Vad hindrar mig från att bara ”ta tag i mitt liv” och förändra mig själv?

Varför är så svårt att genomföra en bestående förändring sitt Liv ..?

 

Jaja, jaha – Men, vad är det som egentligen hindrar mig från att bara ”ta tag i mitt liv” och förändra mig själv?

Det är en väldigt bra fråga.!!!

På denna sida gör jag ett ”djupgående försök” att berätta om orsakerna.

Med egna ord hämtade från egna upplevelser från många olika egna terapier hos olika terapeuter.

Samt från egna kurser, behandlingar som jag har gjort sen våren 2002.
(intresserade kan läsa på sidan ”Lasse”


OBS: Delar av all informationstext denna sida innehåller delar av citerad text från boken: ”En värld är varje människa”.

Författare: Bertil Gyllensten, Nanne Holm och Görgen Olsson
Förlag: Regnbågsförlaget AB
ISBN 91-972981-4-X —
En väldigt bra bok som rekommenderas varmt!


 

Vår sedan urminnes tider nedärvda flyktinstinkt är själva grundorsaken..

Vi är förprogrammerade till att undvika smärta, både fysisk och psykisk.
Det är så vi har gjort sedan dess, undvikit, flytt från fara och smärta, och någon gång reagerat på impulserna genom att stanna och kämpa.
Den ”instinkten” har tidigare räddat oss från att gå under, att dö.
Och det behövs ingen ansträngning alls från vår sida, detta är en helt naturlig reaktion!

Idag har vi dock inte samma behov som då…
Idag ser hoten inte likadana ut.
Men likväl, så är det denna instinkt som gör att vi har lättare att dämpa symtomen, istället för att ta reda på grundorsaken till problemet.

Det är vår självbevarelsedrift – att skydda oss mot smärta – som hindrar oss att göra en ny erfarenhet, att ompröva vårt tidigare handlingsmönster.
Detta hänger bland annat samman med att vi identifierar oss med kroppen, som naturligt undviker smärta.
Ingen lägger frivilligt sin hand på en glödande spisplatta och denna sorts logik, blir då vägledande för vårt handlingssätt, det vill säga vi försöker slippa gå in i den gamla smärtsamma erfarenheten.

Och allt vi har tvingats göra, tycka under vår barndom. När vi växte upp.

Många människor brukar uttrycka det som så att ” det blir bara så, jag förstår inte, om och om igen råkar jag ut för samma sak”.
Någonstans anar man kanske att den situation eller relation man är på väg in i, eller lever i, inte är bra för en, men man kan inte låta bli.


OBS: Delar av all informationstext denna sida innehåller delar av citerad text från boken: ”En värld är varje människa”.

Författare: Bertil Gyllensten, Nanne Holm och Görgen Olsson
Förlag: Regnbågsförlaget AB
ISBN 91-972981-4-X —
En väldigt bra bok som rekommenderas varmt!


”Citat”

Dina barndoms upplevelser har skapat den verklighet som du lever i varje dag.

När vardagshändelser i den vuxna människans liv påminner om bortglömda händelser från tidig barndom väcks bortglömda/blockerade känslor till liv igen .
Dessa känslor väcks upp när din vardagssituation påminner om tidigare situationer.

Varje gång ett barn upplever något som sårar eller kränker det så skapas förstås en sorg och smärta i barnet som blev utsatt för detta.

Ibland är smärtan från upplevelsen alltför stor.
Då klarar barnet inte av att hantera, bearbeta och förlösa detta på egen hand.
Försvarssystem i psyket träder då in och ”stänger ner” det som hänt.
Barnet slipper på så vis minnas det som hänt.
Det hjälper barnet att klara av att hantera vardagen.
Vilket kortsiktigt kan vara en bra hjälp för barnet.
I längden innebär detta en belastning för barnet och den senare vuxna människan.
Allt fler olösta jobbiga händelser blir allt jobbigare att bära på.
Det blir även närmast hopplöst svårt att förstå varför man reagerar och automatiskt gör konstiga saker vars grundorsak man inte kan nå och förstå.

Händelser som man inte klarade av att hantera när man var barn blev ”nerstängda” av psyket.

Ganska snart efter ett en jobbig händelse har stängts inne av försvarssystemet.
Påbörjar själen/psyket jobbet med för att försöka återskapa det som hänt.
På så vis kan människan befria sig från sin jobbiga upplevelse.
Och därmed återfå ett liv i frihet och kärlek.

Vi attraheras av vårt tidiga drama, följer det för eller senare och kommer till dramat.
I dramat spelar vi vår roll.
Det är inte ovanligt att man i sin nära relation växlar att ikläda sig förälderns ”förtryckarroll” i förhållande till den andres behov.
Reaktionen följer någon av de två vägarna, antingen upprepar vi och förstärker dramat eller så befriar vi oss från det.

”Bara” göra roliga och trevliga saker i stället då ..?

Kan man inte "bara" göra roliga och trevliga saker, fokusera på dom och undvika att tänka och "rota i gammal jobbig skit"

Jo, men det innebär ”bara” att man har lärt sig hur/vad man behöver göra för att undvika att väcka upp gamla jobbiga minnen.
Men, man har inte bearbetad dom på djupet av sig själv.
Allt är kvar, ofta har man bara rent logiskt förstått vad som har hänt, men obearbetade känslor kommer ofta upp när vardagen påminner om obehagliga bortglömda/förträngda händelser som har hänt.

När vi utsätts för likartade livssituationer så väcks minnen från gamla jobbiga känslor upp i oss igen.

Det räcker inte att fokusera på glädje och lycka.

Förståelse hur vi alla fungerar på djupare omedvetna plan saknas.

Varför, hur kan det vara så ..???

Obearbetade händelser som finns kvar i obearbetad form = problem.

Alltså … Gamla jobbiga händelser med obearbetade känslor, kanske från tidig bortglömd barndom …

… Som finns kvar/lagrade som jobbiga obehagliga minnen ofta med ännu obehagligare känslor i obearbetad form …
Detta ställer till problem för oss i vardagslivet.

Man kan kanske se det så här i en ”dator – jämförelse”

En dators systemfiler som är dåligt gjorda gör att ett eller flera program ibland får felaktig information som får datorn att starta gamla ”halvtrasiga program” som får datorn göra helt fel saker.

Obearbetade traumatiska händelser från uppväxten gör att våra trauman ibland ”väcks upp” av liknande händelser i vardagen.
Vi kanske har traumatiska, skadade systemfiler som får oss att reagera fel, helt fel ibland?

Att bara lägga dit nya bättre systemfiler - fungerar inte.!!!

Då behöver man göra några saker för att åtgärda ”datafelen”
OBS. Om man bara lägger dit nya bättre systemfiler och dom gamla dåligt fungerande systemfilerna lämnas kvar så kommer datorn att få problem när något program på datorn frågar efter samma information eller liknande information som dom gamla systemfilerna innehåller

Vad ska man göra då?
 • Provstarta datorn och ta reda på vad som är fel, vad som inte fungerar.
 • Leta reda på dom felaktiga systemfilerna
 • Skriva över dom gamla filerna med rätt information

Starta datorn igen och gör olika tester för att kontrollera att den fungerar som den ska.

Gör flera olika tester.

Reparera mänskliga "systenfiler"

Kanske fungerar vi alla på liknande sätt.
För att reparera oss själva från jobbiga händelser från vår uppväxt så behöver vi göra likartade saker som med datorn.

Hur då?
 • Leta reda på dom jobbiga händelserna och väcka upp gamla jobbiga känslor så att dom kan bearbetas – Ofta behöver man hjälp av en bra terapeut
 • Ta reda på vad som blev fel och bearbeta detta, nu med den vuxna personens förståelse och erfarenhet.
 • Via nya erfarenheter från bra bearbetning ovan så kan man skriva över gamla ”känslo-systemfiler” med ny relevant information.
Vardagshändelser triggar igång minnen från barndomen ....

Min egen erfarenhet är att när en vardagssituation liknar en gammal bortglömd, förträngd händelse i tillräckligt hög grad …
… så är det som om en gammal minnesfilm startar.

Jobbiga, starka känslor som hör till denna minnesfilm sköljer över en likt en flodvåg!!!
All logik, sunt förnuft mm. drunknar ofta totalt i den höga volym som dessa känslor har …
Den hastigt uppkomna känslan tar över och styr ens handlande.

När vardagshändelser triggar igång minnen från barndomen ….

Så tar starka känslor från dessa minnen över och man försöker undkomma/slippa dom och då reagerar och handlar man på samma sätt som man gjorde då.
En gamla barndomsfilm har just startat, och allt kändes lika jobbigt igen och man gör det som fungerade då, inser inte att det är känslominnen som har vaknat upp igen.

Man befinner sig nu som aktör, som huvudrollsinnehavaren i den egna gamla ”barndomsfilmen” där nu en ”nygammal scen” spelas upp.
Nu med nya skådespelare, som man omedvetet ger samma karaktärsdrag som i ens barndomsfilm.
Egna uppväckta jobbiga känslor fungerar som ett filter som gör att man värderar allt som sägs på samma sätt som man gjorde för länge sen.

Man ser bara de yttre faktorerna, de personer som man upplever orsakar att man mår dåligt.

Man förstår inte att andra ”bara” har väckt upp gamla, jobbiga känslor som kanske hör i hop med bortglömda/förträngda minnen ur ens förflutna.
Man förstår inte att dessa uppväckta känslor fungerar som ett känslofilter som påverkar allt man tänker, säger och gör.

Allt den andre gjorde var att uttrycka/handla på ett likartat sätt som det som skedde då … för länge sen.

När likheten är tillräckligt stor … då trycks automatiskt playknappen in … och minnesfilmen har startat.

Jobbiga, starka – övermäktiga känslor får mig att än en gång handla på samma sätt … som jag gjorde då …
Historien upprepar sig igen.

Det är svårt, väldigt svårt att i nuet inse, förstå och välja att agera i stället för reagera på detta.

Traumatiska - "systemfiler"

Om några av oss haft en jobbig barndom så kan vi ha”systemfiler” från traumatiska händelser från vår barndom som får oss att reagera fel när likartade händelser händer i vår vardag.
En del av dessa ”systemfiler” från vår barndom kan vara helt eller delvis förträngda så att vi inte längre kan nå dom med vårt vardagsmedvetande.

Att fokusera på glädje, lycka, bra saker i livet förändrar inte barndomens bortglömda jobbiga systemfiler.
Minnena från dessa bra saker verkar sparas på andra platser på den ”mänskliga hårddisken”.

 Då dom gamla känslo-systemfilerna ofta innehåller väldigt starka känslor så behöver man ofta jobba med övningar som anpassas till var och ens enskilda behov.

Alla som har sett ett barn gråta förundras över hur det leker vidare som om inget har hänt

Citat
Citerad text från boken: ”En värld är varje människa”.

Författare: Bertil Gyllensten, Nanne Holm och Görgen Olsson
Förlag: Regnbågsförlaget AB
ISBN 91-972981-4-X —
En väldigt bra bok som rekommenderas varmt!


Alla som har sett ett barn gråta förundras över hur det i nästa stund med liv och lust leker vidare, som om ingenting hänt.

När ”barnet väl har fått gråta färdigt” är känslan genomlevd och borta.
Vi skapar situationer för att nå en ursprunglig smärta, så att vi kan genomleva den och gå vidare.
Tillfredsställer vi inte vårt behov ändamålsenligt kommer vi att iscensätta och får därigenom chansen att känna den ursprungliga smärtan i att inte få behovet tillgodosett.

slut citat


OBS: Barn som hindras att ”genomleva jobbiga känslor” får problem.
Barn kan hindras av omedvetna föräldrar som hindrar barnet att genomleva jobbiga känslor genom att trösta barnet så att barnet inte fick möjligheten att ”gråta klart”

När föräldrar/anhöriga ”Tröstar bort” jobbiga känslor/händelser skapas problem, ofta mer eller mindre omedvetna problem för barnet som via detta ”automatiskt lär sig” att det inte kan klara av att genomleva jobbiga känslor ”på egen hand”

Detta drabbar ofta även den vuxna mannen/kvinnan.
Rädd och undviker jobbiga känslor.

 

Jag - "sitter hemma och lider"

Man kanske har fullt upp med att försöka kontrollera alla jobbiga känslor som ”bara vill ut”.
En stor del av ens ”dags-energi” går åt till att behålla kontrollen över sig själv.

Till varje pris försöka att inte ”bryta ihop”.

En ”Dålig dag” kan man inte göra något alls.
Vågar inte ens kliva upp för att då känns det som att allt kommer att brista.

Kan inte(vågar inte) gå till affären och handla behövlig mat.
Resultatet blir att:
”Man/Jag sitter hemma och svälter”

Ett annat sätt att betrakta hur det ser ut är att betrakta ett vanligt vattenglas som är fyllt med vatten.

Då finns det helt enkelt ingen plats kvar till glädjande saker, ”kroppsglaset” är redan proppfull av alla jobbiga känslor

Det kan behöva tömmas ut en del av gamla jobbiga känslor så att det finns plats nog till att kunna glädjas och uppleva bra känslor.

Jag har fått jobba ganska hårt under några av mina tidigare behandlingar/ kurser innan vi tillsamman har tömt ut tillräckligt mycket så att det fick plats för:

Frid, glädja, lycka, harmoni –

Efter en riktigt jobbig övning har vi vilat i ett ”underbart Tempel” fyllt av kärleksfulla energier.

Ingen människa kan komma undan sina iscensättningar

Citat
Citerad text från boken: ”En värld är varje människa”.

Författare: Bertil Gyllensten, Nanne Holm och Görgen Olsson
Förlag: Regnbågsförlaget AB
ISBN 91-972981-4-X —
En väldigt bra bok som rekommenderas varmt!


Händelser som man inte klarade av att hantera när man var barn blev ”nerstängda” av psyket.

Ganska snart efter ett en jobbig händelse har stängts inne av försvarssystemet.
Påbörjar själen/psyket jobbet med för att försöka återskapa det som hänt.
På så vis kan människan befria sig från sin jobbiga upplevelse.
Och därmed återfå ett liv i frihet och kärlek.

Ingen människa kan komma undan sina iscensättningar, möjligen har vi en viss tidsfrist, det vill säga vi kan skjuta dem framför oss.

Det gör att vi tror oss råka ut för händelser, som leder till den smärtsamma händelsen och på så sätt är det lätt att göra någon annan till orsak för den uppkomna situationen.

Problemet med tidsförskjutningen är att vi i stället blir ett offer för iscensättningen och att denna sker i en sådan situation där det absolut inte får hända.

Genom att tro att det är någon annan som förorsakat situationen, blir jag tvungen att upprepa den ännu en gång, vilket leder vidare till ytterligare lidanden.
Men lidandet blir ju inte mindre för att det är någon annan som är orsak till mitt helvete – även om det tycks se ut så.
För att det är någon annans fel att jag brutit benet, gör inte benet helt eller att det gör mindre ont.

Slut citat


Men, det finns även människor som ”till slut” efter traumatiska relationer väljer att leva som enstöringar.
Andra – blir munk, nunna, kanske resultatet av ett”logiskt val”  … för att slippa relationsproblem med det motsatta könet.

Dessa människor slipper antagligen inte helt ifrån sina iscensättningar, men måhända blir dom mindre jobbiga.

Livet kan bli lättare att uthärda, mindre plågsamt.


/ Lasse

Som ett bi dras till en blomma dras vi till de som ska agera motspelare i vårt livs drama

Citat
Citerad text från boken: ”En värld är varje människa”.

Författare: Bertil Gyllensten, Nanne Holm och Görgen Olsson
Förlag: Regnbågsförlaget AB
ISBN 91-972981-4-X —
En väldigt bra bok som rekommenderas varmt!


Omedvetet söker vi till oss till människor eller så söker vi själva upp situationer som kan bidra till att återskapa delar av oförlösta händelser och blockerade känslor från bortglömd barndom så att vi kan befria oss själva från detta.

Vi attraheras omedvetet av de människor som har en utstrålning som påminner om dem, som en gång hindrade eller bekräftade – vår egen möjlighet att ta hand om våra behov.
Som ett bi dras till en blomma dras vi till de som ska agera motspelare i vårt livs drama.
På så sätt får vi en ny möjlighet att spela upp ursprungsdramat.

Slut citat


Vi attraheras/söker oss även till … situationer, miljöer som kan hjälpa oss att återskapa delar av oförlösta händelser och blockerade känslor.

Vi kan ha en väldigt dålig chef, som beter sig illa, men stannar ändå kvar på jobbet.
Vet vad vi vill såga till chefen, men det kan vara extremt svårt att verkligen säga ”det som behöver sägas” på ett lugnt och sansat sätt.
Ofta är det närmast hopplöst om man inte blir väldigt arg först = Då blir det ofta inte alls bra, när man är riktigt arg kan man sällan uttrycka sig sakligt och lugnt och sansat.
Ibland förvärras bara relationen med ens chef då …

Relationen kan då gå i ”baklås”

 

Ovan visar på svårigheterna att genomföra förändringar i sitt liv.

Nu går vi vidare mot djupa insikter om ett Liv i Förändring.

Det är inte helt hopplöst/omöjligt att i nuet upptäcka/förstå när detta sker.

Men det behövs nya omvälvande insikter.

Samt en utökad medvetenhet om sig själv och livet självt.

Kan du ta till dig ovan förklaring ..?

Då närmar du dig en fördjupad förståelse.
Om hur ett Liv i förändring kan se ut.

Ska förändringen i livet bli bestående så behövs praktisk fördjupad kunskap.
Om hur detta med iscensättningar, minnesfilmer fungerar … för dig själv i praktiken

”Grovjobbet”  … att gå dit …
vara i sina egna iscensättningar, sina minnesfilmer, stanna kvar där …
vara kvar i alla känslor tills dom är genomlevda.
Ty det är bara då som det blir möjligt … att förlösa sig själv,
Och därmed åstadkomma
En verklig försoning med det som har hänt.

Medvetenhet, mod och stark vilja behövs för att nå smärtan.
Mer mod & vilja behövs …
.. för stanna kvar i den, tömma ut den och förlösa sig själv.

Jag har själv funnit och upplevt under mina kurser i personlig utveckling med andra att:
”Medvetna möten med jobbiga känslor …
… skapar ofta en djup vila med en inre frid som är läkande”
I denna djupa vila.
Kan vi upptäcka vår inre ständigt närvarande orubbliga medvetenhet

Denna orubbliga medvetenhet

Som bara är … Kan Ge … Oss ”nya ögon” att se med …
Vi upptäcker hur gamla händelsers känslor ibland styr delar vår vardag.

… Genom att växelvis möta jobbiga känslor …
… och efteråt vila i ”mellanrummet” når vi ökad medvetenhet …

Då blir det sakta möjligt att leva livet i ökad frihet
I stället för att försöka uthärda livet

Att Agera i stället för att Reagera … är inte helt lätt …


Jag insåg att det behövdes en hel del praktiska resurser för att kunna genomföra en egen bestående förändring i mitt eget liv.

 1. Sammanhängande längre  terapi-tid utan avbrott för vardagen alla måsten.
 2. Bra hjälp av en kunnig terapeut.
 3. Lämplig lokal där man kan dansa, gråta, skrika av glädje, sorg,spela hög musik mm.
 4. Bra ”ljudfiler” Musik att gråta till, glädjas till Aktiva meditationer mm. mm.
 5. En bra musikanläggning.
 6. Andra praktiska resurser, boende, support, uppföljning mm.

På sidan Lasse kan du läsa mer om min egen inre resa, tillbaks till mig själv.

På Sidan Din Livsväg(skriver/skapar den sidan,snart klar) kan du läsa om hur mina egna kurser var organiserade.


Innan ovan  är genomfört till fullo så innebär detta bland annat att.

Inre, omedvetna livsprocesser hindrar Dig, ”saboterar” ditt vardagsliv.
Det blir svårt att genomföra bestående förändringar i livet
För Du iscensätter om och om igen ditt förflutnas olösta problem i vardagslivet.

På dom andra informationssidorna hittar du mer fördjupad information

Tillbaka till självhjälp

Tillbaka till 1,a sidan

Translate-Översätt

DanishEnglishFinnishGermanIcelandicNorwegianSwedish

Kommunens FB sida

Facebook inlägg

Simhallsrestaurangen stängs för ombyggnad.
Från idag 25 april är restaurangen stängd då den nye entreprenören Zilgai Najibullah vill bygga om en del. Han räknar med att öppna igen senast den 1 juni. Välkomna tillbaka då.
Läs mer om Simhallsrestaurangen här:
https://www.harnosand.se/kulturfritidochturism/sportfritidochfriluftsliv/nyheterfransportfritidochfriluftsliv/sportochfritid/restaurangenisimhallenstangerforombyggnad.5.4a8d53ef162f4cbe7962bef9.html

 

Kommentera på Facebook

Så spännande! Lycka till 🙂

Men vad kul

Spännande

lycka till zilgail

Skynda på dig Zilgail och lycka till!

Grattis o Lycka till bror🤗

+ Visa fler kommentarer

Allt du vill veta om solenergi.
Solel blir allt enklare att köpa och installera och dessutom kan du få ett statligt stöd på 30%. Onsdag 25 april håller Johan Nilsson från JN Solar en föreläsning där du får veta mer. Det är fri entré och gratis fika. Onsdag 25 april alltså kl 18.30-20.30 på Sambiblioteket. Välkomna!

04.22.18 Se. skrivet av ...

Härnösands kommun

Vårflod - Du har ett eget ansvar och kan även hjälpa till

Risken för svår vårflod är förhöjd vilket kan ge allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
Vi har samlat några tips på hur du kan förebygga översvämning och var du kan felanmäla om översvämningen beror på överfyllda dagvattenbrunnar eller problem som orsakas av kommunala eller statliga vägar.

Har olyckan redan varit framme rekommenderar vi att du försöker se till att inte mer vatten kommer in i fastigheten och därefter försöker få bort det vatten som kommit in. Kontakta också ditt försäkringsbolag. Vid trängande fall, ring 112.

Några tips:
• Se över din försäkring på fastigheten – vad gäller? Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.
• Har du saker på ställen där det kan bli översvämningar, flytta dem i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
• Se till att eventuella oljeavskiljare är tömda, och att detta är gjort av behörigt företag.
• Placera inte föremål nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för skred och ras ner i vattnet, kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
• Har du som fastighetsägare en dagvattenbrunn på din fastighet? Då är det till stor hjälp om du har möjlighet att hålla den fri från is och snö. Det minskar risken för översvämningar och vattenskador i fastigheter. Dagvattenbrunnar på allmänna gator och vägar ansvarar kommunen eller Trafikverket för.
• Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus. Vid behov flytta på snö som ligger nära ditt hus.
• Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
• Fler tips hittar du på https://dinsakerhet.se/sakrare-hemma/…

Felanmälan
El, fjärrvärme, vatten & avlopp
Vid akuta fel ring Härnösand Energi & Miljö AB
Dygnet runt: 0611 - 55 75 55
Vid fel som inte är så akuta, kan du under dagtid ringa HEMAB:s växel telefon: 0611 - 55 75 00
Du kan felanmäla med ett formulär på HEMAB:s hemsida
Du kan även felanmäla till info@hemab.se

Kommunala gator och vägar
Gatuentreprenören NCC Roads journummer under ordinarie arbetstid telefon: 0611 - 156 87, övrig tid: 060 - 12 01 84
Kontaktsida för felanmälan för drift och underhåll av gator och vägar i Härnösands kommun: https://ncc.se/microsites/harnosand/…

Statliga vägar
E4, Rv90, Viksjövägen 718, Gånsviksvägen med flera sköts av Trafikverkets driftområden Kramfors och Timrå, där gränsen i Härnösand går vid Statoil på Bondsjö.
Ring 0771-921 921 och be att få prata med ansvarig för respektive driftområde.

Skolgårdar
Hemfosa Fastigheter AB
Ordinarie arbetstid: 0611 - 822 60

Parker, lekparker och allmän platsmark
Ring Svensk Markservice AB under ordinarie arbetstid, elefon: 0611 - 826 51, övrig tid: 060 - 12 01 84
Felanmälan: felanmalanharnosand@svenskmarkservice.se
... Se merSe mindre

Vårflod - Du har ett eget ansvar och kan även hjälpa till
Risken för svår vårflod är förhöjd vilket kan ge allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
Vi har samlat några tips på hur du kan förebygga översvämning och var du kan felanmäla om översvämningen beror på överfyllda dagvattenbrunnar eller problem som orsakas av kommunala eller statliga vägar. 
Har olyckan redan varit framme rekommenderar vi att du försöker se till att inte mer vatten kommer in i fastigheten och därefter försöker få bort det vatten som kommit in. Kontakta också ditt försäkringsbolag. Vid trängande fall, ring 112. 
Några tips:
• Se över din försäkring på fastigheten – vad gäller? Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.
• Har du saker på ställen där det kan bli översvämningar, flytta dem i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
• Se till att eventuella oljeavskiljare är tömda, och att detta är gjort av behörigt företag.
• Placera inte föremål nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för skred och ras ner i vattnet, kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
• Har du som fastighetsägare en dagvattenbrunn på din fastighet? Då är det till stor hjälp om du har möjlighet att hålla den fri från is och snö. Det minskar risken för översvämningar och vattenskador i fastigheter. Dagvattenbrunnar på allmänna gator och vägar ansvarar kommunen eller Trafikverket för.
• Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus. Vid behov flytta på snö som ligger nära ditt hus.
• Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
• Fler tips hittar du på https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/
Felanmälan
El, fjärrvärme, vatten & avlopp
Vid akuta fel ring Härnösand Energi & Miljö AB
Dygnet runt: 0611 - 55 75 55
Vid fel som inte är så akuta, kan du under dagtid ringa HEMAB:s växel telefon: 0611 - 55 75 00
Du kan felanmäla med ett formulär på HEMAB:s hemsida 
Du kan även felanmäla till info@hemab.se
Kommunala gator och vägar
Gatuentreprenören NCC Roads journummer under ordinarie arbetstid telefon: 0611 - 156 87, övrig tid: 060 - 12 01 84
Kontaktsida för felanmälan för drift och underhåll av gator och vägar i Härnösands kommun: https://www.ncc.se/microsites/harnosand/start-harnosand/
Statliga vägar
E4, Rv90, Viksjövägen 718, Gånsviksvägen med flera sköts av Trafikverkets driftområden Kramfors och Timrå, där gränsen i Härnösand går vid Statoil på Bondsjö. 
Ring 0771-921 921 och be att få prata med ansvarig för respektive driftområde.
Skolgårdar
Hemfosa Fastigheter AB
Ordinarie arbetstid: 0611 - 822 60
Parker, lekparker och allmän platsmark
Ring Svensk Markservice AB under ordinarie arbetstid, elefon: 0611 - 826 51, övrig tid: 060 - 12 01 84
Felanmälan: felanmalanharnosand@svenskmarkservice.se

 

Kommentera på Facebook

Bra att inte bo på stranden.

 

Kommentera på Facebook

Är det grönsakskommunisterna som är i farten?

Fredagstipset!
Imorgon lördag inviger Härnösands Konsthall Offentlig sida inte mindre än tre nya utställningar. 
– Vi är glada att för första gången i Härnösand få visa konstnären Tomas Gustavssons spännande arbeten. Vid sidan av den arrangerar våra vänner i anrika Härnösands konstförening en stor utställning med emalj och måleri av konstnärerna Annikka Kronlid Arvidsson och Mikael Arvidsson. Och som en start på vårt jubileumsår för Qvistska samlingen bjuder vi på en riktig färgstark karamell till utställning baserat på 1700- och 1800-tals porslin och fajans, säger konstintendent Linda Nordlander Frisk.Image attachmentImage attachment
SMHI säger att det finns risk för svår vårflod i Västernorrlands län. Vårfloden kan orsaka allvarliga översvämningsproblem. Vägar, järnvägar, broar och källare kan bli fyllda med vatten.
Snösmältningen kan orsaka översvämningar lokalt. Vi uppmanar fastighetsägare att se om sitt hus. Skotta bort snö som ligger mot husets fasad. Rensa undan skräp och is från brunnar intill ditt hus och se till att inte ha värdefulla saker på golvet i källaren.
Olika verksamheter inom kommunen arbetar med att förbereda och förebygga eventuella problem som vårfloden kan skapa. Kommunen samverkar med bland andra Räddningstjänst, Länsstyrelsen, SMHI, Trafikverket och HEMAB för att kunna förebygga och förbereda för eventuella skador så långt det är möjligt.
Under helgen väntas höga temperaturer som kan leda till kraftig snösmältning. Prognosen visar dock att värmen kommer att klinga av inom några dagar. Det gör att snösmältningen inte går så snabbt och flödena i diken och vattendrag minskar igen. Risken för en ovanligt svår vårflod är därför inte så stor den närmaste veckan. Däremot är inte faran över för säsongen. Det finns fortfarande stora mängder snö kvar som kan ge kraftig vårflod längre fram i vår.
https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=034,page=wpt-warning-alla
https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/

 

Kommentera på Facebook

Fullt så mycket har vi inte,men det rinner in på verandan nu på Ängsvägen 33 c,formodligen någon slags vattenläcka,för det är inte snön som gör att marken är som ett gungfly,vågar inte gå ut på gräset.Har ringt om problemet.

Det rak inte med snö.

 

Kommentera på Facebook

Tack för att ni klargör vad #WeDo står för. Såg det på anslagstavlan på väg in mot Härnösand i helgen och fattade ingenting!

Väldigt bra, borde vara oftare på alla skolor:)

Har du inte gjort det tidigare är det dags nu! Sista chansen att nominera till Härnösands Hållbarhetspris 2018. Vilken person, företag eller organisation förtjänar uppmärksamhet för sitt hållbarhetsarbete? Vi vill ha din nominering senast torsdag den 26 april.

 

Kommentera på Facebook

Med tanke på nyheten i TÅ i veckan,att Västernorrlänningar är fetast i Sverige. Vill jag nominera Christina Ögrim kostrådgivare och Cambridge konsulent som på 9 år fått Härnösands bor att tillsammans väga 10 ton mindre. Hon har gjort en VIKTIG insatts för Härnösands väl och framtid. Christina Ögrim är min och många andras kandidat.

Tycker Fiskebiten och Ica-maxi kunde få bli nominerade. Tack för ordet. Mvh. Marina Norberg. 👍🙂❤

Härnösands bildelar , Göran Nyberg nominerar jag 👍

 

Kommentera på Facebook

Och här kom vi på en "hedrande" 208:e plats av totalt 290 kommuner: www.lararforbundet.se/basta-skolkommun Vad gäller företagsklimat har vi fallit över hundra placeringar under endast två år och kan numera stoltsera med en 254:e plats bland samma 290 kommuner: www.foretagsklimat.se/harnosand/ranking Det flumindex kommunen lagt ut kan bara tjäna ett enda syfte – nämligen att så få som möjligt ska begripa det.

Fredagstipset.
Den här helgen firas World Art Day med öppen ateljé hos 18 konstnärer och en samlingsutställning på Galleriet Torget (f.d Hernö Begravningsbyrås lokal vid Torget). Karta till alla ateljéer och öppettider hittar du på KKV Härnösand:s Facebooksida.
Är du mer sugen på att titta på Big air-åkning och BBQ ska du ta dig till Vårdkasbacken lördag kl 12-15. (Foto: Martin Edholm)
Trevlig helg!
Stort grattis till Alva Innala och David Riveron på Wendela Hellmanskolan som vann riksfinalen i Språkolympiaden i Malmö. Bäst i Sverige på spanska.

 

Kommentera på Facebook

stort grattis!

Åh, va roligt! Stort Grattis! 💥☀️👑

Congratulations

Stort grattis!

Grattis grattis!😍

+ Visa fler kommentarer

Tufft att få ihop pengar till hyran?
Kanske kan du söka hyresbidrag ur Johan Nybergs donationsstiftelse eller Stiftelsen syskonen Lindstedts minne.
Läs mer om stiftelserna och vilka som kan söka.
https://www.harnosand.se/stodochomsorg/nyheterstodochomsorg/nyhetsarkivstodoomsorg/sokhyresbidragurstiftelser.5.4e2aa6611621a997189dd940.html

 

Kommentera på Facebook

Tina Östman

Tina Östman

Ladda fler

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng