Jag jobbar ibland jag med regressionsterapi – tidigare liv.

Utbildningen i regressionsterapi ingick i min Reikimaster utbildning(Hösten-99 — våren 2000).

Väldigt intressant.

Jag har jobbat med regressioner till tidigare liv sedan hösten 2000

Med hjälp av ”djup-avslappning” och olika regressionstekniker så gör klienten ett eller flera besök i sina tidigare liv.

Klienten är då djupt avslappnad, vet ju egentligen att han/hon ligger ner och vilar.
Men ser sig själv delta och göra saker, känner känslor mm.
Ungefär som i en film som man själv är medspelare i samtidigt som man kan betrakta det som sker.

Eller som att vara en av spelarna i ett dataspel, och med min hjälp kan klienten byta vy, titta på allt som sker från en annan skärm, med större överblick, lättare att se helheten.
Eller växla till en annan, med fler detaljer.

Men, det är klienten som berättar för mig om sina upplevelser, jag dokumenterar dom.
Ställer klarläggande frågor mm.

Om det är ok för klienten så betraktar vi också avslutet på det liv som klienten besöker.
Detta för att det finns många ovärderliga erfarenheter just där, när jordelivet är avslutat.


Jag spelar in regressionerna, i början på band, sedan via en digital diktafon.
Förstås bara i de fall när klienten vill ha sin regression inspelad och sparad.
Band, cd och senare valfri ljudfil, tex. som MP3 fil på ett minneskort, SSD, usb-minne.


Jag hjälper klienterna att ställa och klargöra de frågor som denne hade behov av att utforska, förstå mer av.

Ofta så besöker vi flera liv.


Under dom senaste åren så har det allt oftare hänt att klienten även hamnar i ”mellanrummet”
Det vill säga att klienten upplever sig själv som en ande, utan fysisk kropp.
Det tog en stund första gången det hände för mig att förstå att klienten inte befann sig i någon kropp utan var en ande utan fysisk kropp.

I mellanrummet – som en ande finns det många intressanta möjligheter.
Flera olika, bra verktyg som man kan använda och jobba med.

Men, det finns även upplevelser som kan verka skrämmande.
Så, man får utforska detta försiktigt och med stor varsamhet.

Regressionsterapi är ett bra komplement till andra terapiformer, tycker jag.
Det är en stor fördel om klienten har lärt sig mer om att hantera rädsla och smärta innan en regression.


Nedan är citat från en tidigare kollega, Urban Bergfelts hemsida.

Citat från ”Vanliga frågor”

Vad innebär begreppet ”regression”?
Själva ordet är grekiska och betyder ungefär ”återupplevelse”. En regression innebär att man på medvetandeplanet återgår till en tidigare upplevelse.

Betyder detta att jag är hypnotiserad?
Nej, till skillnad från djuphypnosen – i dagligt tal kort och gott kallad ”hypnos” – så är du hela tiden aktivt medveten om vad som händer och minns det även efteråt. En regression är bara en form av avslappning eller självsuggestion, och du är i ungefär samma tillstånd som när du sitter och dagdrömmer i en solig glänta i skogen, eller vaknar utvilad en söndagsmorgon och fortfarande befinner dig i det sköna gränslandet mellan sömn och vaka.

Kan då regressionen vara lika effektiv som hypnosen?
Regressionsterapin är faktiskt både snabbare och effektivare än den vanliga hypnosen! Medan en vanlig hypnosterapi pågår ett flertal gånger under lång tid, räcker det genom regressionsterapin ofta med en enda gång.

Hur kommer detta sig?
Under djuphypnosen är patienten den lyssnande parten och hypnotisören den aktiva. Patienten suggereras till att problemen är glömda, typ ”när du vaknar upp kommer du inte att minnas vad som hänt dig och kommer inte heller att påverkas negativt av det”. Detta innebär att orsaken till problemen fortfarande finns kvar, men nu istället är dolt av ett ännu tjockare lager av ”glömska” än tidigare. Problemet med detta är att eftersom just orsakerna fortfarande finns kvar så kommer de att förr eller senare återigen göra sig påminda i ditt liv.

Under regressionsterapin är det hela tiden patienten som är den aktiva parten, terapeuten är bara din guide till ditt undermedvetna. Eftersom det är du själv som lyfter upp orsakerna till problemen till ytan och eftersom du hela tiden är medveten om vad som händer så riskerar du aldrig att de kommer tillbaka till dig senare i livet. Du har gjort dig av med dem för gott!

Du har nämnt ordet regressionsterapi ett par gånger – vad är det?
Att göra enbart en regression innebär att man går tillbaka till en tidigare händelse, konstaterar vad som inträffat där och därefter avslutar regressionen. Sedan överlåter man åt sitt undermedvetna att bearbeta det man återupplevt. Detta brukar faktiskt ändå, till en viss gräns, fungera ganska bra.

Regressionsterapeuten däremot, låter dig inte enbart återuppleva en tidigare händelse, utan hjälper dig också att ringa in de verkliga orsakerna i form av händelser eller relationer. När dessa är konstaterade hjälper terapeuten dig därefter att effektivt lösa dina problem för gott så att de inte längre kommer att påverka dig i ditt liv idag.

Om du har varit indian eller kines, kung eller tiggare i ett tidigare liv kan i och för sig vara kul att veta, men det som är viktigt för att du skall kunna bli av med det som gör ditt liv svårare idag är att du får hjälp med att lösa orsakerna till dem!
Ett annat namn för regressionsterapi är djupavslappningsterapi. På engelska kallas den ”time-lapping therapy”, dvs ungefär ”överlappande verkligheter”, vilket faktiskt säger mer om terapiformen än vad de svenska orden gör.

Varför är det så viktigt att göra en regression?
Om vi varit med om en så stark händelse i t ex vår barndom, att den påverkar oss negativt i vårt liv som vuxen, räcker det inte alls att försöka minnas händelsen och kanske gråta över den. Känslorna har uppstått hos barnet och behöver därför bearbetas i barnets medvetandetillstånd!

Det var barnet som undertryckte känslan i ett försök att ”lägga locket på” den obehagliga upplevelsen och därför måste vi nu göra den bearbetning av smärtan som barnet inte gjorde då händelsen inträffade. Vi måste alltså gå tillbaka dit via regressionen för att kunna utföra den nödvändiga bearbetningen. Den kan aldrig göras på ett tillfredsställande sätt av den vuxna, logiskt tänkande, människan.

Resonemanget är precis likadant om det är någonting som inträffat i ett tidigare liv, och som var av sådan betydelse att det medför obehag i vårt liv idag. Här är det kanske ännu viktigare att gå tillbaka dit via regressionen, eftersom vi vanligen inte har några minnesbilder alls från det liv där den traumatiska, obearbetade händelsen inträffade.

Kan en regression vara farlig? Kan jag bli kvar i den tidigare händelsen?
Nej! Du kan aldrig bli kvar i en tidigare händelse som du återupplever igen. Under regressionen är du i ett avslappat tillstånd, motsvarande det du befinner dig i när du är i gränsen mellan dröm och vakenhet – eller när du sitter och drömmer i skogsgläntan.

Tänk om jag upplever så mycket otäckt att jag inte vet vad jag ska ta mig till?
Du kan aldrig någonsin uppleva mer än vad du själv kan ta hand om under terapin. Ditt undermedvetna har en begränsning som gör att allt bara släpps fram i den en takt som du själv kan bearbeta. Det som kan upplevas som negativt är att du ibland kan drömma mer än normalt under ett par nätter, eftersom du nu har mer ”råmaterial” till dina drömmar. För det mesta så upplever dock de flesta en ökad drömaktivitet som någonting enbart positivt.

Om jag har upplevt något riktigt otäckt så vill jag inte vara med om det igen!
Du upplever det på nytt, men inte med samma intensitet som då. Dessutom kan vi ”skruva ner” intensiteten, ungefär som när du sänker volymen på din stereo, för att du skall kunna återuppleva det utan att känna obehag. Men det är väldigt viktigt att du verkligen går igenom scenen igen för att du skall bli av med dina problem idag. När du väl har gått igenom den och vi tillsammans tagit bort alla de negativa känslorna som varit knutna till den så förpassar du den dit den hör hemma – till historien!

Hur går en regression till rent praktiskt?
När vi möts så sätter vi oss en stund och pratar med varandra. Du berättar för mig vad du helst hoppas kunna få ut av regressionen för att vi tillsammans skall kunna finna rätt ställe i ditt förflutna och jag svarar på de frågor som du säkerligen har. Därefter får du lägga dig bekvämt tillrätta för att kunna slappna av inför regressionen. Min uppgift är sedan att hjälpa dig ner i en djup och skön avslappning för att du skall kunna koncentrera dig på de händelser du kommer att få återuppleva. Därefter följer själva terapidelen där jag hjälper dig att göra dig av med alla negativa känslor som ligger till belastning för dig idag.

Kan du under regressionen locka mig att säga sådant som jag vill hålla hemligt?
Nej, det går inte! Du är hela tiden aktivt med, precis som i vilket annat samtal som helst. Det är du som väljer vad du vill berätta. Jag har dessutom också strikt tystnadsplikt och yppar ingenting av det du har berättat under en regression för någon annan.

Tänk om jag inte kan uppleva någonting?
Nästan alla människor upplever verkligen tidigare händelser, givetvis mer eller mindre intensivt. Min uppgift är att ”lirka” dig tillbaka till en eller flera tidigare upplevelser som är av betydelse för dig, trots alla de spärrar som vi alla sätter upp för oss själva för att begrava, och istället bära med oss, de otrevliga händelser som vi ibland tvingas gå igenom. Erfarenhetsmässigt vet jag att jag lyckas hjälpa minst nio av tio personer. (Vill du se lite mer detaljer kring detta så titta på min egen behandlinsstatistik.)

Hur lång tid tar en regression?
Jag sätter av totalt fyra timmar för dig. Själva regressionen tar från en och upp till närmare tre timmar, resten av tiden använder vi dels för inledande samtal och dels efteråt för samtal kring det du upplevt.
Det är viktigt att göra det grundligt för att resultatet skall bli det du önskar. Då bör man inte heller stressa på skeendet eller avbryta för tidigt.
Slut citat från: http://www.regressioner.se/beskrivning/vanliga-frågor-20512755

Translate-Översätt

DanishEnglishFinnishGermanIcelandicNorwegianSwedish

Kommunens FB sida

Facebook inlägg

 

Kommentera på Facebook

Estetiska programmet hade varit mitt första utbildningsalternativ om jag hade varit i den åldern nu. SÖK! 🙂

Simhallsrestaurangen stängs för ombyggnad.
Från idag 25 april är restaurangen stängd då den nye entreprenören Zilgai Najibullah vill bygga om en del. Han räknar med att öppna igen senast den 1 juni. Välkomna tillbaka då.
Läs mer om Simhallsrestaurangen här:
https://www.harnosand.se/kulturfritidochturism/sportfritidochfriluftsliv/nyheterfransportfritidochfriluftsliv/sportochfritid/restaurangenisimhallenstangerforombyggnad.5.4a8d53ef162f4cbe7962bef9.html

 

Kommentera på Facebook

Så spännande! Lycka till 🙂

Lycka till! 😀va kul

Men vad kul

Spännande

lycka till zilgail

Skynda på dig Zilgail och lycka till!

Grattis o Lycka till bror🤗

+ Visa fler kommentarer

Allt du vill veta om solenergi.
Solel blir allt enklare att köpa och installera och dessutom kan du få ett statligt stöd på 30%. Onsdag 25 april håller Johan Nilsson från JN Solar en föreläsning där du får veta mer. Det är fri entré och gratis fika. Onsdag 25 april alltså kl 18.30-20.30 på Sambiblioteket. Välkomna!

04.22.18 Se. skrivet av ...

Härnösands kommun

Vårflod - Du har ett eget ansvar och kan även hjälpa till

Risken för svår vårflod är förhöjd vilket kan ge allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
Vi har samlat några tips på hur du kan förebygga översvämning och var du kan felanmäla om översvämningen beror på överfyllda dagvattenbrunnar eller problem som orsakas av kommunala eller statliga vägar.

Har olyckan redan varit framme rekommenderar vi att du försöker se till att inte mer vatten kommer in i fastigheten och därefter försöker få bort det vatten som kommit in. Kontakta också ditt försäkringsbolag. Vid trängande fall, ring 112.

Några tips:
• Se över din försäkring på fastigheten – vad gäller? Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.
• Har du saker på ställen där det kan bli översvämningar, flytta dem i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
• Se till att eventuella oljeavskiljare är tömda, och att detta är gjort av behörigt företag.
• Placera inte föremål nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för skred och ras ner i vattnet, kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
• Har du som fastighetsägare en dagvattenbrunn på din fastighet? Då är det till stor hjälp om du har möjlighet att hålla den fri från is och snö. Det minskar risken för översvämningar och vattenskador i fastigheter. Dagvattenbrunnar på allmänna gator och vägar ansvarar kommunen eller Trafikverket för.
• Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus. Vid behov flytta på snö som ligger nära ditt hus.
• Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
• Fler tips hittar du på https://dinsakerhet.se/sakrare-hemma/…

Felanmälan
El, fjärrvärme, vatten & avlopp
Vid akuta fel ring Härnösand Energi & Miljö AB
Dygnet runt: 0611 - 55 75 55
Vid fel som inte är så akuta, kan du under dagtid ringa HEMAB:s växel telefon: 0611 - 55 75 00
Du kan felanmäla med ett formulär på HEMAB:s hemsida
Du kan även felanmäla till info@hemab.se

Kommunala gator och vägar
Gatuentreprenören NCC Roads journummer under ordinarie arbetstid telefon: 0611 - 156 87, övrig tid: 060 - 12 01 84
Kontaktsida för felanmälan för drift och underhåll av gator och vägar i Härnösands kommun: https://ncc.se/microsites/harnosand/…

Statliga vägar
E4, Rv90, Viksjövägen 718, Gånsviksvägen med flera sköts av Trafikverkets driftområden Kramfors och Timrå, där gränsen i Härnösand går vid Statoil på Bondsjö.
Ring 0771-921 921 och be att få prata med ansvarig för respektive driftområde.

Skolgårdar
Hemfosa Fastigheter AB
Ordinarie arbetstid: 0611 - 822 60

Parker, lekparker och allmän platsmark
Ring Svensk Markservice AB under ordinarie arbetstid, elefon: 0611 - 826 51, övrig tid: 060 - 12 01 84
Felanmälan: felanmalanharnosand@svenskmarkservice.se
... Se merSe mindre

Vårflod - Du har ett eget ansvar och kan även hjälpa till
Risken för svår vårflod är förhöjd vilket kan ge allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
Vi har samlat några tips på hur du kan förebygga översvämning och var du kan felanmäla om översvämningen beror på överfyllda dagvattenbrunnar eller problem som orsakas av kommunala eller statliga vägar. 
Har olyckan redan varit framme rekommenderar vi att du försöker se till att inte mer vatten kommer in i fastigheten och därefter försöker få bort det vatten som kommit in. Kontakta också ditt försäkringsbolag. Vid trängande fall, ring 112. 
Några tips:
• Se över din försäkring på fastigheten – vad gäller? Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.
• Har du saker på ställen där det kan bli översvämningar, flytta dem i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
• Se till att eventuella oljeavskiljare är tömda, och att detta är gjort av behörigt företag.
• Placera inte föremål nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för skred och ras ner i vattnet, kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
• Har du som fastighetsägare en dagvattenbrunn på din fastighet? Då är det till stor hjälp om du har möjlighet att hålla den fri från is och snö. Det minskar risken för översvämningar och vattenskador i fastigheter. Dagvattenbrunnar på allmänna gator och vägar ansvarar kommunen eller Trafikverket för.
• Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus. Vid behov flytta på snö som ligger nära ditt hus.
• Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
• Fler tips hittar du på https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/
Felanmälan
El, fjärrvärme, vatten & avlopp
Vid akuta fel ring Härnösand Energi & Miljö AB
Dygnet runt: 0611 - 55 75 55
Vid fel som inte är så akuta, kan du under dagtid ringa HEMAB:s växel telefon: 0611 - 55 75 00
Du kan felanmäla med ett formulär på HEMAB:s hemsida 
Du kan även felanmäla till info@hemab.se
Kommunala gator och vägar
Gatuentreprenören NCC Roads journummer under ordinarie arbetstid telefon: 0611 - 156 87, övrig tid: 060 - 12 01 84
Kontaktsida för felanmälan för drift och underhåll  av gator och vägar i Härnösands kommun: https://www.ncc.se/microsites/harnosand/start-harnosand/
Statliga vägar
E4, Rv90, Viksjövägen 718, Gånsviksvägen med flera sköts av Trafikverkets driftområden Kramfors och Timrå, där gränsen i Härnösand går vid Statoil på Bondsjö. 
Ring 0771-921 921 och be att få prata med ansvarig för respektive driftområde.
Skolgårdar
Hemfosa Fastigheter AB
Ordinarie arbetstid: 0611 - 822 60
Parker, lekparker och allmän platsmark
Ring Svensk Markservice AB under ordinarie arbetstid, elefon: 0611 - 826 51, övrig tid: 060 - 12 01 84
Felanmälan: felanmalanharnosand@svenskmarkservice.se

 

Kommentera på Facebook

Bra att inte bo på stranden.

 

Kommentera på Facebook

Är det grönsakskommunisterna som är i farten?

Fredagstipset!
Imorgon lördag inviger Härnösands Konsthall Offentlig sida inte mindre än tre nya utställningar. 
– Vi är glada att för första gången i Härnösand få visa konstnären Tomas Gustavssons spännande arbeten. Vid sidan av den arrangerar våra vänner i anrika Härnösands konstförening en stor utställning med emalj och måleri av konstnärerna Annikka Kronlid Arvidsson och Mikael Arvidsson. Och som en start på vårt jubileumsår för Qvistska samlingen bjuder vi på en riktig färgstark karamell till utställning baserat på 1700- och 1800-tals porslin och fajans, säger konstintendent Linda Nordlander Frisk.Image attachmentImage attachment
SMHI säger att det finns risk för svår vårflod i Västernorrlands län. Vårfloden kan orsaka allvarliga översvämningsproblem. Vägar, järnvägar, broar och källare kan bli fyllda med vatten.
Snösmältningen kan orsaka översvämningar lokalt. Vi uppmanar fastighetsägare att se om sitt hus. Skotta bort snö som ligger mot husets fasad. Rensa undan skräp och is från brunnar intill ditt hus och se till att inte ha värdefulla saker på golvet i källaren.
Olika verksamheter inom kommunen arbetar med att förbereda och förebygga eventuella problem som vårfloden kan skapa. Kommunen samverkar med bland andra Räddningstjänst, Länsstyrelsen, SMHI, Trafikverket och HEMAB för att kunna förebygga och förbereda för eventuella skador så långt det är möjligt.
Under helgen väntas höga temperaturer som kan leda till kraftig snösmältning. Prognosen visar dock att värmen kommer att klinga av inom några dagar. Det gör att snösmältningen inte går så snabbt och flödena i diken och vattendrag minskar igen. Risken för en ovanligt svår vårflod är därför inte så stor den närmaste veckan. Däremot är inte faran över för säsongen. Det finns fortfarande stora mängder snö kvar som kan ge kraftig vårflod längre fram i vår.
https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=034,page=wpt-warning-alla
https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/

 

Kommentera på Facebook

Fullt så mycket har vi inte,men det rinner in på verandan nu på Ängsvägen 33 c,formodligen någon slags vattenläcka,för det är inte snön som gör att marken är som ett gungfly,vågar inte gå ut på gräset.Har ringt om problemet.

Det rak inte med snö.

 

Kommentera på Facebook

Tack för att ni klargör vad #WeDo står för. Såg det på anslagstavlan på väg in mot Härnösand i helgen och fattade ingenting!

Väldigt bra, borde vara oftare på alla skolor:)

Har du inte gjort det tidigare är det dags nu! Sista chansen att nominera till Härnösands Hållbarhetspris 2018. Vilken person, företag eller organisation förtjänar uppmärksamhet för sitt hållbarhetsarbete? Vi vill ha din nominering senast torsdag den 26 april.

 

Kommentera på Facebook

Med tanke på nyheten i TÅ i veckan,att Västernorrlänningar är fetast i Sverige. Vill jag nominera Christina Ögrim kostrådgivare och Cambridge konsulent som på 9 år fått Härnösands bor att tillsammans väga 10 ton mindre. Hon har gjort en VIKTIG insatts för Härnösands väl och framtid. Christina Ögrim är min och många andras kandidat.

Tycker Fiskebiten och Ica-maxi kunde få bli nominerade. Tack för ordet. Mvh. Marina Norberg. 👍🙂❤

Härnösands bildelar , Göran Nyberg nominerar jag 👍

 

Kommentera på Facebook

Och här kom vi på en "hedrande" 208:e plats av totalt 290 kommuner: www.lararforbundet.se/basta-skolkommun Vad gäller företagsklimat har vi fallit över hundra placeringar under endast två år och kan numera stoltsera med en 254:e plats bland samma 290 kommuner: www.foretagsklimat.se/harnosand/ranking Det flumindex kommunen lagt ut kan bara tjäna ett enda syfte – nämligen att så få som möjligt ska begripa det.

Fredagstipset.
Den här helgen firas World Art Day med öppen ateljé hos 18 konstnärer och en samlingsutställning på Galleriet Torget (f.d Hernö Begravningsbyrås lokal vid Torget). Karta till alla ateljéer och öppettider hittar du på KKV Härnösand:s Facebooksida.
Är du mer sugen på att titta på Big air-åkning och BBQ ska du ta dig till Vårdkasbacken lördag kl 12-15. (Foto: Martin Edholm)
Trevlig helg!
Stort grattis till Alva Innala och David Riveron på Wendela Hellmanskolan som vann riksfinalen i Språkolympiaden i Malmö. Bäst i Sverige på spanska.

 

Kommentera på Facebook

stort grattis!

Åh, va roligt! Stort Grattis! 💥☀️👑

Congratulations

Stort grattis!

Grattis grattis!😍

+ Visa fler kommentarer

Tufft att få ihop pengar till hyran?
Kanske kan du söka hyresbidrag ur Johan Nybergs donationsstiftelse eller Stiftelsen syskonen Lindstedts minne.
Läs mer om stiftelserna och vilka som kan söka.
https://www.harnosand.se/stodochomsorg/nyheterstodochomsorg/nyhetsarkivstodoomsorg/sokhyresbidragurstiftelser.5.4e2aa6611621a997189dd940.html

 

Kommentera på Facebook

Tina Östman

Tina Östman

Ladda fler

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng