Energitjuvar, finns dom ..?

Nja … jo, det finns i vart fall rätt många människor som har stora behov, att bli sedda, att bli hörda.
Om någon annan människa lyssnar på deras klagan så känns det ofta bättre för den som har klagat.

Andra typer är den som bara måste ha rätt, denne ”nöter ofta ner” sina motståndare.

Av och till … när man mår dåligt så kan man själv bli en tillfällig energitjuv.

Nu till detta om eget Energiläckage till så kallade energitjuvar …

Först några kontrollfrågor för att utröna vad problemet egentligen består av.

Tappar du energi hela tiden ..?

Oftast så beror detta energiläckage på någon viktig orsak, det är ofta betydligt bättre att gå till botten med vad som egentligen sker inom en själv, än att ta till energibubblor mm.

Tappar du även helt ensam ute i skogen utan andra människor närvarande i närheten …?

Om svaret är ja, vad tänker du på … oroar du dig över något ?
Sätt dig ner och betrakta dina egna tankar och känn efter hur du känns i dig, din kropp, när du tänker på olika livssituationer.
Gärna riktigt jobbiga, och väldigt bra.
Betrakta om det känns på olika sätt beroende på vad du tänker på.

Meditera en stund över livet och din livssituation.

Fler klarläggande frågor …

När du är i närheten av andra människor och känner att du tappar energi…
Med vilka människor tappar du mest energi, hur ser deras beteende ut mot dig ..?
Betrakta detta lite mer … vad händer i dig när du tappar energi ..?

Nu är det dags för en övergripande insikt.

Ingen människa kan ta energi från någon annan utan att den som förlorar energi tillåter detta på något plan.
Medvetet eller omedvetet.

Ett sätt minska påverkan från andra

Några politiker … lyssnar på andra utan att titta på personen (för att lättare kunna analysera det som sägs) utan att ”ta in” den andres åsikter, bara betrakta dem och värdera dem, bara att strikt värdera dem, kritiskt granska den andre … sätt att vara, åsikter mm.

Bara detta lilla brukar ändra detta att man tappar mindre energi, lyssnar in hur den andre är.
”Fogar sig inte” i andras åsikter och energimönster, utan ser mer klart på situationen.

Ett väldigt bra sätt består av att inte kämpa mot den andre, flera personer, grupper …

Det är detta sätt som jag ska försöka förklara så att den som vill kan använda det.

Jag känner inte till något bättre sätt, men det behövs fördjupad förståelse och utökad medvetenhet i nuet, det som egentligen sker rent energimässigt här och nu mellan människor för att kunna använda sig av denna ”teknik”.

Hur ser det ut energimässigt när jag försvarar mig och kämpar för att få rätt ..?

Jo, i kamp så lägger man ner energi, förbrukar energi, eller förtydligat, ger bort sin egen energi hela tiden … har man energi nog att vinna … så känns det bra, men man vann bara ett slag … samtidigt har man lagt till nya argument som kommer att kunna ifrågasättas.
Nu har man samtidigt skapat nya förutsättningar, sett till … att kampen kan fortsätta.

Hur menar jag då … vad göra … ge upp och anpassa mig …?

Nej, inte alls … men … vi ska titta på hur detta går till och ser ut …

Nu tittar vi lite djupare på energierna!

Så här ser det ut när vi försöker övertyga någon om att det är vi som har rätt.
Grunder:
För att kunna diskutera så behöver vi vara där i diskussionen med vår känsla, och med i vart fall en del av vår energi.

Bildmässigt så … Står vi med den ena foten i den andres ”energi argument” … och lägger in vår energiövertygelse om varför vår åsikt ska gälla, lägger alltså in ”vedträn” i kampens eld.

Resultatet ..?
Vi närde kampens eld med vår egen energi …
För troligtvis fortsätter bara kampen… nu med hjälp av våra egna nya argument …

Vad göra då ..?

1. Acceptera den andres alla åsikter, precis som dom är, villkorslöst, utan kamp.

2. Berätta att du Accepterar att den andres åsikter och förstår och accepterar att den andre tycker annorlunda, kanske totalt annorlunda än vad du själv gör.

Berätta nu hur din åsikt ser ut, hur den ser ut även fast att den kanske är helt motsatt mot den andres åsikt …

Motivera inte din egen åsikt, bara ”berätta hur den ser ut”.

Försvara dig inte, inte din åsikt, din ståndpunkt …
Bara berätta hur detta ser ut för dig, ingen annan.

Vad sker då, när du använder detta …?

Jo, du står kvar i din egen energi … stannar på ”Din sida av staketet” till din egen trädgård och berättar BARA hur det ser ut där du befinner dig …

Lägg nu noga märke till att …

Om du väljer att försvara din åsikt … då kommer du att försöka välja argument som du hoppas att den andre ska förstå, utifrån dennes åsikt.

Grattis, du har just ställt dig i den andres energi igen …
Du pratar och motiverar utifrån dennes kunskaper och åsikter … INTE dina egna.

Stå i stället kvar i din egen energi, berätta hur det ser ut utifrån dig själv, stå kvar i din egen trädgård, på din sida av staketet.

Upprepa punkt 1 och 2 med jämna och ojämna mellanrum i diskussionen.

Så småningom inser även dom allra flesta att du faktiskt inte påstår att dom har fel, utan förstår och accepterar deras åsikter till fullo.

MEN INTE SOM DINA ÅSIKTER, ENDAST DERAS.

Hur ser nu då detta ut energimässigt?

Dom får behålla sin egen energi … och du behåller din.
Du väljer att avstå att bli … ”smittad” av den andres åsikt, OCH ENERGI.

Här finns det oceaner av energi att vinna, och behålla till sig själv, i stället för att tappa den i olika kamp-objekt.

När man har lärt sig denna ”teknik” tagit till sig den och integrerat den i sitt vardagsliv så blir livet oändligt mycket lättare på alla relationsplan … och livet handlar till den allra största delen om relationer … om man inte valt att leva som eremit.

Det finns förstås olika sätt att ”låsa” sin egen energi inne i sig själv,

Ett krux med detta är att personer som omedvetet kämpar med andra ofta inte kan använda låsa in sin egen energi teknik … ty … för att ta en ”bra bild” … behöver man själv stå stilla.
Och vara medveten om det som sker.

När man kämpar mot någon eller kämpar i största allmänhet … då är det som om man springer i full fart … då blir alla bilder suddiga …

Det är väldigt svårt att upptäcka vad som egentligen händer.

Jag ska belysa detta med att tappa, läcka energi … på ett annat sätt.

Så gott som alltid, ca 99 % av fallen när någon tappar energi bland andra människor, så handlar det om att en omedveten ”minnesfilm” just har startat.

Gammal bortglömd, förträngd oro från tidigare bortglömda eller förträngda händelser väcks upp, genom att den nuvarande vardagssituationen påminner tillräckligt mycket om tidigare händelser i livet. En våg av gamla oroskänslor sköljer över och påverkar… och då känner vi oss dränerade på energi för att allt blir så jobbigt.

Ofta så förstår man själv inte vad det beror på …

Ty för att kunna förstå … då behöver man vända sig emot sin oro, sina känslor … och det är jättejobbigt. Det är ibland väldigt svårt att nå dit på ett sådant sätt att man kan förlösa detta på egen hand, ofta behöver man lite hjälp.

Man sitter fast i dessa omedvetna minnesfilmer …

När minnesfilmen startar så kommer en ”flodvåg av kä nslor” som sköljer över oss, då blir det ofta så att vardagslogiken, förnuftet, och kunskaperna drunknar helt eller delvis i volymen, styrkan, av de starka känslor, oro, rädd, panik mm. som väckts upp.
Vi kan inte nå våra vuxna kunskaper och erfarenheter.
Vår vuxna kunskap, erfarenheter mm. överröstas av volymen, drunknar i känslovågen.

I ett ”värsta scenario” … så är vår kunskap begränsad till den ”åldersnivå” som vi hade när ursprungssituationen, själva ”grundfilmen” skapades, ofta under tidig bortglömd barndom.

När vi läcker energi … tappar energi … så finns det en orsak. Det beror på att något i oss själva är i obalans.
Vi kämpar ofta hårt på ett omedvetet plan, med känslor och tankar som vi upplever att vi inte styr över.
Många människor är inte ens medvetna om att detta sker … de upplever ”bara” att de blir dränerade, läcker energi i varierande omfattning, ofta när andra människor finns i närheten.

I lite mer extrema fall …

En person som inte har rört sig ur sängen på hela dagen, förutom eventuella toa besök och liknande, är ändå helt dränerad på energi, utmattad.

Av att göra ingenting alls … bara ligga i sängen hela dagen … men känslor, tankar, tog över och all kraft och energi bara rann ut.

En otrolig inre ”kamp” pågår … Där känslorna svallar och ”far” åt alla möjliga håll … ibland samtidigt …

Det enklaste är att slippa ta ansvar för sig själv, och skylla sitt energi läckage på omgivningen, omständigheterna och andra, att tillfälligt stoppa symtomen och läckaget.

Det svåraste är att i stället för att försöka nå grundorsaken till problemet… Att gå dit medvetet, och försöka att lösa problemet för gott.

Titta gärna in på självhjälp sidorna, ”Liv i Förändring” och ”Våra känslor”
Där har jag förklarat dessa processer lite mer utförligt.

Ha Det.
/Lasse


Tillbaka till självhjälp


Tillbaka till 1,a sidan


 

Translate-Översätt

DanishEnglishFinnishGermanIcelandicNorwegianSwedish

Kommunens FB sida

Facebook inlägg

Simhallsrestaurangen stängs för ombyggnad.
Från idag 25 april är restaurangen stängd då den nye entreprenören Zilgai Najibullah vill bygga om en del. Han räknar med att öppna igen senast den 1 juni. Välkomna tillbaka då.
Läs mer om Simhallsrestaurangen här:
https://www.harnosand.se/kulturfritidochturism/sportfritidochfriluftsliv/nyheterfransportfritidochfriluftsliv/sportochfritid/restaurangenisimhallenstangerforombyggnad.5.4a8d53ef162f4cbe7962bef9.html

 

Kommentera på Facebook

Så spännande! Lycka till 🙂

Men vad kul

Spännande

lycka till zilgail

Skynda på dig Zilgail och lycka till!

Grattis o Lycka till bror🤗

+ Visa fler kommentarer

Allt du vill veta om solenergi.
Solel blir allt enklare att köpa och installera och dessutom kan du få ett statligt stöd på 30%. Onsdag 25 april håller Johan Nilsson från JN Solar en föreläsning där du får veta mer. Det är fri entré och gratis fika. Onsdag 25 april alltså kl 18.30-20.30 på Sambiblioteket. Välkomna!

04.22.18 Se. skrivet av ...

Härnösands kommun

Vårflod - Du har ett eget ansvar och kan även hjälpa till

Risken för svår vårflod är förhöjd vilket kan ge allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
Vi har samlat några tips på hur du kan förebygga översvämning och var du kan felanmäla om översvämningen beror på överfyllda dagvattenbrunnar eller problem som orsakas av kommunala eller statliga vägar.

Har olyckan redan varit framme rekommenderar vi att du försöker se till att inte mer vatten kommer in i fastigheten och därefter försöker få bort det vatten som kommit in. Kontakta också ditt försäkringsbolag. Vid trängande fall, ring 112.

Några tips:
• Se över din försäkring på fastigheten – vad gäller? Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.
• Har du saker på ställen där det kan bli översvämningar, flytta dem i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
• Se till att eventuella oljeavskiljare är tömda, och att detta är gjort av behörigt företag.
• Placera inte föremål nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för skred och ras ner i vattnet, kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
• Har du som fastighetsägare en dagvattenbrunn på din fastighet? Då är det till stor hjälp om du har möjlighet att hålla den fri från is och snö. Det minskar risken för översvämningar och vattenskador i fastigheter. Dagvattenbrunnar på allmänna gator och vägar ansvarar kommunen eller Trafikverket för.
• Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus. Vid behov flytta på snö som ligger nära ditt hus.
• Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
• Fler tips hittar du på https://dinsakerhet.se/sakrare-hemma/…

Felanmälan
El, fjärrvärme, vatten & avlopp
Vid akuta fel ring Härnösand Energi & Miljö AB
Dygnet runt: 0611 - 55 75 55
Vid fel som inte är så akuta, kan du under dagtid ringa HEMAB:s växel telefon: 0611 - 55 75 00
Du kan felanmäla med ett formulär på HEMAB:s hemsida
Du kan även felanmäla till info@hemab.se

Kommunala gator och vägar
Gatuentreprenören NCC Roads journummer under ordinarie arbetstid telefon: 0611 - 156 87, övrig tid: 060 - 12 01 84
Kontaktsida för felanmälan för drift och underhåll av gator och vägar i Härnösands kommun: https://ncc.se/microsites/harnosand/…

Statliga vägar
E4, Rv90, Viksjövägen 718, Gånsviksvägen med flera sköts av Trafikverkets driftområden Kramfors och Timrå, där gränsen i Härnösand går vid Statoil på Bondsjö.
Ring 0771-921 921 och be att få prata med ansvarig för respektive driftområde.

Skolgårdar
Hemfosa Fastigheter AB
Ordinarie arbetstid: 0611 - 822 60

Parker, lekparker och allmän platsmark
Ring Svensk Markservice AB under ordinarie arbetstid, elefon: 0611 - 826 51, övrig tid: 060 - 12 01 84
Felanmälan: felanmalanharnosand@svenskmarkservice.se
... Se merSe mindre

Vårflod - Du har ett eget ansvar och kan även hjälpa till
Risken för svår vårflod är förhöjd vilket kan ge allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
Vi har samlat några tips på hur du kan förebygga översvämning och var du kan felanmäla om översvämningen beror på överfyllda dagvattenbrunnar eller problem som orsakas av kommunala eller statliga vägar. 
Har olyckan redan varit framme rekommenderar vi att du försöker se till att inte mer vatten kommer in i fastigheten och därefter försöker få bort det vatten som kommit in. Kontakta också ditt försäkringsbolag. Vid trängande fall, ring 112. 
Några tips:
• Se över din försäkring på fastigheten – vad gäller? Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.
• Har du saker på ställen där det kan bli översvämningar, flytta dem i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
• Se till att eventuella oljeavskiljare är tömda, och att detta är gjort av behörigt företag.
• Placera inte föremål nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för skred och ras ner i vattnet, kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
• Har du som fastighetsägare en dagvattenbrunn på din fastighet? Då är det till stor hjälp om du har möjlighet att hålla den fri från is och snö. Det minskar risken för översvämningar och vattenskador i fastigheter. Dagvattenbrunnar på allmänna gator och vägar ansvarar kommunen eller Trafikverket för.
• Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus. Vid behov flytta på snö som ligger nära ditt hus.
• Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
• Fler tips hittar du på https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/
Felanmälan
El, fjärrvärme, vatten & avlopp
Vid akuta fel ring Härnösand Energi & Miljö AB
Dygnet runt: 0611 - 55 75 55
Vid fel som inte är så akuta, kan du under dagtid ringa HEMAB:s växel telefon: 0611 - 55 75 00
Du kan felanmäla med ett formulär på HEMAB:s hemsida 
Du kan även felanmäla till info@hemab.se
Kommunala gator och vägar
Gatuentreprenören NCC Roads journummer under ordinarie arbetstid telefon: 0611 - 156 87, övrig tid: 060 - 12 01 84
Kontaktsida för felanmälan för drift och underhåll  av gator och vägar i Härnösands kommun: https://www.ncc.se/microsites/harnosand/start-harnosand/
Statliga vägar
E4, Rv90, Viksjövägen 718, Gånsviksvägen med flera sköts av Trafikverkets driftområden Kramfors och Timrå, där gränsen i Härnösand går vid Statoil på Bondsjö. 
Ring 0771-921 921 och be att få prata med ansvarig för respektive driftområde.
Skolgårdar
Hemfosa Fastigheter AB
Ordinarie arbetstid: 0611 - 822 60
Parker, lekparker och allmän platsmark
Ring Svensk Markservice AB under ordinarie arbetstid, elefon: 0611 - 826 51, övrig tid: 060 - 12 01 84
Felanmälan: felanmalanharnosand@svenskmarkservice.se

 

Kommentera på Facebook

Bra att inte bo på stranden.

 

Kommentera på Facebook

Är det grönsakskommunisterna som är i farten?

Fredagstipset!
Imorgon lördag inviger Härnösands Konsthall Offentlig sida inte mindre än tre nya utställningar. 
– Vi är glada att för första gången i Härnösand få visa konstnären Tomas Gustavssons spännande arbeten. Vid sidan av den arrangerar våra vänner i anrika Härnösands konstförening en stor utställning med emalj och måleri av konstnärerna Annikka Kronlid Arvidsson och Mikael Arvidsson. Och som en start på vårt jubileumsår för Qvistska samlingen bjuder vi på en riktig färgstark karamell till utställning baserat på 1700- och 1800-tals porslin och fajans, säger konstintendent Linda Nordlander Frisk.Image attachmentImage attachment
SMHI säger att det finns risk för svår vårflod i Västernorrlands län. Vårfloden kan orsaka allvarliga översvämningsproblem. Vägar, järnvägar, broar och källare kan bli fyllda med vatten.
Snösmältningen kan orsaka översvämningar lokalt. Vi uppmanar fastighetsägare att se om sitt hus. Skotta bort snö som ligger mot husets fasad. Rensa undan skräp och is från brunnar intill ditt hus och se till att inte ha värdefulla saker på golvet i källaren.
Olika verksamheter inom kommunen arbetar med att förbereda och förebygga eventuella problem som vårfloden kan skapa. Kommunen samverkar med bland andra Räddningstjänst, Länsstyrelsen, SMHI, Trafikverket och HEMAB för att kunna förebygga och förbereda för eventuella skador så långt det är möjligt.
Under helgen väntas höga temperaturer som kan leda till kraftig snösmältning. Prognosen visar dock att värmen kommer att klinga av inom några dagar. Det gör att snösmältningen inte går så snabbt och flödena i diken och vattendrag minskar igen. Risken för en ovanligt svår vårflod är därför inte så stor den närmaste veckan. Däremot är inte faran över för säsongen. Det finns fortfarande stora mängder snö kvar som kan ge kraftig vårflod längre fram i vår.
https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=034,page=wpt-warning-alla
https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/

 

Kommentera på Facebook

Fullt så mycket har vi inte,men det rinner in på verandan nu på Ängsvägen 33 c,formodligen någon slags vattenläcka,för det är inte snön som gör att marken är som ett gungfly,vågar inte gå ut på gräset.Har ringt om problemet.

Det rak inte med snö.

 

Kommentera på Facebook

Tack för att ni klargör vad #WeDo står för. Såg det på anslagstavlan på väg in mot Härnösand i helgen och fattade ingenting!

Väldigt bra, borde vara oftare på alla skolor:)

Har du inte gjort det tidigare är det dags nu! Sista chansen att nominera till Härnösands Hållbarhetspris 2018. Vilken person, företag eller organisation förtjänar uppmärksamhet för sitt hållbarhetsarbete? Vi vill ha din nominering senast torsdag den 26 april.

 

Kommentera på Facebook

Med tanke på nyheten i TÅ i veckan,att Västernorrlänningar är fetast i Sverige. Vill jag nominera Christina Ögrim kostrådgivare och Cambridge konsulent som på 9 år fått Härnösands bor att tillsammans väga 10 ton mindre. Hon har gjort en VIKTIG insatts för Härnösands väl och framtid. Christina Ögrim är min och många andras kandidat.

Tycker Fiskebiten och Ica-maxi kunde få bli nominerade. Tack för ordet. Mvh. Marina Norberg. 👍🙂❤

Härnösands bildelar , Göran Nyberg nominerar jag 👍

 

Kommentera på Facebook

Och här kom vi på en "hedrande" 208:e plats av totalt 290 kommuner: www.lararforbundet.se/basta-skolkommun Vad gäller företagsklimat har vi fallit över hundra placeringar under endast två år och kan numera stoltsera med en 254:e plats bland samma 290 kommuner: www.foretagsklimat.se/harnosand/ranking Det flumindex kommunen lagt ut kan bara tjäna ett enda syfte – nämligen att så få som möjligt ska begripa det.

Fredagstipset.
Den här helgen firas World Art Day med öppen ateljé hos 18 konstnärer och en samlingsutställning på Galleriet Torget (f.d Hernö Begravningsbyrås lokal vid Torget). Karta till alla ateljéer och öppettider hittar du på KKV Härnösand:s Facebooksida.
Är du mer sugen på att titta på Big air-åkning och BBQ ska du ta dig till Vårdkasbacken lördag kl 12-15. (Foto: Martin Edholm)
Trevlig helg!
Stort grattis till Alva Innala och David Riveron på Wendela Hellmanskolan som vann riksfinalen i Språkolympiaden i Malmö. Bäst i Sverige på spanska.

 

Kommentera på Facebook

stort grattis!

Åh, va roligt! Stort Grattis! 💥☀️👑

Congratulations

Stort grattis!

Grattis grattis!😍

+ Visa fler kommentarer

Tufft att få ihop pengar till hyran?
Kanske kan du söka hyresbidrag ur Johan Nybergs donationsstiftelse eller Stiftelsen syskonen Lindstedts minne.
Läs mer om stiftelserna och vilka som kan söka.
https://www.harnosand.se/stodochomsorg/nyheterstodochomsorg/nyhetsarkivstodoomsorg/sokhyresbidragurstiftelser.5.4e2aa6611621a997189dd940.html

 

Kommentera på Facebook

Tina Östman

Tina Östman

Ladda fler

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng