Osäkerheten inför asteroider som kommer lite väl nära jorden verkar vara rätt hög trots allt.

Nedan en liten inblick i NASA,s värld när det gäller NEO-Near Eart object

NASA har en webbsida som heter NEO Earth Close Approaches

Där kan jag idag, den11/10 2012 läsa nedan
OBS. jag ändrade rubrikens färg till röd, texten syntes så dåligt.

UPCOMING CLOSE APPROACHES TO EARTH
1 AU = ~150 million kilometers
1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers

Object
Name
Close
Approach
Date
CA
Distance*
(AU)
CA
Distance*
(LD)
Estimated
Diameter**
H
(mag)
Relative
Velocity
(km/s)
277830 (2006 HR29)  2012-Oct-11 0.1917 74.6 190 m – 440 m 20.7 7.88
(2008 BW2)  2012-Oct-11 0.1678 65.3 3.1 m – 6.8 m 29.7 11.10
(2012 TC4)  2012-Oct-12 0.0006 0.2 13 m – 29 m 26.5 7.12

Betrakta objekt (2012 TC4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notera att Object (2012 TC4) kommer att passera oss på ett avstånd som är mycket mindre än avståndet jorden-månen.

Beräknat passage-avstånd: 0,2 LD = ca 76800 km.

Hur långt är då det ..?
tja, jordens diameter är ca 12 742 km, vilket innebär att (2012 TC4) beräknas passera ca 6 ”jordar” bort.
Och, som en annan jämförelse så är ett varv runt jorden är ca 40000 km.

Vi tittar lite närmare på Objekt (2012 TC4)

Orbit Determination Parameters

   # obs. used (total)      133  
   data-arc span      6 days  
   first obs. used      2012-10-04  
   last obs. used      2012-10-10  
   planetary ephem.      DE405  
   SB-pert. ephem.      SB405-CPV-2  
   condition code      4  
   fit RMS      .3074  
   data source      ORB  
   producer      OSOD/JPL  
   solution date      2012-Oct-10 14:25:40 

Jag noterar då att Objekt (2012 TC4) upptäcktes den 4/10 för bara några få dagar sedan.

Samt att solution date – date of orbit determination – när banberäkningen blev klar, är den 10/10, i går således.

Hur bra är då beräkningarna ..?
Condition code = säkerheten i beräkningarna är ”bara” en 4 i skrivande stund (11/10 kl.15:00).

0 är stor säkerhet och 9 är väldigt osäkert
se nedan beskrivning av koden.
condition code
MPC ”U” parameter: orbit uncertainty estimate 0-9, with 0 being good, and 9 being highly uncertain


Jag hoppas att detta objekt uppmärksammas lite i media.

Samt att det går att få reda på om beräkningarna stämde.


Ha det Bäst.
Lasse


Tillbaka till 1,a sidan


 

 


Share This

Share This

Share this post with your friends!