Vem är då Lasse ..?

Kort privat.

 • En skilsmässa 1986
 • Ett nytt förhållande 1989 som tog slut 1998
 • Bor i Härnösand
 • Är Sambo med Benita Svahn sedan hösten 2002
 • Fem underbara vuxna barn, alla är kvinnor.
 • Åtta barnbarn, den senaste föddes i November 2016

En sammanfattning …

FD.yrkesofficer i Marinen.

Pensionär.
Intresserad av:
Hemsidor, wordpress.
Tekniskt intresserad, systemnavigation – Transas nav.system
Navigations appar: Seapilot, Eniro på sjön, Tomtom m.fl.

Annat som jag brukar “Pyssla med”
Healing, eget växande. regressioner till tidigare liv, behandlingar, vägledande samtal

Lasse - Lite mer kortfakta

Lasse, Livsutforskare och Medmänniska.

 • Johan Ekenbergs kurser i “Sex intimitet & Lust”  (1995 – 1998)
 • Mullingstorps kurser 2000, 2001
 • Kursledare för egna flerdygnskurser sedan 2002
 • Certifierad  NADA Akupunktör 2003
 • Utbildning i Kinesisk Patentmedicin, klar 2003
 • Utbildning i RV (Remote Viewing) 2003
 • FD. Yrkesofficer i Marinen (1972 – 2004 ), Fartygschef, Dykare, Dykledare, lärare på militär dykarskola mm.
 • Jag gillar att skapa hemsidor med WordPress, hjälper kompisar och bekanta.

Övriga “civila” yrken, tidigt 70-tal, Bergarbetare, sotare, fabriksarbetare m


Jag har gjort lite olika saker under årens lopp.

Jobbat som: Sotare, bergarbetare, kört baklastare arbetslös diversearbetare i Göteborg, fabriksarbetare Härnösand mm.


Den privata delen av mitt liv

I mitten på 90-talet påbörjade jag en ny levnads-fas i mitt liv.


Under åren 1995 — 1998 gick jag olika utbildningar/nya kurser i djupgående personlig utveckling.

Johan Ekenbergs kurser i “Sex intimitet & Lust”  (1995 – 1998) var viktiga kurser.
Jag träffade nya människor, nya kontakter med människor som ville utvecklas på djupare plan.
Nya kontakter = Jag gick “ett antal” kurser, workshops mm.
Insikterna från dessa kurser ledde till  ökad förståelse om mig själv.
Jag fick även nya intressen, intresserad av nya sätt att hantera livets olika problem.

Yrkesofficeren

Under större delen av mitt yrkesliv har jag jobbat som yrkesofficer i Marinen.

Marinen bestod då av två “Egna försvars-grenar” – Flottan och Kustartilleriet.

Jag har tjänstgjort i Kustartilleriet

Min yrkesgren: “Minör” sjöminor i kustartilleriet med allt som behövdes för detta.

Tjänstgöringstid: Hösten 1972 – Hösten 2004

Tjänstledig som yrkesofficer – Civil Tung dykare mintyget
Dykfartyget Horsfjärden
Dykarbåten Nordan – arbetabostad och arbetsplats
Tjänsgöringstid: Sommaren 1979 – 1981, kanske 1982

Fartygschef på mindre Fartyg, Bevakningsbåtar äldre och nyare versioner, mindre färja, landstigningbåtar, stridsbåt 90 m.fl.
Jobbat med allt som sjölivet innebär.
Samt som Tung & Lätt dykare, lärare på militär dykarskola.
Tungdykar utbildning 1977 flottans dykarskola, då förlagd på Märsgarn.

Tjänstgjort i 2 omgångar(70-talet & 90-talet) i Marinen, Kustartilleriets dykarskola.
!978, 1979 – Dykgrupp chef
1990 – Dyk – Plutonchef
Mindykarna, gamla KA:1, AMF1 som då fanns i Vaxholm, Rindö.

Minutläggare, “Mul 14” – HMS Alnösund
Båttroppchef, dykledare, många olika befattningar ombord.

Bevakningsbåt pluton, Beredskaps FTG – Bevakningsbåt 74 – HMS Bredskär – uppgraderad – 87
Bevämpning:20 mm Akan, 8 sjunkbomber i hållare på däck, granatgevär, ksb 58, handgranater, handvapen
Befattning: Fartygschef
Tjänsgöringstid: 1987 – 1994

Dykerifartyget – HMS Nordanö
Befattning: Stf Fartygschef
Dykarledare: Tung, welter, lätt dykning
Tjänstgöringstid: 1995 – 1997

Bevakningsbåtspluton, Bevakningsbåt 80 – HMS Hurtig
Befattning: 1,O stf. Fartygschef
Tjänstgöringstid: 1997 – 2000

Skyddscentrum Umeå – Militär forskning
Tjänstgöringstid: Våren 2000 – hösten 2002

Åren 2002 – 2004 – Härnösand – Avveckling

Jag har utbildat människor i försvarets/Marinen/kustartilleriet regi under åren 1973 — 2001
Dom sista åren var det mest kontorsarbete.

Hur man försvarar sig med vapen i han och undviker att bli dödad i onödan.
Soldatens livsvillkor: Att kunna försvara sig själv och andra, och  i värsta fall när alla andra möjligheter äro uttömda då gäller “Att döda eller dödas”
Sjömanskap, navigation.

Att uthärda livet räcker inte längre.

Nya insikter om mig själv och livet.

Stora förändringar på jobbet.

Relationsproblem med min dåvarande sambo


Jag hamnade i en livskris.

Jag kunde inte längre bara “bita ihop”(allt som inte dödar direkt härdar) och försöka gå vidare.

Februari 2000 åkte jag till Mullingstorp
Jag gick “möt dig själv kurserna steg 1 & 2” under 2000.


Erfarenheterna efter varje kurs tog flera månader att bearbeta

Ännu fler månader innan  insikterna landat tillräckligt i mitt vardagsliv.
Året 2000 var ett extremt jobbigt år.
Men även en stor vändpunkt i livet.


År 2001 jobbade jag vidare med mig själv.

Jag lärde mig mer, bland annat som assistent under flera kurser under 2001 på Mullingstorp.

Till slut hade Healern och Yrkesofficeren,  LT. Karlsson
(och en del andra roller) blivit vänner som lärt sig att samarbeta.

Jag hade … äntligen … i mycket större omfattning accepterat  den jag var/är i nuets värld och slutade kämpa med och mot mig själv.

Nyckeln hette (och heter  fortfarande) medvetenhet, att acceptera saker som dom är i nuets värld.
Betrakta dom(allt) utan att tycka något och fördöma det som dåligt eller fel.
Efter många, många sådana bet raktelser så försvann, av sig självt sånt som inte hjälpte mig i vardagslivet.


Våren 2002 hade en hel del “landat” som en alltmer självklar del av mig själv i vardagslivet.

Våren 2002 var jag kursledare för min egen första egna “flerdygnskurs”

Sedan dess har jag haft flerdygnskurser i djupgående personlig utveckling.


Jag utbildade mig i annat med, 2003 var även ett utbildnings år.

Några exempel:
Certifierad  NADA Akupunktör.
Utbildning i Kinesisk Patentmedicin, klar 2003.
Utbildning/kurs i RV (Remote Viewing – Fjärrsyn) mm.


Jag sammanför, utvecklar och integrerar  fortlöpande alla mina kunskaper från hela mitt liv.
Det innebär att jag hela tiden utvecklar nya sammansatta tekniker att utveckla och läka sig själv på så djupa plan som möjligt.

Ett övergripande intresse är:

“Hur läker man sig själv, på så djupa plan som möjligt, helst samtidigt”


Jag är intresserad av ny teknik inom dom flesta områden.

Webbsidor med wordpress som grundprogram
jag håller på med egna och bekantas hemsidor
Jag underhåller ett antal hemsidor, ansvarar för dom, hjälp/hjälper andra att skapa egna som dom själva sköter om.


Fartyg och Båtar.
System navigation; GPS, tex. SeaClear II, samt radar mm.
Nav-appar sjön: Seapilot, Eniro på sjön
GPS på land, Tom Tom m.fl.
Nav-appar på land: TomTom Go, Nordic


Live musik, spelar Gitarr och sjunger lite för att det är roligt.

Musikprogram, för inspelning och konvertering, MP3 mm.

Filmskapande har också blivit ett intresse.
Det är intressant att kunna dokumentera upplevelser på film.
Samt kunna redigera och skapa enklare filmer från upplevelser
som är svåra att beskriva, tex. hur det ser ut uppe på 87 meters höjd
uppe i en vindmätnings mast som är 100 meter hög.

Naturen är ett annat intresse.
/ Lasse

 

Kursledare - Behandlingar mm.

Våren 2002 var jag kursledare för min första egna flerdygns kurs.

Jag har gett healingbehandlingar sedan hösten -98
Regressioner till tidigare liv sen 2002
“Frigörande dans” sen 2002
Olika kombinerade behandlingar sen 2002

Healer
 • Utbildning i Healing 1998  – Reiki 1 + Reiki 2
 • Healingbehandlingar sedan -99
 • Reikimaster Hösten1989 – Våren 2000
 • Regressionsterapeut sen 2001

Kan man vara Healer och yrkesofficer?

Nja … några officers-kollegor ansåg – på den tiden att jag borde välja.
Healer eller yrkesofficer.

Varför utbildade jag mig då till healer ..?
Lärarna, flera av lärare från mina olika privata kurser förslog att jag borde ägna mig åt healing.

Jag ansåg att dom rent ut sagt var dumma i huvudet när jag fick en enklare förklaring av vad en healer är/gör.
Jag – Yrkesofficer, soldat – lär ut hur man hanterar olika vapen, strid – Healer – helt uteslutet, flum, idioti.
Men .. nya lärare som inte kände varandra och inte mig heller innan, sa samma sak, jag började undra varför ..
Det gick några år ….
Till slut kände jag att jag behövde förstå mer och “ta tag i detta” med healing.
januari -98, gick jag min första utbildning i Healing.
I April samma år, Reiki 2 utbildning


En helt ny värld öppnades för yrkesofficeren Lasse.

… skicka energier på distans, distanshealing.

Min arma logiska officershjärna försökte desperat förstå, men det gick inte.
Till slut vart jag tvungen att anamma min Reikilärares ord.

“Yrkesofficeren behöver inte förstå allt, det räcker att det fungerar”
Måste du kunna allt om hur sms lagras och sen skickas till din mobiltelefon för att använda sms-funktionen?

Ok, det fungerade, jag ville veta och förstå mer

Hösten 1999 — våren 2000

Gick jag min Utbildning till Reikimaster i Healing.
Nu nåddes nya nivåer av energikunskaper

Men det uppstod även problem
Vardagsmänniskan Lasse som också var yrkesofficer …
LT. Karlsson, fartygschef. 1:0, dykledare mm. med  stora krav kunskap, kontroll mm.

Konflikter skapades i mig, Healern i mig föraktade yrkesofficeren.

Yrkesofficeren i mig tyckte att Healern i mig var en fjolla
En idiot som pratar om att det “känns så”

Och om nu då sanningen ska fram så hände även många andra omvälvande saker samtidigt, jobb & privatlivet.

Hjälper släkt och vänner med Hemsidor

Jag hjälper vänner och bekanta med hemsidor med wordpress som “operativsystem”
Jag är “webmaster” för några hemsidor.
Självlärd, amatör, hankar mig framåt så sakteliga ..

Några hemsidor:

Tantralasses Blogg – min andra hemsida

Härnö Knutters – En av Härnösands MC klubbar

Doktor Diesel – Umeås Hårdrockgrupp

SACson AB – Min systers sambos hemsida

Gärdsgårdsgubben – Min kompis Björns hemsida

Silence of Lapland – Min kompis Björns andra hemsida

Kontakta mig.

13 + 8 =

Translate-Översätt

DanishEnglishFinnishGermanIcelandicNorwegianSwedish

Kommunens FB sida

Facebook inlägg

Vi behöver dig!
Sök våra sommarvikariat redan idag.
www.harnosand.se/sommarvikariat

 

Kommentera på Facebook

Elias Holmqvist

Jesper Forsberg

Lydia Sundell

Nu är arbetet igång med att snöröja gatorna i centrum. Så här fin är en del av Norra Kyrkogatan ut just nu. Men arbetet går långsamt, mycket beroende på många parkerade bilar. Har du en bil stående på Köpmangatan, Bergsgatan, Norra Nygränd eller Norra Kyrkogatan är det till stor hjälp om du kan flytta den. Och känner du någon som har en bil i området får du gärna tipsa denne att flytta den. Stort tack för hjälpen!

 

Kommentera på Facebook

Ja ger mig och alla kollegor i hemtjänst tummen upp. som tagit oss fram på oplogade vägar. Vi ha gjort ett toppen jobb. Denna vinter har varit bedrövlig.

Bra! Jag skulle vilja att man tar bort snöhögen i korsningen under viadukten Bondsjöleden-påfart/avfart E4. Helt omöjligt att se trafik som kommer från avfarten när man ska svänga vänster. Stor trafikfara!!!

jag anser att det är rent livsfarligt på bostads områdena. tex bondsjöhöjden. där vägarna är smala så bilar inte kan mötas, giganstiska snöhögar i vissa korsningar som verkligen skymmer sikten då man måste åka runt dem. det bor många barn i dessa områden som kan skadas av ngn billist som inte hinner se dem.

Snöröjningen kommer fortsätta imorgon söndag, hyvlas och köras bort snö. Så snälla Härnösandsbor, hjälp till genom att tänka på vart ni parkerar era bilar.

Vore bra om ni som parkerar på norra nygränd kan parkera nån annanstans så de kan skrapa bort snön där oxå... De ha gjort ett bra jobb på n.k

Det tackar man särskilt för. Nu kan man komma ur garaget utan att behöva köra in i en snöhög eller backa för att man får möte 🙂

Bra jobbat! 👏🏼 Vill även ge en eloge till er alla brevbärare som är en bortglömd grupp🤗

Härlig syn ❤ står på balkongen och ser hur det plogas Bergsgatan/köpmangatan. Och lastbilar som kör bort snön. TACK!

Den tvåmeters snövall på G/C vägen utmed Kiörningsgatan bör tas bort innan skolbarnen ska gå till Brännaskolan på måndag 👍🏻

Utfarterna vid Kaptensgatan bör utrotas på alla snöhögar. Vid Utfarten, Coop, macken

Finns många utfarter till E4 som har skymd sikt pga snöhögar.....

Härligt 🙂 ringvägen är spårig o väldigt hal. Men nu känns det som om det är på väg å rätt håll igen. Hoppet finns för våra vägar 🙂

Besökte Apoteket Röda Näsan i Härnösand i Fredags..Tänkte på dig då😁

Bragegatan är numera enlig med stora högar som skymmer sikten. Borde breddas....

Äntligen! Hoppas att Seminariegatan får sig en tur snart😉

Sådär ska det se ut när det är skottat...👍

Om folk kunde flytta på sina bilar

N.nygränd är fin nu skrapade o klar.

Jag säger bara... N. Nygräääänd nere i backen😩

Korpralsvägen där många skolbarn går är också smal och trafikfarlig 😐

Så har vi ju en del privata aktörer som ställer till det för andra.

Volontärvägen enfilig behöver breddas.

Hjälp oss på Krökvägen alltid bilar stoppar på grund av snö😥

Lindvägen är en glömd väg denna vinter!!!!!

Båda utfarterna från Hellzengatan är en trafikfara

+ Visa fler kommentarer

02.24.18 Se. skrivet av ...

Lasse Nordin

Gratis buss på lördagar i Härnösand

Hur ska detta gå till för de som bor i exempelvis Brunne?
... Se merSe mindre

Fredagstipset.
Vill du bli peppad? Då ska du ta dig till Superlördagen på torget och pulsträna med Årets peppare, Gerestaskolan. Kl 13 kör de sitt pass för alla. Superlördagen håller på kl 12-15 med massor av andra saker som ponnyridning, snöskolopp, musik och annat skoj.
Sedan är det bara att gå direkt vidare till gymnasiets aula där teatereleverna på estetiska programmet spelar Ronja Rövardotter kl 15. Visst behöver vi lite vårskrik nu?
Trevlig helg!

 

Kommentera på Facebook

Ja, kom och se vår föreställning kl 15.00, biljetter finns!!!

Vilken härlig dag! 😊❤

Kommunen har beslutat att gå in och ta över den akuta snöröjningen från entreprenören NCC och att hålla inne en del av betalningen för februari månad. 
– När entreprenören inte håller vad avtalet säger måste vi till slut sätta ned foten. Härnösand är inte trafiksäkert just nu, säger samhällsförvaltningens chef Thomas Jenssen.
Läs mer här:
https://www.harnosand.se/boendemiljoochtrafik/nyheterboendemiljoochtrafik/nyhetsarkivboendemiljo/kommunentaroversnorojningenforakutaatgarder.5.bf69026161b9f652e7d9536.html

 

Kommentera på Facebook

Hjälp gärna till att underlätta snöröjningen. Under helgen kommer Norra Nygränd, Norra Kyrkogatan, Köpmangatan och Bergsgatan att hyvlas. Undvik gärna att parkera på dessa gator under helgen.

Det är nu klart att arbetet kommer igång redan lördag morgon.

Varför håller man inte inne hela betalningen då bristerna både påtalats och ignorerats sedan december månad? Är det hemligt vilken summa som fakturerats och hur stor del av denna som hålls inne?

Känns så skönt att äntligen bo i en kommun som tar tag i saker 😊 ni som bott här länge kanske inte ser vad ni har riktigt, men jag som är nyinflyttad från Stockholm kan säga; ni/vi har en guldkommun. 🌸

Bra agerat, dock väldigt sent, kan jag tycka... Jag anser också att; är det ett rent avtalsbrott, så är det inte mer än rätt att kommunen betänker ev påföljd för NCC.

Som lastbilschaufför har det inte undgått mig att reflektera över hur spåriga dom flesta av vägarna i mitt distrikt varit dom senaste veckorna. Nu är ju dom störta vägarna "nerkörda" i hjulspåren, men en lastbil har ju betydligt bredare hjulbas än normala personbilar och det resulterar i att jag måste "rida" på onerkörda delar av vägen. (läs iskanter, snöhögar, oplogad väg....) skulle bakhjulen glida av "ryggen" och träffa en bil eller förbude mig väl en människa i värsta fall, vem skall isåfall stå för dom skadom som kan uppstå då? För att inte tala om alla skador som uppstår på gods och utrustning som redan skadas när vägarna är som dom är. Mvh /skattebetalare.

Bra! Ett ställe som är direkt farligt är häckvägen där det går otroligt många barn till och från skolorna i området. Det är ganska mycket trafik där på morgonen och en bil får knappt plats på vägen och barnen har ingenstans att ta vägen så dom är bara centimetrar från bilarna där. Finns det möjlighet så bredda vägen där så fort som möjligt.

Låter ju bra, trodde dom hade gett upp, är ju för fan nästan omöjligt å ta sej fram på många ställen. Djupa hål vid brunnslock, jättehögar i korsningar mm. Många gator har man inte fraktat bort nån snö från på hela vintern. Om man som man skriver tänker hyvla flera gator får man verkligen hoppas att man tar bort snön också, annars blir d inte så my bättre.....

Blir otroligt tacksam för informationen. Jag ringde NCC och bad dem köra in snön på min tomt för att få bort snövallarna (har gjort så tidigare år då det varit för mycket snö och då har man gjort det) men tyvärr så har NCC valt bort den gesten så istället är gatan en bilbredd men inget ytterligare utrymme. Hoppas ni snart löst allt på bästa sätt.

Jag såg att Häckvägen nämndes tidigare och jag måste som boende där säga att det just nu är otroligt dåligt. Jag har i sak inget emot det, men tyvärr är det många som använder den som genomfartsled. Ett mycket bättre alternativ är att ta Murbegsvägen som har trottoarer på båda sidorna och är i mycket bättre skick. Det tar med bil inte mer än 20-30 sekunder extra just nu eftersom det ofta blir trafikstockning när vägen är för smal. Många använder gårdar att svänga in på för att över huvud taget kunna mötas. Och som även tidigare påpekats är det mycket barn som både går och bor efter vägen.

Yes! Vi har själva fått vår BMW krockad pga "snigel spåren" och får stå för detta själva. Man far som en tvål i handfat i dessa spår.

Verkligen på tiden, ett utryckningsfordon tar sig inte fram på många av Härnösands gator!

Öppna prismagaraget för allmännheten så slipper alla parkera efter vägen...

Äntligen! Det här var med råge den sämsta snöröjningen sen jag föddes!

👍🏻🚜🚛, nu kör vi. Bravo o hoppas alla som parkerar som😱. Flyttar sina bilar ett tag

Strålande ! Norra Kyrkogatan har varit på undantaget i många veckor ! Härligt om något äntligen händer ! 👍😘👍

De skulle gjort detta tidigare, men bättre sent än aldrig

Kan inte kommunen stämma entreprenören , deras avtal gäller väl till senvåren. Jävla sätt å bara lämna ogjort arbete.

Maratongatan är fruktansvärt smal med meterhöga drivor. Riktigt farlig för oss alla med barn.

Det kan jag verkligen hålla med om. Riktigt farligt att köra ut från vissa vägar. Det var då verkligen på tiden!

Thom Kårvall Då kanske dom äntligen tar Båtsmansvägen!! Gärna hela bondsjö🙄😁

När kommer Tullportsgatan att hyvlas? Den hyvlas så gott som aldrig. Sist den gjordes det, var efter påtalat av mig? Väg som är hyvlad är t.ex. Volontärvägen, har den högre prioritet?

Återupprätta gatukontoret sluta med entreprenad kostar mer än det smakar

Hallelujah moment!! Äntligen händer det något 🙂

ÄNTLIGEN 👏👏👏👏👏👏👏👏

+ Visa fler kommentarer

Härnösands kommun har ungefär 2 000 fantastiska medarbetare som varje dag ser till att Härnösandsbornas vardag fungerar. Receptionisten Micke Östman är en av dem. Bra jobbat Micke!

 

Kommentera på Facebook

Kolla förresten våra lediga tjänster på www.harnosand.se/tjanster

HETA Härnösand! Här finns Sveriges enda laboratorium där du kan examinera dig för att få installera solel, solvärme, bioenergi och värmepumpar enligt EU:s direktiv. Idag är det invigning av Härnösands Energitekniska Arena, HETA.

År 2020 ska 20 procent av den använda energin inom EU vara förnybar. För att klara det ska varje land i Europa ska ha ett utbildnings- och certifieringssystem för installatörer av värmepump-, solel-, solvärme- och bioenergianläggningar. Det har vi i Sverige – här i HETA Härnösand.

Bilden: Hans Lundström och Hans Östberg, driftsansvarig på HETA diskuterar mätdata efter en rökgasanalys gjord på en pelletspanna. Foto: Heta utbildningar/Daniel Håkansson.

#hållbarahärnösand #hetautbildningar #globalamålen #agenda2030

 

Kommentera på Facebook

Ja, visst är han. En stolt mamma må du tro. Kram. Mår ganska bra.

Fina o duktiga Hans,förstår att du är stolt mamma Lena Selin

Fin pojke du har Lena

Vad kul att få dig på bild snyggis. Kram

👍😀💕

+ Visa fler kommentarer

Kan du se till att viktig information finns tillgänglig och är korrekt och att känslig information och personuppgifter har rätt skydd?
Då kan du bli vår informationssäkerhetssamordnare och kommunens dataskyddsombud utifrån den nya dataskyddsförordningen.
https://www.harnosand.se/tjanster?rmpage=job&rmjob=1399&rmlang=SE

 

Kommentera på Facebook

Lite sent att börja jobba med gdpr 🙂 ?

Henrik Bjerneld jobb på hemmaplan😊

Fredagstipset.
En riktig kulturhelg på gång. Lördag och söndag spelar danslinjen på Härnösands folkhögskola sin föreställning Anima. Båda dagarna klockan 14 på skolan.
På söndag är det Musikalisk salong på St Petrilogen klockan 16. Med Musiksällskapet, Alfhild Agrell-sällskapet, Anna Nyhlin och Bernt Malmros.
Läge för en kul tur runt stan i helgen!

 

Kommentera på Facebook

Och jazz hela eftermiddagen på Metropol, lördag från 13, Mardi Gras / New Orleanstema

ANIMA ska spelas på länsmuseet, inte på skolan, lördag och söndag kl.14

Danielle Dietz - kl.14.00 på Länsmuseet eller hur?!☺️

Är du vår nya stadsarkitekt?
För hundra år sedan byggdes det Härnösand som vi känner idag. Nu bygger vi 2000-talets Härnösand och behöver en kreativ och nyfiken stadsarkitekt som kan styra skutan. Vi planerar ny kryssningskaj för besökare till Höga Kustens alla besöksmål och en helt ombyggd paradgata. Bland mycket, mycket annat.
Läs mer om tjänsten på www.harnosand.se/stadsarkitekt

 

Kommentera på Facebook

Jag föreslår ett samarbete med Ernst 🙂 Mysfaktorn och naturmaterial är ett måste för vårt Härnta <3 Lycka till med anställandet!

Jenny Eldrot kom hit och styr upp. Mer byggnadskonservativa arkitekter åt folket!

Tror nog jag skulle kunna styra upp dethär, bara å slå en signal det! 🙂

Underbart. Många nya arbetstillfällen och för turister mm 👌

Jonas Wallinder det är ju en bit bort från er men ändå. 😁

Att man inte var utbildad 😣

Joakim Byqvist Kom hem nu hörrni! 😀

Aurora Engfeldt 😉

Ekobyggportalen Ekobygg - Natural Building samla alla ni känner 🙂

+ Visa fler kommentarer

Prova på gruppträning i vatten med Isabella, vår gästinstruktör från IKSU i Umeå! Måndag 19 februari, 19.30, i Härnösands simhall. 

https://www.harnosand.se/5.d5ac08a16186648830c12ec.html
❤️hållbarhet #hållbarahärnösand
Fredagstipset
Äntligen dags igen för årets Konstveckor för barn & unga på Konsthallen. Ung kreativitet i massor från Härnösands framtid. Öppet lördag klockan 12-15 och vardagar klockan 8-15.
På lördag invigs också Technichus nya utställning Toy Tech 2.0. Där kan du se hur våra mest kända leksaker ser ut inuti och prova egna pappersraketer i vindtunnel och avfyrningsramp. (Foto Toy Tech: Tekniska museet)
Trevlig helg!
Härnösands kommuns foto.Image attachment
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse och kompetens inom i huvudsak nätverk. https://www.harnosand.se/naringslivocharbete/arbetaiharnosand/ledigatjanster.4.6ab4a01212f30a299e68000294.html

 

Kommentera på Facebook

Jan Granholm du är ju i toppklass på detta med teknik 👍🏻

Lyckas inte dela.

Mahmud Abdu?

Leif Sjödin sök sök sök

Daniel Wallanger 🤪

Rickard! 😘

Fredrik Bergström

Christian Nordin

Christian Nordin👍

Christoffer Ekman

Michael Spoonman Björndal 😊

Bilal

Albin Jonsson

+ Visa fler kommentarer

Fredagstipset
I kväll är det Kulturnatt i Domkyrkan. Gratis entré och massor av sång, musik och dans med bland andra Norrdans, Musiklinjen Kapellsberg, Domkyrkokören och Kören Miranda. Vill du själv dansa är det Dansmara på Parkaden både fredag och lördag. I Härnösand Arena pågår Curling-SM för Oldgirls och Oldboys med flera Härnösandslag inblandade. Finalspel lördag och söndag. Foto: Maria-Thérèse Sommar.
Trevlig helg!

 

Kommentera på Facebook

Mikael Kivilompolo

Ladda fler
error: Content is protected !!

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng