Vad hindrar mig från att bara “ta tag i mitt liv” och förändra mig själv?

Varför är så svårt att genomföra en bestående förändring sitt Liv ..?

 

Jaja, jaha – Men, vad är det som egentligen hindrar mig från att bara “ta tag i mitt liv” och förändra mig själv?

Det är en väldigt bra fråga.!!!

På denna sida gör jag ett “djupgående försök” att berätta om orsakerna.

Med egna ord hämtade från egna upplevelser från många olika egna terapier hos olika terapeuter.

Samt från egna kurser, behandlingar som jag har gjort sen våren 2002.
(intresserade kan läsa på sidan “Lasse”


OBS: Delar av all informationstext denna sida innehåller delar av citerad text från boken: ”En värld är varje människa”.

Författare: Bertil Gyllensten, Nanne Holm och Görgen Olsson
Förlag: Regnbågsförlaget AB
ISBN 91-972981-4-X —
En väldigt bra bok som rekommenderas varmt!


 

Vår sedan urminnes tider nedärvda flyktinstinkt är själva grundorsaken..

Vi är förprogrammerade till att undvika smärta, både fysisk och psykisk.
Det är så vi har gjort sedan dess, undvikit, flytt från fara och smärta, och någon gång reagerat på impulserna genom att stanna och kämpa.
Den “instinkten” har tidigare räddat oss från att gå under, att dö.
Och det behövs ingen ansträngning alls från vår sida, detta är en helt naturlig reaktion!

Idag har vi dock inte samma behov som då…
Idag ser hoten inte likadana ut.
Men likväl, så är det denna instinkt som gör att vi har lättare att dämpa symtomen, istället för att ta reda på grundorsaken till problemet.

Det är vår självbevarelsedrift – att skydda oss mot smärta – som hindrar oss att göra en ny erfarenhet, att ompröva vårt tidigare handlingsmönster.
Detta hänger bland annat samman med att vi identifierar oss med kroppen, som naturligt undviker smärta.
Ingen lägger frivilligt sin hand på en glödande spisplatta och denna sorts logik, blir då vägledande för vårt handlingssätt, det vill säga vi försöker slippa gå in i den gamla smärtsamma erfarenheten.

Och allt vi har tvingats göra, tycka under vår barndom. När vi växte upp.

Många människor brukar uttrycka det som så att ” det blir bara så, jag förstår inte, om och om igen råkar jag ut för samma sak”.
Någonstans anar man kanske att den situation eller relation man är på väg in i, eller lever i, inte är bra för en, men man kan inte låta bli.


OBS: Delar av all informationstext denna sida innehåller delar av citerad text från boken: ”En värld är varje människa”.

Författare: Bertil Gyllensten, Nanne Holm och Görgen Olsson
Förlag: Regnbågsförlaget AB
ISBN 91-972981-4-X —
En väldigt bra bok som rekommenderas varmt!


“Citat”

Dina barndoms upplevelser har skapat den verklighet som du lever i varje dag.

När vardagshändelser i den vuxna människans liv påminner om bortglömda händelser från tidig barndom väcks bortglömda/blockerade känslor till liv igen .
Dessa känslor väcks upp när din vardagssituation påminner om tidigare situationer.

Varje gång ett barn upplever något som sårar eller kränker det så skapas förstås en sorg och smärta i barnet som blev utsatt för detta.

Ibland är smärtan från upplevelsen alltför stor.
Då klarar barnet inte av att hantera, bearbeta och förlösa detta på egen hand.
Försvarssystem i psyket träder då in och ”stänger ner” det som hänt.
Barnet slipper på så vis minnas det som hänt.
Det hjälper barnet att klara av att hantera vardagen.
Vilket kortsiktigt kan vara en bra hjälp för barnet.
I längden innebär detta en belastning för barnet och den senare vuxna människan.
Allt fler olösta jobbiga händelser blir allt jobbigare att bära på.
Det blir även närmast hopplöst svårt att förstå varför man reagerar och automatiskt gör konstiga saker vars grundorsak man inte kan nå och förstå.

Händelser som man inte klarade av att hantera när man var barn blev “nerstängda” av psyket.

Ganska snart efter ett en jobbig händelse har stängts inne av försvarssystemet.
Påbörjar själen/psyket jobbet med för att försöka återskapa det som hänt.
På så vis kan människan befria sig från sin jobbiga upplevelse.
Och därmed återfå ett liv i frihet och kärlek.

Vi attraheras av vårt tidiga drama, följer det för eller senare och kommer till dramat.
I dramat spelar vi vår roll.
Det är inte ovanligt att man i sin nära relation växlar att ikläda sig förälderns “förtryckarroll” i förhållande till den andres behov.
Reaktionen följer någon av de två vägarna, antingen upprepar vi och förstärker dramat eller så befriar vi oss från det.

“Bara” göra roliga och trevliga saker i stället då ..?

Kan man inte "bara" göra roliga och trevliga saker, fokusera på dom och undvika att tänka och "rota i gammal jobbig skit"

Jo, men det innebär “bara” att man har lärt sig hur/vad man behöver göra för att undvika att väcka upp gamla jobbiga minnen.
Men, man har inte bearbetad dom på djupet av sig själv.
Allt är kvar, ofta har man bara rent logiskt förstått vad som har hänt, men obearbetade känslor kommer ofta upp när vardagen påminner om obehagliga bortglömda/förträngda händelser som har hänt.

När vi utsätts för likartade livssituationer så väcks minnen från gamla jobbiga känslor upp i oss igen.

Det räcker inte att fokusera på glädje och lycka.

Förståelse hur vi alla fungerar på djupare omedvetna plan saknas.

Varför, hur kan det vara så ..???

Obearbetade händelser som finns kvar i obearbetad form = problem.

Alltså … Gamla jobbiga händelser med obearbetade känslor, kanske från tidig bortglömd barndom …

… Som finns kvar/lagrade som jobbiga obehagliga minnen ofta med ännu obehagligare känslor i obearbetad form …
Detta ställer till problem för oss i vardagslivet.

Man kan kanske se det så här i en “dator – jämförelse”

En dators systemfiler som är dåligt gjorda gör att ett eller flera program ibland får felaktig information som får datorn att starta gamla “halvtrasiga program” som får datorn göra helt fel saker.

Obearbetade traumatiska händelser från uppväxten gör att våra trauman ibland “väcks upp” av liknande händelser i vardagen.
Vi kanske har traumatiska, skadade systemfiler som får oss att reagera fel, helt fel ibland?

Att bara lägga dit nya bättre systemfiler - fungerar inte.!!!

Då behöver man göra några saker för att åtgärda “datafelen”
OBS. Om man bara lägger dit nya bättre systemfiler och dom gamla dåligt fungerande systemfilerna lämnas kvar så kommer datorn att få problem när något program på datorn frågar efter samma information eller liknande information som dom gamla systemfilerna innehåller

Vad ska man göra då?
 • Provstarta datorn och ta reda på vad som är fel, vad som inte fungerar.
 • Leta reda på dom felaktiga systemfilerna
 • Skriva över dom gamla filerna med rätt information

Starta datorn igen och gör olika tester för att kontrollera att den fungerar som den ska.

Gör flera olika tester.

Reparera mänskliga "systenfiler"

Kanske fungerar vi alla på liknande sätt.
För att reparera oss själva från jobbiga händelser från vår uppväxt så behöver vi göra likartade saker som med datorn.

Hur då?
 • Leta reda på dom jobbiga händelserna och väcka upp gamla jobbiga känslor så att dom kan bearbetas – Ofta behöver man hjälp av en bra terapeut
 • Ta reda på vad som blev fel och bearbeta detta, nu med den vuxna personens förståelse och erfarenhet.
 • Via nya erfarenheter från bra bearbetning ovan så kan man skriva över gamla “känslo-systemfiler” med ny relevant information.
Vardagshändelser triggar igång minnen från barndomen ....

Min egen erfarenhet är att när en vardagssituation liknar en gammal bortglömd, förträngd händelse i tillräckligt hög grad …
… så är det som om en gammal minnesfilm startar.

Jobbiga, starka känslor som hör till denna minnesfilm sköljer över en likt en flodvåg!!!
All logik, sunt förnuft mm. drunknar ofta totalt i den höga volym som dessa känslor har …
Den hastigt uppkomna känslan tar över och styr ens handlande.

När vardagshändelser triggar igång minnen från barndomen ….

Så tar starka känslor från dessa minnen över och man försöker undkomma/slippa dom och då reagerar och handlar man på samma sätt som man gjorde då.
En gamla barndomsfilm har just startat, och allt kändes lika jobbigt igen och man gör det som fungerade då, inser inte att det är känslominnen som har vaknat upp igen.

Man befinner sig nu som aktör, som huvudrollsinnehavaren i den egna gamla “barndomsfilmen” där nu en “nygammal scen” spelas upp.
Nu med nya skådespelare, som man omedvetet ger samma karaktärsdrag som i ens barndomsfilm.
Egna uppväckta jobbiga känslor fungerar som ett filter som gör att man värderar allt som sägs på samma sätt som man gjorde för länge sen.

Man ser bara de yttre faktorerna, de personer som man upplever orsakar att man mår dåligt.

Man förstår inte att andra “bara” har väckt upp gamla, jobbiga känslor som kanske hör i hop med bortglömda/förträngda minnen ur ens förflutna.
Man förstår inte att dessa uppväckta känslor fungerar som ett känslofilter som påverkar allt man tänker, säger och gör.

Allt den andre gjorde var att uttrycka/handla på ett likartat sätt som det som skedde då … för länge sen.

När likheten är tillräckligt stor … då trycks automatiskt playknappen in … och minnesfilmen har startat.

Jobbiga, starka – övermäktiga känslor får mig att än en gång handla på samma sätt … som jag gjorde då …
Historien upprepar sig igen.

Det är svårt, väldigt svårt att i nuet inse, förstå och välja att agera i stället för reagera på detta.

Traumatiska - "systemfiler"

Om några av oss haft en jobbig barndom så kan vi ha”systemfiler” från traumatiska händelser från vår barndom som får oss att reagera fel när likartade händelser händer i vår vardag.
En del av dessa “systemfiler” från vår barndom kan vara helt eller delvis förträngda så att vi inte längre kan nå dom med vårt vardagsmedvetande.

Att fokusera på glädje, lycka, bra saker i livet förändrar inte barndomens bortglömda jobbiga systemfiler.
Minnena från dessa bra saker verkar sparas på andra platser på den “mänskliga hårddisken”.

 Då dom gamla känslo-systemfilerna ofta innehåller väldigt starka känslor så behöver man ofta jobba med övningar som anpassas till var och ens enskilda behov.

Alla som har sett ett barn gråta förundras över hur det leker vidare som om inget har hänt

Citat
Citerad text från boken: ”En värld är varje människa”.

Författare: Bertil Gyllensten, Nanne Holm och Görgen Olsson
Förlag: Regnbågsförlaget AB
ISBN 91-972981-4-X —
En väldigt bra bok som rekommenderas varmt!


Alla som har sett ett barn gråta förundras över hur det i nästa stund med liv och lust leker vidare, som om ingenting hänt.

När “barnet väl har fått gråta färdigt” är känslan genomlevd och borta.
Vi skapar situationer för att nå en ursprunglig smärta, så att vi kan genomleva den och gå vidare.
Tillfredsställer vi inte vårt behov ändamålsenligt kommer vi att iscensätta och får därigenom chansen att känna den ursprungliga smärtan i att inte få behovet tillgodosett.

slut citat


OBS: Barn som hindras att “genomleva jobbiga känslor” får problem.
Barn kan hindras av omedvetna föräldrar som hindrar barnet att genomleva jobbiga känslor genom att trösta barnet så att barnet inte fick möjligheten att “gråta klart”

När föräldrar/anhöriga “Tröstar bort” jobbiga känslor/händelser skapas problem, ofta mer eller mindre omedvetna problem för barnet som via detta “automatiskt lär sig” att det inte kan klara av att genomleva jobbiga känslor “på egen hand”

Detta drabbar ofta även den vuxna mannen/kvinnan.
Rädd och undviker jobbiga känslor.

 

Jag - "sitter hemma och lider"

Man kanske har fullt upp med att försöka kontrollera alla jobbiga känslor som “bara vill ut”.
En stor del av ens “dags-energi” går åt till att behålla kontrollen över sig själv.

Till varje pris försöka att inte “bryta ihop”.

En “Dålig dag” kan man inte göra något alls.
Vågar inte ens kliva upp för att då känns det som att allt kommer att brista.

Kan inte(vågar inte) gå till affären och handla behövlig mat.
Resultatet blir att:
“Man/Jag sitter hemma och svälter”

Ett annat sätt att betrakta hur det ser ut är att betrakta ett vanligt vattenglas som är fyllt med vatten.

Då finns det helt enkelt ingen plats kvar till glädjande saker, “kroppsglaset” är redan proppfull av alla jobbiga känslor

Det kan behöva tömmas ut en del av gamla jobbiga känslor så att det finns plats nog till att kunna glädjas och uppleva bra känslor.

Jag har fått jobba ganska hårt under några av mina tidigare behandlingar/ kurser innan vi tillsamman har tömt ut tillräckligt mycket så att det fick plats för:

Frid, glädja, lycka, harmoni –

Efter en riktigt jobbig övning har vi vilat i ett “underbart Tempel” fyllt av kärleksfulla energier.

Ingen människa kan komma undan sina iscensättningar

Citat
Citerad text från boken: ”En värld är varje människa”.

Författare: Bertil Gyllensten, Nanne Holm och Görgen Olsson
Förlag: Regnbågsförlaget AB
ISBN 91-972981-4-X —
En väldigt bra bok som rekommenderas varmt!


Händelser som man inte klarade av att hantera när man var barn blev “nerstängda” av psyket.

Ganska snart efter ett en jobbig händelse har stängts inne av försvarssystemet.
Påbörjar själen/psyket jobbet med för att försöka återskapa det som hänt.
På så vis kan människan befria sig från sin jobbiga upplevelse.
Och därmed återfå ett liv i frihet och kärlek.

Ingen människa kan komma undan sina iscensättningar, möjligen har vi en viss tidsfrist, det vill säga vi kan skjuta dem framför oss.

Det gör att vi tror oss råka ut för händelser, som leder till den smärtsamma händelsen och på så sätt är det lätt att göra någon annan till orsak för den uppkomna situationen.

Problemet med tidsförskjutningen är att vi i stället blir ett offer för iscensättningen och att denna sker i en sådan situation där det absolut inte får hända.

Genom att tro att det är någon annan som förorsakat situationen, blir jag tvungen att upprepa den ännu en gång, vilket leder vidare till ytterligare lidanden.
Men lidandet blir ju inte mindre för att det är någon annan som är orsak till mitt helvete – även om det tycks se ut så.
För att det är någon annans fel att jag brutit benet, gör inte benet helt eller att det gör mindre ont.

Slut citat


Men, det finns även människor som “till slut” efter traumatiska relationer väljer att leva som enstöringar.
Andra – blir munk, nunna, kanske resultatet av ett”logiskt val”  … för att slippa relationsproblem med det motsatta könet.

Dessa människor slipper antagligen inte helt ifrån sina iscensättningar, men måhända blir dom mindre jobbiga.

Livet kan bli lättare att uthärda, mindre plågsamt.


/ Lasse

Som ett bi dras till en blomma dras vi till de som ska agera motspelare i vårt livs drama

Citat
Citerad text från boken: ”En värld är varje människa”.

Författare: Bertil Gyllensten, Nanne Holm och Görgen Olsson
Förlag: Regnbågsförlaget AB
ISBN 91-972981-4-X —
En väldigt bra bok som rekommenderas varmt!


Omedvetet söker vi till oss till människor eller så söker vi själva upp situationer som kan bidra till att återskapa delar av oförlösta händelser och blockerade känslor från bortglömd barndom så att vi kan befria oss själva från detta.

Vi attraheras omedvetet av de människor som har en utstrålning som påminner om dem, som en gång hindrade eller bekräftade – vår egen möjlighet att ta hand om våra behov.
Som ett bi dras till en blomma dras vi till de som ska agera motspelare i vårt livs drama.
På så sätt får vi en ny möjlighet att spela upp ursprungsdramat.

Slut citat


Vi attraheras/söker oss även till … situationer, miljöer som kan hjälpa oss att återskapa delar av oförlösta händelser och blockerade känslor.

Vi kan ha en väldigt dålig chef, som beter sig illa, men stannar ändå kvar på jobbet.
Vet vad vi vill såga till chefen, men det kan vara extremt svårt att verkligen säga “det som behöver sägas” på ett lugnt och sansat sätt.
Ofta är det närmast hopplöst om man inte blir väldigt arg först = Då blir det ofta inte alls bra, när man är riktigt arg kan man sällan uttrycka sig sakligt och lugnt och sansat.
Ibland förvärras bara relationen med ens chef då …

Relationen kan då gå i “baklås”

 

Ovan visar på svårigheterna att genomföra förändringar i sitt liv.

Nu går vi vidare mot djupa insikter om ett Liv i Förändring.

Det är inte helt hopplöst/omöjligt att i nuet upptäcka/förstå när detta sker.

Men det behövs nya omvälvande insikter.

Samt en utökad medvetenhet om sig själv och livet självt.

Kan du ta till dig ovan förklaring ..?

Då närmar du dig en fördjupad förståelse.
Om hur ett Liv i förändring kan se ut.

Ska förändringen i livet bli bestående så behövs praktisk fördjupad kunskap.
Om hur detta med iscensättningar, minnesfilmer fungerar … för dig själv i praktiken

“Grovjobbet”  … att gå dit …
vara i sina egna iscensättningar, sina minnesfilmer, stanna kvar där …
vara kvar i alla känslor tills dom är genomlevda.
Ty det är bara då som det blir möjligt … att förlösa sig själv,
Och därmed åstadkomma
En verklig försoning med det som har hänt.

Medvetenhet, mod och stark vilja behövs för att nå smärtan.
Mer mod & vilja behövs …
.. för stanna kvar i den, tömma ut den och förlösa sig själv.

Jag har själv funnit och upplevt under mina kurser i personlig utveckling med andra att:
“Medvetna möten med jobbiga känslor …
… skapar ofta en djup vila med en inre frid som är läkande”
I denna djupa vila.
Kan vi upptäcka vår inre ständigt närvarande orubbliga medvetenhet

Denna orubbliga medvetenhet

Som bara är … Kan Ge … Oss “nya ögon” att se med …
Vi upptäcker hur gamla händelsers känslor ibland styr delar vår vardag.

… Genom att växelvis möta jobbiga känslor …
… och efteråt vila i “mellanrummet” når vi ökad medvetenhet …

Då blir det sakta möjligt att leva livet i ökad frihet
I stället för att försöka uthärda livet

Att Agera i stället för att Reagera … är inte helt lätt …


Jag insåg att det behövdes en hel del praktiska resurser för att kunna genomföra en egen bestående förändring i mitt eget liv.

 1. Sammanhängande längre  terapi-tid utan avbrott för vardagen alla måsten.
 2. Bra hjälp av en kunnig terapeut.
 3. Lämplig lokal där man kan dansa, gråta, skrika av glädje, sorg,spela hög musik mm.
 4. Bra “ljudfiler” Musik att gråta till, glädjas till Aktiva meditationer mm. mm.
 5. En bra musikanläggning.
 6. Andra praktiska resurser, boende, support, uppföljning mm.

På sidan Lasse kan du läsa mer om min egen inre resa, tillbaks till mig själv.

På Sidan Din Livsväg(skriver/skapar den sidan,snart klar) kan du läsa om hur mina egna kurser var organiserade.


Innan ovan  är genomfört till fullo så innebär detta bland annat att.

Inre, omedvetna livsprocesser hindrar Dig, “saboterar” ditt vardagsliv.
Det blir svårt att genomföra bestående förändringar i livet
För Du iscensätter om och om igen ditt förflutnas olösta problem i vardagslivet.

På dom andra informationssidorna hittar du mer fördjupad information

Tillbaka till självhjälp

Tillbaka till 1,a sidan

Translate-Översätt

DanishEnglishFinnishGermanIcelandicNorwegianSwedish

Kommunens FB sida

Facebook inlägg

Vi behöver dig!
Sök våra sommarvikariat redan idag.
www.harnosand.se/sommarvikariat

 

Kommentera på Facebook

Elias Holmqvist

Jesper Forsberg

Lydia Sundell

Nu är arbetet igång med att snöröja gatorna i centrum. Så här fin är en del av Norra Kyrkogatan ut just nu. Men arbetet går långsamt, mycket beroende på många parkerade bilar. Har du en bil stående på Köpmangatan, Bergsgatan, Norra Nygränd eller Norra Kyrkogatan är det till stor hjälp om du kan flytta den. Och känner du någon som har en bil i området får du gärna tipsa denne att flytta den. Stort tack för hjälpen!

 

Kommentera på Facebook

Ja ger mig och alla kollegor i hemtjänst tummen upp. som tagit oss fram på oplogade vägar. Vi ha gjort ett toppen jobb. Denna vinter har varit bedrövlig.

Bra! Jag skulle vilja att man tar bort snöhögen i korsningen under viadukten Bondsjöleden-påfart/avfart E4. Helt omöjligt att se trafik som kommer från avfarten när man ska svänga vänster. Stor trafikfara!!!

jag anser att det är rent livsfarligt på bostads områdena. tex bondsjöhöjden. där vägarna är smala så bilar inte kan mötas, giganstiska snöhögar i vissa korsningar som verkligen skymmer sikten då man måste åka runt dem. det bor många barn i dessa områden som kan skadas av ngn billist som inte hinner se dem.

Snöröjningen kommer fortsätta imorgon söndag, hyvlas och köras bort snö. Så snälla Härnösandsbor, hjälp till genom att tänka på vart ni parkerar era bilar.

Vore bra om ni som parkerar på norra nygränd kan parkera nån annanstans så de kan skrapa bort snön där oxå... De ha gjort ett bra jobb på n.k

Det tackar man särskilt för. Nu kan man komma ur garaget utan att behöva köra in i en snöhög eller backa för att man får möte 🙂

Bra jobbat! 👏🏼 Vill även ge en eloge till er alla brevbärare som är en bortglömd grupp🤗

Härlig syn ❤ står på balkongen och ser hur det plogas Bergsgatan/köpmangatan. Och lastbilar som kör bort snön. TACK!

Den tvåmeters snövall på G/C vägen utmed Kiörningsgatan bör tas bort innan skolbarnen ska gå till Brännaskolan på måndag 👍🏻

Utfarterna vid Kaptensgatan bör utrotas på alla snöhögar. Vid Utfarten, Coop, macken

Finns många utfarter till E4 som har skymd sikt pga snöhögar.....

Härligt 🙂 ringvägen är spårig o väldigt hal. Men nu känns det som om det är på väg å rätt håll igen. Hoppet finns för våra vägar 🙂

Besökte Apoteket Röda Näsan i Härnösand i Fredags..Tänkte på dig då😁

Bragegatan är numera enlig med stora högar som skymmer sikten. Borde breddas....

Äntligen! Hoppas att Seminariegatan får sig en tur snart😉

Sådär ska det se ut när det är skottat...👍

Om folk kunde flytta på sina bilar

N.nygränd är fin nu skrapade o klar.

Jag säger bara... N. Nygräääänd nere i backen😩

Korpralsvägen där många skolbarn går är också smal och trafikfarlig 😐

Så har vi ju en del privata aktörer som ställer till det för andra.

Volontärvägen enfilig behöver breddas.

Hjälp oss på Krökvägen alltid bilar stoppar på grund av snö😥

Lindvägen är en glömd väg denna vinter!!!!!

Båda utfarterna från Hellzengatan är en trafikfara

+ Visa fler kommentarer

02.24.18 Se. skrivet av ...

Lasse Nordin

Gratis buss på lördagar i Härnösand

Hur ska detta gå till för de som bor i exempelvis Brunne?
... Se merSe mindre

Fredagstipset.
Vill du bli peppad? Då ska du ta dig till Superlördagen på torget och pulsträna med Årets peppare, Gerestaskolan. Kl 13 kör de sitt pass för alla. Superlördagen håller på kl 12-15 med massor av andra saker som ponnyridning, snöskolopp, musik och annat skoj.
Sedan är det bara att gå direkt vidare till gymnasiets aula där teatereleverna på estetiska programmet spelar Ronja Rövardotter kl 15. Visst behöver vi lite vårskrik nu?
Trevlig helg!

 

Kommentera på Facebook

Ja, kom och se vår föreställning kl 15.00, biljetter finns!!!

Vilken härlig dag! 😊❤

Kommunen har beslutat att gå in och ta över den akuta snöröjningen från entreprenören NCC och att hålla inne en del av betalningen för februari månad. 
– När entreprenören inte håller vad avtalet säger måste vi till slut sätta ned foten. Härnösand är inte trafiksäkert just nu, säger samhällsförvaltningens chef Thomas Jenssen.
Läs mer här:
https://www.harnosand.se/boendemiljoochtrafik/nyheterboendemiljoochtrafik/nyhetsarkivboendemiljo/kommunentaroversnorojningenforakutaatgarder.5.bf69026161b9f652e7d9536.html

 

Kommentera på Facebook

Hjälp gärna till att underlätta snöröjningen. Under helgen kommer Norra Nygränd, Norra Kyrkogatan, Köpmangatan och Bergsgatan att hyvlas. Undvik gärna att parkera på dessa gator under helgen.

Det är nu klart att arbetet kommer igång redan lördag morgon.

Varför håller man inte inne hela betalningen då bristerna både påtalats och ignorerats sedan december månad? Är det hemligt vilken summa som fakturerats och hur stor del av denna som hålls inne?

Känns så skönt att äntligen bo i en kommun som tar tag i saker 😊 ni som bott här länge kanske inte ser vad ni har riktigt, men jag som är nyinflyttad från Stockholm kan säga; ni/vi har en guldkommun. 🌸

Bra agerat, dock väldigt sent, kan jag tycka... Jag anser också att; är det ett rent avtalsbrott, så är det inte mer än rätt att kommunen betänker ev påföljd för NCC.

Som lastbilschaufför har det inte undgått mig att reflektera över hur spåriga dom flesta av vägarna i mitt distrikt varit dom senaste veckorna. Nu är ju dom störta vägarna "nerkörda" i hjulspåren, men en lastbil har ju betydligt bredare hjulbas än normala personbilar och det resulterar i att jag måste "rida" på onerkörda delar av vägen. (läs iskanter, snöhögar, oplogad väg....) skulle bakhjulen glida av "ryggen" och träffa en bil eller förbude mig väl en människa i värsta fall, vem skall isåfall stå för dom skadom som kan uppstå då? För att inte tala om alla skador som uppstår på gods och utrustning som redan skadas när vägarna är som dom är. Mvh /skattebetalare.

Bra! Ett ställe som är direkt farligt är häckvägen där det går otroligt många barn till och från skolorna i området. Det är ganska mycket trafik där på morgonen och en bil får knappt plats på vägen och barnen har ingenstans att ta vägen så dom är bara centimetrar från bilarna där. Finns det möjlighet så bredda vägen där så fort som möjligt.

Låter ju bra, trodde dom hade gett upp, är ju för fan nästan omöjligt å ta sej fram på många ställen. Djupa hål vid brunnslock, jättehögar i korsningar mm. Många gator har man inte fraktat bort nån snö från på hela vintern. Om man som man skriver tänker hyvla flera gator får man verkligen hoppas att man tar bort snön också, annars blir d inte så my bättre.....

Blir otroligt tacksam för informationen. Jag ringde NCC och bad dem köra in snön på min tomt för att få bort snövallarna (har gjort så tidigare år då det varit för mycket snö och då har man gjort det) men tyvärr så har NCC valt bort den gesten så istället är gatan en bilbredd men inget ytterligare utrymme. Hoppas ni snart löst allt på bästa sätt.

Jag såg att Häckvägen nämndes tidigare och jag måste som boende där säga att det just nu är otroligt dåligt. Jag har i sak inget emot det, men tyvärr är det många som använder den som genomfartsled. Ett mycket bättre alternativ är att ta Murbegsvägen som har trottoarer på båda sidorna och är i mycket bättre skick. Det tar med bil inte mer än 20-30 sekunder extra just nu eftersom det ofta blir trafikstockning när vägen är för smal. Många använder gårdar att svänga in på för att över huvud taget kunna mötas. Och som även tidigare påpekats är det mycket barn som både går och bor efter vägen.

Yes! Vi har själva fått vår BMW krockad pga "snigel spåren" och får stå för detta själva. Man far som en tvål i handfat i dessa spår.

Verkligen på tiden, ett utryckningsfordon tar sig inte fram på många av Härnösands gator!

Öppna prismagaraget för allmännheten så slipper alla parkera efter vägen...

Äntligen! Det här var med råge den sämsta snöröjningen sen jag föddes!

👍🏻🚜🚛, nu kör vi. Bravo o hoppas alla som parkerar som😱. Flyttar sina bilar ett tag

Strålande ! Norra Kyrkogatan har varit på undantaget i många veckor ! Härligt om något äntligen händer ! 👍😘👍

De skulle gjort detta tidigare, men bättre sent än aldrig

Kan inte kommunen stämma entreprenören , deras avtal gäller väl till senvåren. Jävla sätt å bara lämna ogjort arbete.

Maratongatan är fruktansvärt smal med meterhöga drivor. Riktigt farlig för oss alla med barn.

Det kan jag verkligen hålla med om. Riktigt farligt att köra ut från vissa vägar. Det var då verkligen på tiden!

Thom Kårvall Då kanske dom äntligen tar Båtsmansvägen!! Gärna hela bondsjö🙄😁

När kommer Tullportsgatan att hyvlas? Den hyvlas så gott som aldrig. Sist den gjordes det, var efter påtalat av mig? Väg som är hyvlad är t.ex. Volontärvägen, har den högre prioritet?

Återupprätta gatukontoret sluta med entreprenad kostar mer än det smakar

Hallelujah moment!! Äntligen händer det något 🙂

ÄNTLIGEN 👏👏👏👏👏👏👏👏

+ Visa fler kommentarer

Härnösands kommun har ungefär 2 000 fantastiska medarbetare som varje dag ser till att Härnösandsbornas vardag fungerar. Receptionisten Micke Östman är en av dem. Bra jobbat Micke!

 

Kommentera på Facebook

Kolla förresten våra lediga tjänster på www.harnosand.se/tjanster

HETA Härnösand! Här finns Sveriges enda laboratorium där du kan examinera dig för att få installera solel, solvärme, bioenergi och värmepumpar enligt EU:s direktiv. Idag är det invigning av Härnösands Energitekniska Arena, HETA.

År 2020 ska 20 procent av den använda energin inom EU vara förnybar. För att klara det ska varje land i Europa ska ha ett utbildnings- och certifieringssystem för installatörer av värmepump-, solel-, solvärme- och bioenergianläggningar. Det har vi i Sverige – här i HETA Härnösand.

Bilden: Hans Lundström och Hans Östberg, driftsansvarig på HETA diskuterar mätdata efter en rökgasanalys gjord på en pelletspanna. Foto: Heta utbildningar/Daniel Håkansson.

#hållbarahärnösand #hetautbildningar #globalamålen #agenda2030

 

Kommentera på Facebook

Ja, visst är han. En stolt mamma må du tro. Kram. Mår ganska bra.

Fina o duktiga Hans,förstår att du är stolt mamma Lena Selin

Fin pojke du har Lena

Vad kul att få dig på bild snyggis. Kram

👍😀💕

+ Visa fler kommentarer

Kan du se till att viktig information finns tillgänglig och är korrekt och att känslig information och personuppgifter har rätt skydd?
Då kan du bli vår informationssäkerhetssamordnare och kommunens dataskyddsombud utifrån den nya dataskyddsförordningen.
https://www.harnosand.se/tjanster?rmpage=job&rmjob=1399&rmlang=SE

 

Kommentera på Facebook

Lite sent att börja jobba med gdpr 🙂 ?

Henrik Bjerneld jobb på hemmaplan😊

Fredagstipset.
En riktig kulturhelg på gång. Lördag och söndag spelar danslinjen på Härnösands folkhögskola sin föreställning Anima. Båda dagarna klockan 14 på skolan.
På söndag är det Musikalisk salong på St Petrilogen klockan 16. Med Musiksällskapet, Alfhild Agrell-sällskapet, Anna Nyhlin och Bernt Malmros.
Läge för en kul tur runt stan i helgen!

 

Kommentera på Facebook

Och jazz hela eftermiddagen på Metropol, lördag från 13, Mardi Gras / New Orleanstema

ANIMA ska spelas på länsmuseet, inte på skolan, lördag och söndag kl.14

Danielle Dietz - kl.14.00 på Länsmuseet eller hur?!☺️

Är du vår nya stadsarkitekt?
För hundra år sedan byggdes det Härnösand som vi känner idag. Nu bygger vi 2000-talets Härnösand och behöver en kreativ och nyfiken stadsarkitekt som kan styra skutan. Vi planerar ny kryssningskaj för besökare till Höga Kustens alla besöksmål och en helt ombyggd paradgata. Bland mycket, mycket annat.
Läs mer om tjänsten på www.harnosand.se/stadsarkitekt

 

Kommentera på Facebook

Jag föreslår ett samarbete med Ernst 🙂 Mysfaktorn och naturmaterial är ett måste för vårt Härnta <3 Lycka till med anställandet!

Jenny Eldrot kom hit och styr upp. Mer byggnadskonservativa arkitekter åt folket!

Tror nog jag skulle kunna styra upp dethär, bara å slå en signal det! 🙂

Underbart. Många nya arbetstillfällen och för turister mm 👌

Jonas Wallinder det är ju en bit bort från er men ändå. 😁

Att man inte var utbildad 😣

Joakim Byqvist Kom hem nu hörrni! 😀

Aurora Engfeldt 😉

Ekobyggportalen Ekobygg - Natural Building samla alla ni känner 🙂

+ Visa fler kommentarer

Prova på gruppträning i vatten med Isabella, vår gästinstruktör från IKSU i Umeå! Måndag 19 februari, 19.30, i Härnösands simhall. 

https://www.harnosand.se/5.d5ac08a16186648830c12ec.html
❤️hållbarhet #hållbarahärnösand
Fredagstipset
Äntligen dags igen för årets Konstveckor för barn & unga på Konsthallen. Ung kreativitet i massor från Härnösands framtid. Öppet lördag klockan 12-15 och vardagar klockan 8-15.
På lördag invigs också Technichus nya utställning Toy Tech 2.0. Där kan du se hur våra mest kända leksaker ser ut inuti och prova egna pappersraketer i vindtunnel och avfyrningsramp. (Foto Toy Tech: Tekniska museet)
Trevlig helg!
Härnösands kommuns foto.Image attachment
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse och kompetens inom i huvudsak nätverk. https://www.harnosand.se/naringslivocharbete/arbetaiharnosand/ledigatjanster.4.6ab4a01212f30a299e68000294.html

 

Kommentera på Facebook

Jan Granholm du är ju i toppklass på detta med teknik 👍🏻

Lyckas inte dela.

Mahmud Abdu?

Leif Sjödin sök sök sök

Daniel Wallanger 🤪

Rickard! 😘

Fredrik Bergström

Christian Nordin

Christian Nordin👍

Christoffer Ekman

Michael Spoonman Björndal 😊

Bilal

Albin Jonsson

+ Visa fler kommentarer

Fredagstipset
I kväll är det Kulturnatt i Domkyrkan. Gratis entré och massor av sång, musik och dans med bland andra Norrdans, Musiklinjen Kapellsberg, Domkyrkokören och Kören Miranda. Vill du själv dansa är det Dansmara på Parkaden både fredag och lördag. I Härnösand Arena pågår Curling-SM för Oldgirls och Oldboys med flera Härnösandslag inblandade. Finalspel lördag och söndag. Foto: Maria-Thérèse Sommar.
Trevlig helg!

 

Kommentera på Facebook

Mikael Kivilompolo

Ladda fler
error: Content is protected !!

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng