Förklarande ljudfiler om livet

Osho Stories – Osho berättar korta belysande historier om livet., bortom logiken.


Historierna innehåller djupa insikter om livet.

Ett stort tack till Fria Akademinhttp://www.friakademi.se  )

/ Lasse