DanishEnglishFinnishIcelandicNorwegianSwedish

Vem är då Lasse ..?

Kort privat.

 • Familjefar början på 70-talet, gift, tre barn.
 • En skilsmässa 1986
 • Ett nytt förhållande, sambo, 1989, två barn. Tog slut 1998
 • Bor i Härnösand
 • Är Sambo med Benita Svahn sedan hösten 2002
 • Fem underbara vuxna barn, alla är kvinnor.
 • Åtta barnbarn, den senaste föddes i November 2016

En sammanfattning …

FD.yrkesofficer i Marinen.

Pensionär.
Intresserad av:
Hemsidor, wordpress.
Tekniskt intresserad, systemnavigation – Transas nav.system
Navigations appar: Seapilot, Eniro på sjön, Tomtom m.fl.

Annat som jag brukar ”Pyssla med”
Healing, eget växande. regressioner till tidigare liv, behandlingar, vägledande samtal

OBS ibland behöver man uppdatera sidan, då så syns alla rubriker nedan.
Då kan man även klicka på rubrikerna och öppna dokumenten.

kortfakta, yrkesofficeren, ”Att uthärda livet räcker inte längre”, kursledare/behandlingar, healer, hemsidor

Lasse - Lite mer kortfakta

Lasse, Livsutforskare och Medmänniska.

 • Johan Ekenbergs kurser i ”Sex intimitet & Lust”  (1995 – 1998)
 • Mullingstorps kurser 2000, 2001
 • Kursledare för egna flerdygnskurser sedan 2002
 • Certifierad  NADA Akupunktör 2003
 • Utbildning i Kinesisk Patentmedicin, klar 2003
 • Utbildning i RV (Remote Viewing) 2003
 • FD. Yrkesofficer i Marinen (1972 – 2004 ), Fartygschef, Dykare, Dykledare, lärare på militär dykarskola mm.
 • Jag gillar att skapa hemsidor med WordPress, hjälper kompisar och bekanta.

Övriga ”civila” yrken, tidigt 70-tal, Bergarbetare, sotare, fabriksarbetare m


Jag har gjort lite olika saker under årens lopp.

Jobbat som: Sotare, bergarbetare, kört baklastare arbetslös diversearbetare i Göteborg, fabriksarbetare Härnösand mm.


Den privata delen av mitt liv

I mitten på 90-talet påbörjade jag en ny levnads-fas i mitt liv.


Under åren 1995 — 1998 gick jag olika utbildningar/nya kurser i djupgående personlig utveckling.

Johan Ekenbergs kurser i ”Sex intimitet & Lust”  (1995 – 1998) var viktiga kurser.
Jag träffade nya människor, nya kontakter med människor som ville utvecklas på djupare plan.
Nya kontakter = Jag gick ”ett antal” kurser, workshops mm.
Insikterna från dessa kurser ledde till  ökad förståelse om mig själv.
Jag fick även nya intressen, intresserad av nya sätt att hantera livets olika problem.

Att uthärda livet räcker inte längre.

Nya insikter om mig själv och livet.

Stora förändringar på jobbet.

Relationsproblem med min dåvarande sambo


Jag hamnade i en livskris.

Jag kunde inte längre bara ”bita ihop”(allt som inte dödar direkt härdar) och försöka gå vidare.

Februari 2000 åkte jag till Mullingstorp
Jag gick ”möt dig själv kurserna steg 1 & 2” under 2000.


Erfarenheterna efter varje kurs tog flera månader att bearbeta

Ännu fler månader innan  insikterna landat tillräckligt i mitt vardagsliv.
Året 2000 var ett extremt jobbigt år.
Men även en stor vändpunkt i livet.


År 2001 jobbade jag vidare med mig själv.

Jag lärde mig mer, bland annat som assistent under flera kurser under 2001 på Mullingstorp.

Till slut hade Healern och Yrkesofficeren,  LT. Karlsson
(och en del andra roller) blivit vänner som lärt sig att samarbeta.

Jag hade … äntligen … i mycket större omfattning accepterat  den jag var/är i nuets värld och slutade kämpa med och mot mig själv.

Nyckeln hette (och heter  fortfarande) medvetenhet, att acceptera saker som dom är i nuets värld.
Betrakta dom(allt) utan att tycka något och fördöma det som dåligt eller fel.
Efter många, många sådana bet raktelser så försvann, av sig självt sånt som inte hjälpte mig i vardagslivet.


Våren 2002 hade en hel del ”landat” som en alltmer självklar del av mig själv i vardagslivet.

Våren 2002 var jag kursledare för min egen första egna ”flerdygnskurs”

Sedan dess har jag haft flerdygnskurser i djupgående personlig utveckling.


Jag utbildade mig i annat med, 2003 var även ett utbildnings år.

Några exempel:
Certifierad  NADA Akupunktör.
Utbildning i Kinesisk Patentmedicin, klar 2003.
Utbildning/kurs i RV (Remote Viewing – Fjärrsyn) mm.


Jag sammanför, utvecklar och integrerar  fortlöpande alla mina kunskaper från hela mitt liv.
Det innebär att jag hela tiden utvecklar nya sammansatta tekniker att utveckla och läka sig själv på så djupa plan som möjligt.

Ett övergripande intresse är:

”Hur läker man sig själv, på så djupa plan som möjligt, helst samtidigt”


Jag är intresserad av ny teknik inom dom flesta områden.

Webbsidor med wordpress som grundprogram
jag håller på med egna och bekantas hemsidor
Jag underhåller ett antal hemsidor, ansvarar för dom, hjälp/hjälper andra att skapa egna som dom själva sköter om.


Fartyg och Båtar.
System navigation; GPS, tex. SeaClear II, samt radar mm.
Nav-appar sjön: Seapilot, Eniro på sjön
GPS på land, Tom Tom m.fl.
Nav-appar på land: TomTom Go, Nordic


Live musik, spelar Gitarr och sjunger lite för att det är roligt.

Musikprogram, för inspelning och konvertering, MP3 mm.

Filmskapande har också blivit ett intresse.
Det är intressant att kunna dokumentera upplevelser på film.
Samt kunna redigera och skapa enklare filmer från upplevelser
som är svåra att beskriva, tex. hur det ser ut uppe på 87 meters höjd
uppe i en vindmätnings mast som är 100 meter hög.

Naturen är ett annat intresse.
/ Lasse

 

Healer
 • Utbildning i Healing 1998  – Reiki 1 + Reiki 2
 • Healingbehandlingar sedan -99
 • Reikimaster Hösten1999 – Våren 2000
 • Regressionsterapeut sen 2001

Kan man vara Healer och yrkesofficer?

Nja … några officers-kollegor ansåg – på den tiden att jag borde välja.
Healer eller yrkesofficer.

Varför utbildade jag mig då till healer ..?
Lärarna, flera av lärare från mina olika privata kurser förslog att jag borde ägna mig åt healing.

Jag ansåg att dom rent ut sagt var dumma i huvudet när jag fick en enklare förklaring av vad en healer är/gör.
Jag – Yrkesofficer, soldat – lär ut hur man hanterar olika vapen, strid – Healer – helt uteslutet, flum, idioti.
Men .. nya lärare som inte kände varandra och inte mig heller innan, sa samma sak, jag började undra varför ..
Det gick några år ….
Till slut kände jag att jag behövde förstå mer och ”ta tag i detta” med healing.
januari -98, gick jag min första utbildning i Healing.
I April samma år, Reiki 2 utbildning


En helt ny värld öppnades för yrkesofficeren Lasse.

… skicka energier på distans, distanshealing.

Min arma logiska officershjärna försökte desperat förstå, men det gick inte.
Till slut vart jag tvungen att anamma min Reikilärares ord.

”Yrkesofficeren behöver inte förstå allt, det räcker att det fungerar”
Måste du kunna allt om hur sms lagras och sen skickas till din mobiltelefon för att använda sms-funktionen?

Ok, det fungerade, jag ville veta och förstå mer

Hösten 1999 — våren 2000

Gick jag min Utbildning till Reikimaster i Healing.
Nu nåddes nya nivåer av energikunskaper

Men det uppstod även problem
Vardagsmänniskan Lasse som också var yrkesofficer …
LT. Karlsson, fartygschef. 1:0, dykledare mm. med  stora krav kunskap, kontroll mm.

Konflikter skapades i mig, Healern i mig föraktade yrkesofficeren.

Yrkesofficeren i mig tyckte att Healern i mig var en fjolla
En idiot som pratar om att det ”känns så”

Och om nu då sanningen ska fram så hände även många andra omvälvande saker samtidigt, jobb & privatlivet.

Yrkesofficeren

Under större delen av mitt yrkesliv har jag jobbat som yrkesofficer i Marinen.

Marinen bestod då av två ”Egna försvars-grenar” – Flottan och Kustartilleriet.

Jag har tjänstgjort i Kustartilleriet

Min yrkesgren: ”Minör” sjöminor i kustartilleriet med allt som behövdes för detta.

Tjänstgöringstid: Hösten 1972 – Hösten 2004

Tjänstledig som yrkesofficer – Civil Tung dykare mintyget
Dykfartyget Horsfjärden
Dykarbåten Nordan – arbetabostad och arbetsplats
Tjänsgöringstid: Sommaren 1979 – 1981, kanske 1982

Fartygschef på mindre Fartyg, Bevakningsbåtar äldre och nyare versioner, mindre färja, landstigningbåtar, stridsbåt 90 m.fl.
Jobbat med allt som sjölivet innebär.
Samt som Tung & Lätt dykare, lärare på militär dykarskola.
Tungdykar utbildning 1977 flottans dykarskola, då förlagd på Märsgarn.

Tjänstgjort i 2 omgångar(70-talet & 90-talet) i Marinen, Kustartilleriets dykarskola.
!978, 1979 – Dykgrupp chef
1990 – Dyk – Plutonchef
Mindykarna, gamla KA:1, AMF1 som då fanns i Vaxholm, Rindö.

Minutläggare, ”Mul 14” – HMS Alnösund
Båttroppchef, dykledare, många olika befattningar ombord.

Bevakningsbåt pluton, Beredskaps FTG – Bevakningsbåt 74 – HMS Bredskär – uppgraderad – 87
Bevämpning:20 mm Akan, 8 sjunkbomber i hållare på däck, granatgevär, ksb 58, handgranater, handvapen
Befattning: Fartygschef
Tjänsgöringstid: 1987 – 1994

Dykerifartyget – HMS Nordanö
Befattning: Stf Fartygschef
Dykarledare: Tung, welter, lätt dykning
Tjänstgöringstid: 1995 – 1997

Bevakningsbåtspluton, Bevakningsbåt 80 – HMS Hurtig
Befattning: 1,O stf. Fartygschef
Tjänstgöringstid: 1997 – 2000

Skyddscentrum Umeå – Militär forskning
Tjänstgöringstid: Våren 2000 – hösten 2002

Åren 2002 – 2004 – Härnösand – Avveckling

Jag har utbildat människor i försvarets/Marinen/kustartilleriet regi under åren 1973 — 2001
Dom sista åren var det mest kontorsarbete.

Hur man försvarar sig med vapen i han och undviker att bli dödad i onödan.
Soldatens livsvillkor: Att kunna försvara sig själv och andra, och  i värsta fall när alla andra möjligheter äro uttömda då gäller ”Att döda eller dödas”
Sjömanskap, navigation.

Kursledare - Behandlingar mm.

Våren 2002 var jag kursledare för min första egna flerdygns kurs.

Jag har gett healingbehandlingar sedan hösten -98
Regressioner till tidigare liv sen 2002
”Frigörande dans” sen 2002
Olika kombinerade behandlingar sen 2002

Hjälper släkt och vänner med Hemsidor

Jag hjälper vänner och bekanta med hemsidor med wordpress som ”operativsystem”
Jag är ”webmaster” för några hemsidor.
Självlärd, amatör, hankar mig framåt så sakteliga ..

Några hemsidor:

Tantralasses Blogg – min andra hemsida

Doktor Diesel – Umeås Hårdrockgrupp

SACson AB – Min systers sambos företags hemsida

Gärdsgårdsgubben – Min kompis Björns företags hemsida

Silence of Lapland – Min kompis Björns andra företags hemsida