DanishEnglishFinnishIcelandicNorwegianSwedish

Energitjuvar, finns dom ..?

Nja … jo, det finns i vart fall rätt många människor som har stora behov, att bli sedda, att bli hörda.
Om någon annan människa lyssnar på deras klagan så känns det ofta bättre för den som har klagat.

Andra typer är den som bara måste ha rätt, denne ”nöter ofta ner” sina motståndare.

Av och till … när man mår dåligt så kan man själv bli en tillfällig energitjuv.

Nu till detta om eget Energiläckage till så kallade energitjuvar …


Först några kontrollfrågor för att utröna vad problemet egentligen består av.

Tappar du energi hela tiden ..?

Oftast så beror detta energiläckage på någon viktig orsak, det är ofta betydligt bättre att gå till botten med vad som egentligen sker inom en själv, än att ta till energibubblor mm.


Tappar du även helt ensam ute i skogen utan andra människor närvarande i närheten …?

Om svaret är ja, vad tänker du på … oroar du dig över något ?
Sätt dig ner och betrakta dina egna tankar och känn efter hur du känns i dig, din kropp, när du tänker på olika livssituationer.
Gärna riktigt jobbiga, och väldigt bra.
Betrakta om det känns på olika sätt beroende på vad du tänker på.

Meditera en stund över livet och din livssituation.


Fler klarläggande frågor …

När du är i närheten av andra människor och känner att du tappar energi…
Med vilka människor tappar du mest energi, hur ser deras beteende ut mot dig ..?
Betrakta detta lite mer … vad händer i dig när du tappar energi ..?


Nu är det dags för en övergripande insikt.

Ingen människa kan ta energi från någon annan utan att den som förlorar energi tillåter detta på något plan.
Medvetet eller omedvetet.


Ett sätt minska påverkan från andra

Några politiker … lyssnar på andra utan att titta på personen (för att lättare kunna analysera det som sägs) utan att ”ta in” den andres åsikter, bara betrakta dem och värdera dem, bara att strikt värdera dem, kritiskt granska den andre … sätt att vara, åsikter mm.

Bara detta lilla brukar ändra detta att man tappar mindre energi, lyssnar in hur den andre är.
”Fogar sig inte” i andras åsikter och energimönster, utan ser mer klart på situationen.


Ett väldigt bra sätt består av att inte kämpa mot den andre, flera personer, grupper …

Det är detta sätt som jag ska försöka förklara så att den som vill kan använda det.

Jag känner inte till något bättre sätt, men det behövs fördjupad förståelse och utökad medvetenhet i nuet, det som egentligen sker rent energimässigt här och nu mellan människor för att kunna använda sig av denna ”teknik”.


Hur ser det ut energimässigt när jag försvarar mig och kämpar för att få rätt ..?

Jo, i kamp så lägger man ner energi, förbrukar energi, eller förtydligat, ger bort sin egen energi hela tiden … har man energi nog att vinna … så känns det bra, men man vann bara ett slag … samtidigt har man lagt till nya argument som kommer att kunna ifrågasättas.
Nu har man samtidigt skapat nya förutsättningar, sett till … att kampen kan fortsätta.

Hur menar jag då … vad göra … ge upp och anpassa mig …?

Nej, inte alls … men … vi ska titta på hur detta går till och ser ut …


Nu tittar vi lite djupare på energierna!

Så här ser det ut när vi försöker övertyga någon om att det är vi som har rätt.
Grunder:
För att kunna diskutera så behöver vi vara där i diskussionen med vår känsla, och med i vart fall en del av vår energi.

Bildmässigt så … Står vi med den ena foten i den andres ”energi argument” … och lägger in vår energiövertygelse om varför vår åsikt ska gälla, lägger alltså in ”vedträn” i kampens eld.

Resultatet ..?
Vi närde kampens eld med vår egen energi …
För troligtvis fortsätter bara kampen… nu med hjälp av våra egna nya argument …


Vad göra då ..?

1. Acceptera den andres alla åsikter, precis som dom är, villkorslöst, utan kamp.

2. Berätta att du Accepterar att den andres åsikter och förstår och accepterar att den andre tycker annorlunda, kanske totalt annorlunda än vad du själv gör.

Berätta nu hur din åsikt ser ut, hur den ser ut även fast att den kanske är helt motsatt mot den andres åsikt …


Motivera inte din egen åsikt, bara ”berätta hur den ser ut”.

Försvara dig inte, inte din åsikt, din ståndpunkt …
Bara berätta hur detta ser ut för dig, ingen annan.

Vad sker då, när du använder detta …?

Jo, du står kvar i din egen energi … stannar på ”Din sida av staketet” till din egen trädgård och berättar BARA hur det ser ut där du befinner dig …


Lägg nu noga märke till att …

Om du väljer att försvara din åsikt … då kommer du att försöka välja argument som du hoppas att den andre ska förstå, utifrån dennes åsikt.

Grattis, du har just ställt dig i den andres energi igen …
Du pratar och motiverar utifrån dennes kunskaper och åsikter … INTE dina egna.


Stå i stället kvar i din egen energi, berätta hur det ser ut utifrån dig själv, stå kvar i din egen trädgård, på din sida av staketet.

Upprepa punkt 1 och 2 med jämna och ojämna mellanrum i diskussionen.

Så småningom inser även dom allra flesta att du faktiskt inte påstår att dom har fel, utan förstår och accepterar deras åsikter till fullo.

MEN INTE SOM DINA ÅSIKTER, ENDAST DERAS.


Hur ser nu då detta ut energimässigt?

Dom får behålla sin egen energi … och du behåller din.
Du väljer att avstå att bli … ”smittad” av den andres åsikt, OCH ENERGI.


Här finns det oceaner av energi att vinna, och behålla till sig själv, i stället för att tappa den i olika kamp-objekt.

När man har lärt sig denna ”teknik” tagit till sig den och integrerat den i sitt vardagsliv så blir livet oändligt mycket lättare på alla relationsplan … och livet handlar till den allra största delen om relationer … om man inte valt att leva som eremit.


Det finns förstås olika sätt att ”låsa” sin egen energi inne i sig själv,

Ett krux med detta är att personer som omedvetet kämpar med andra ofta inte kan använda låsa in sin egen energi teknik … ty … för att ta en ”bra bild” … behöver man själv stå stilla.
Och vara medveten om det som sker.


När man kämpar mot någon eller kämpar i största allmänhet … då är det som om man springer i full fart … då blir alla bilder suddiga …

Det är väldigt svårt att upptäcka vad som egentligen händer.


Jag ska belysa detta med att tappa, läcka energi … på ett annat sätt.

Så gott som alltid, ca 99 % av fallen när någon tappar energi bland andra människor, så handlar det om att en omedveten ”minnesfilm” just har startat.

Gammal bortglömd, förträngd oro från tidigare bortglömda eller förträngda händelser väcks upp, genom att den nuvarande vardagssituationen påminner tillräckligt mycket om tidigare händelser i livet.
En våg av gamla oroskänslor sköljer över och påverkar… och då känner vi oss dränerade på energi för att allt blir så jobbigt.


Ofta så förstår man själv inte vad det beror på …

Ty för att kunna förstå … då behöver man vända sig emot sin oro, sina känslor … och det är jättejobbigt.
Det är ibland väldigt svårt att nå dit på ett sådant sätt att man kan förlösa detta på egen hand, ofta behöver man lite hjälp.

Man sitter fast i dessa omedvetna minnesfilmer …

När minnesfilmen startar så kommer en ”flodvåg av känslor” som sköljer över oss, då blir det ofta så att vardagslogiken, förnuftet, och kunskaperna drunknar helt eller delvis i volymen, styrkan, av de starka känslor, oro, rädd, panik mm. som väckts upp.
Vi kan inte nå våra vuxna kunskaper och erfarenheter.
Vår vuxna kunskap, erfarenheter mm. överröstas av volymen, drunknar i känslovågen.

I ett ”värsta scenario” … så är vår kunskap begränsad till den ”åldersnivå” som vi hade när ursprungssituationen, själva ”grundfilmen” skapades, ofta under tidig bortglömd barndom.


När vi läcker energi … tappar energi … så finns det en orsak.
Det beror på att något i oss själva är i obalans.

Vi kämpar ofta hårt på ett omedvetet plan, med känslor och tankar som vi upplever att vi inte styr över.
Många människor är inte ens medvetna om att detta sker … de upplever ”bara” att de blir dränerade, läcker energi i varierande omfattning, ofta när andra människor finns i närheten.


I lite mer extrema fall …

En person som inte har rört sig ur sängen på hela dagen, förutom eventuella toa besök och liknande, är ändå helt dränerad på energi, utmattad.

Av att göra ingenting alls … bara ligga i sängen hela dagen … men känslor, tankar, tog över och all kraft och energi bara rann ut.

En otrolig inre ”kamp” pågår … Där känslorna svallar och ”far” åt alla möjliga håll … ibland samtidigt …

Det enklaste är att slippa ta ansvar för sig själv, och skylla sitt energi läckage på omgivningen, omständigheterna och andra, att tillfälligt stoppa symtomen och läckaget.


Det svåraste är att i stället för att försöka nå grundorsaken till problemet… Att gå dit medvetet, och försöka att lösa problemet för gott.

Titta gärna in på självhjälp sidorna, Liv i Förändring” och ”Våra känslor
Där har jag förklarat dessa processer lite mer utförligt.

Ha Det.
/Lasse


Tillbaka till självhjälp


Tillbaka till 1,a sidan


Utforska mer …

Liv i Förändring

Utforska mer …

Osho Stories

Utforska mer …

Osho Tarot

Utforska mer …

Relationer

Utforska mer …

Vardagslivet

Utforska mer …

Våra känslor