Tidigare(2002-2013) jobbade jag med djupgående flerdygns kurser inom ”Personlig utveckling”.

Nu(2019) undersöker jag möjligheterna till att återuppta kursverksamheten igen.


Kurserna var i internat

Exempel på kurstid: Onsdag em. —- Söndag em.

Kursinnehåll:

  • Samtalsterapi
  • Stresshantering
  • Självkännedom
  • Relationsanalys, privatliv och arbetsliv
  • Praktiska övningar

Under dom praktiska övningarna använder vi oss bland annat av:

Aktiva Meditationer:

Jag lär ut flera aktiva meditationer, samt utforskade deras läkande/helande inverkan på kroppen och sinnet.

Dans och Rörelse till Musik:

Jag hjälper kursdeltagaren med att utforska musikens och den fria dansens inverkan på kroppen och känslorna.

Kroppsorienterade Övningar:

Jag hjälper kursdeltagaren att frigöra, tömma ut, uppleva och på djupa plan förstå känslor som: sorg, ilska, förtvivlan men även glädje och villkorslös kärlek med hjälp av olika andningsövningar, enskilda övningar samt parövningar.

Olika andningsövningar – Egna utvecklade varianter av ”Frigörande Andning”

Kombinerade övningar: Healing, massage – Löser blockeringar, Kombineras med andnings övningar av olika slag.
Förlöser jobbiga händelser, känslor, sorg, ångest, skuld och skam. mm.

Kvällarna.

Då går vi igenom dagens övningar.
Vi samtalar om det som har hänt under dagen, förklarar dom djupare aspekterna, går igenom vardagssammanhang mm.
Så att var och en bättre kan förstå det som man hade upplevt under dagens övningar.
Samt hur man kan använda erfarenheterna, insikterna i vardagslivet.

Ibland gör vi en kvällsmeditation som avslutning på dagen.

Vi slutar vid 22 – tiden, eller när vi är klara med dagen.


 

Evolutionen … är alltid närvarande i oss … Vi utvecklas ständigt på ett eller annat sätt.

Antingen så väljer vi medvetet bättre och bättre saker och ting åt oss själva…

Eller också så väljer vi medvetet eller omedvetet att leva såsom vi gör nu … ett tag till ..

Till slut, genom att … ofta under många år ha upplevt det som vi egentligen inte vill …
kan vi göra ett mera medvetet val.

… ”Jag måste göra någonting, jag kan inte ha det så här längre, jag klarar det inte längre, står inte ut.

Ibland så tar detta mycket längre tid än vad det skulle behöva göra …
men vår uppfostran, vår ovilja att ge upp saker och ting, människor, relationer …
gör att vi fortsätter tills vi … antingen går under och dör … eller inte står ut längre.

En del människor kanske varken kan eller vill förändras … DU … kan bara förändra en enda person … permanent, slutgiltigt … Dig själv.

Men när du förändrar dig, då har resten av världen inget annat val … än att förändras Med dig.

Att hela tiden, och inte bara ibland, gå det som sker till mötes …
med en ny medvetenhet är en ganska lång process.

Detta tar tid …
De sätt som du har använt under många, många år, skall förändras permanent …
Och förändringen sker i många små, små steg …
Till slut så är du inte längre den du var.

En ny medvetnare, friare människa står där och möter världen, och en ny värld formas runt den människan.


Ny Livsväg

Kursen handlar om förståelsen av våra omedvetna livsmönster, och att få ökad självkännedom.

Som vuxen så är vi en ”produkt” av vårt samhälles kultur, religion och tradition.

Barnets första år har stor betydelse för den vuxne människans levnadsvillkor
De sätt som barnet fick sina behov tillgodosedda påverkar i stor grad den vuxnes livssituation.
Det lilla barnet lärde sig att förhålla sig på olika sätt, till olika människor, och olika situationer.
Barnet bär sedan med sig dessa erfarenheter i sitt vuxna liv.

Människor som påminner om barndomens vuxna, värderar den vuxne på samma sätt som barnet gjorde,
och händelser, som liknar barndomens händelser värderas på samma sätt.

Detta sker i det undermedvetna, oftast så är den vuxne inte medveten om denna inre dolda process.

Ett exempel: En kvinna kan inte ta sig ur ett dåligt förhållande,
vad är det för ramar och mallar som styr henne…och vart kom dessa ifrån?

Vårt intellekt förstår att bardomens upplevelser har präglat oss som vuxna …
men hur ska vi kunna förstå hur detta påverkar oss ..??

Det finns ett bra sätt … Upplev dem!

Genom Aktiva meditationer, kroppsorienterade övningar, andningsövningar, samtal i grupp m.m.
ges du chansen att förstå dina livsmönster och ta kontrollen över ditt liv.
Du jobbar med dig själv i 4 hela dygn, utan yttre påverkan som tv och telefon, böcker osv.
Kurskompendium ingår, liksom Telefonsupport efteråt.

Kursen bedrivs i Internat, mat och logi ingår.
 Exempel på kurs – Tider
Onsdag kl. 19.00 – Söndag kl 16.00 ca

Låter detta jobbigt, men behövligt, kanske rent av intressant??
Hör av dig!

lasse(at)lasses-evolution-therapy.se