom flesta människor är uppfostrade till att bli en bra välfärdsmänniska som tror att lyckan finns i fler och bättre prylar.
För att kunna klara våra politikers tillväxtmål måste vi ständigt tillverka mer på kortare tid, vara bra samhällsmedborgare/arbetare som presterar allt mer.
Samtidigt ska vi hjälpa alla som behöver hjälp, se alla andras behov av stöd och hjälp i vårt samhällssystem.

Resultatet verkar alltmer bli att vi sätter alla andras behov, före våra egna, så länge vi kan och orkar …
Ända tills det gör alltför ont att förneka sig själv, sina egna behov, = ”smärtans-väg”

Många kör över sig själv så totalt att dom blir sjuka, utbrända, och/eller får alla möjliga och omöjliga sjukdomar, begår självmord mm.


Men nu finns det en till verklig fungerande metod som allt fler människor vågar pröva, ibland trotts stor rädsla.

I Charlottes bok ”Ingen skam i kroppen” visar hon alla sina läsare ett stort urval praktiska övningar som är läkande på flera plan än dom sexuella planen.

ISBN 978-91-975918-1-2
2011 Charlotte Rudenstam och Encourager AB
bokbeställningar: info@lustochliv.se

Nedan länkar till hemsida & Blogg

Ingen skam i kroppen

Charlottes Blogg


På informations sidorna talar jag hela tiden om vikten av att du bara kan förstå något när du upplever det, i nuets värld, när du handlar, gör saker.

 du hittar dom under sidan Självhjälp

Där berättar jag varför vi gång på gång iscensätter ouppklarade trauman i våra liv.


Varför ingår praktik i många utbildningar ?
Varför finns det ett behov av ”uppkörning” = visa upp att viktiga, ofta kritisk viktiga praktiska färdigheter har uppnåtts, tex. när man ska ta körkort ..?

Jo, har man ”för mycket” inprogrammerad rädsla, skuld, skam & oro inprogrammerad i sig själv så väcks alltför jobbiga känslor upp under en uppkörning.

Då klarar vederbörande troligen inte av att hantera normalt jobbiga trafiksituationer i vardagen.
Mer träning behövs.


Charlottes bok erbjuder många olika sorters ”sex-träning”, på egen hand samt tillsammans med andra.

Köp boken och börja ”sex-träna” dig själv, börja med dom enklare övningarna, på egen hand.

Du kommer att lära dig att njuta mer, få ökad lust, lägga grunder som hjälper dig att kunna få multipla orgasmer.

Du kommer att vilja leva ett bättre njutningsfyllt liv i ställer för att bara köpa fler och bättre prylar.
Jo, en och annan bra sexleksak kommer kanske slinka ner i din inköpskorg framöver.

Som sagt, en väldigt bra bok!
/ Lasse


Tillbaka till 1,a sidan


 

Share This