Människan, planetens fiende nr.1

Har du funderat över dig själv och ditt liv på jorden ..?

Hur ser den avgörande stora livsfrågan ut ..?

Är det jorden, planetens överlevnad och miljön ..?

Först av allt en ”liten” rättelse.

Vi är helt oförmögna att förstöra planeten jorden på något som helst avgörande sätt.!!!

– VA ..?

Jo, människan är visserligen planetens fiende nr.1

Men, människan är först och främst sin egen överlägset största fiende nr.1 alla kategorier.

För, långt innan vi har skadat jorden på något för planeten avgörande sätt, har
vi redan förstört förutsättningarna för vår egen existens.

Jorden överlever med lätthet nya istider, översvämningar, havsnivåer som är flera hundra meter högre än nuläget.

Om syret tar slut, så överlever moder jord detta med lätthet, det tar kanske några hundra tusen år innan ny ”livsvänlig” atmosfär har bildats, vilket ”bara” är någon eller några sekunder i jordens tidsräkning ..

Vi människor, i vart fall i vår jordiska mänskliga form, får däremot snabbt riktigt stora problem.
Detta oavsett livsåskådning, religion mm.

Så ”för helvete”
vakna upp och ta bättre hand om jorden för din egen och barnens skull!!

Orsak och verkan.

Vad har jorden, miljön, planetens överlevnad och allt sånt
att göra med frågan om vem jag själv är ..?

Jo, om jag, och alla andra människor ”är en del” av allt som finns …
– Oj, vilka fina ordlekar du kör med, vad menar du ..?

Jo, men om jag nås av insikten och förståelsen av innebörden att jag, vi alla ”är en del” av allt som finns, existerar.
Då kan vi kanske inse att allt som vi gör påverkar i slutändan livsförutsättningen för min egen, och barnens kommande liv på jorden.

Det är inte bara till synes värdelösa djur och växter som behöver syre, rent vatten mm.

Vi, var och en, behöver det för vår överlevnad och existens.

Vi behöver se oss omkring, betrakta världen och jorden ur ett djupare perspektiv.

Om olika djurarter håller på att utrotas av olika skäl, då kommer snart den dagen då vi själva har nåtts av likartade problem.

När tills synes små, menlösa djur i havet har problem med sin egen överlevnad, då får rätt snart det större djur som lever av dessa ”menlösa” smådjur problem med sin egen överlevnad.

Vi kan klara oss ett tag till … hitta andra djur att leva av … när dom vanliga inte längre finns i tillräcklig omfattning … men, rätt snart … så har vi även förstört förutsättningarna för dessa andra djurs överlevnad … i havet och på land …

… och nu i slutet på nådens år 2010 närmar vi oss med ökad hastighet vår egen katastrofgräns.

Havsmiljön är utsatt för stor miljöpåverkan.
Dom ”menlösa” djuren har miljö problem.
Rovfisket är på väg att få stora miljökonsekvenser.
Fiskar som normalt håller nere alger mm. saknas helt eller är alltför få.

På land finns likartade problem. Livsförutsättningarna för nyttiga småkryp ändras, onyttiga skadeinsekter ökar, öknar breder ut sig … förutsättningar för småjordbruk försvinner.

Samordningen av total resursfördelning saknas, mat blir förstörd i onödan, slängs eller ruttnar, medans människor dör av svält på andra platser på jorden.

Det tragiska är att ingen verkar ha någon större total överblick på vad som egentligen sker.

Sakta … men med allt högre hastighet … så förstör människan grundförutsättningarna för sitt eget fortsatta liv på planeten jorden.

-Va, det är väl ingen större brådska ..?
-Vi har väl minst ett par hundra år till på oss att rätta till allt som blev fel ..?

Har vi ..?

Vad säger din egen djupaste inre känsla ..?

Har vi 200 år på oss ..?

Har vi 100 år på oss ..?

Har vi 50 år på oss ..?

Har vi 20 år ..?

Eller är det riktigt bråttom … har vi 10, kanske bara 5 år ..?

Vad säger din djupaste känsla dig ..?

Logiska slutsatser bygger på statistik, som i sin tur baseras på det som har hänt tidigare.

Men, det som sker nu har troligen inte hänt tidigare …
Det vi kan se är att alla etablerade förutsägelser på hur snabbt glaciärerna smälter underskattas, grovt dessutom.

Så verkar det vara med allt annat med …
Nya kemiska preparat, tex. Olika rengöringsmedel som är ofarliga, visar sig vara allt annat än ofarliga, osv. osv.

Vad behöver vi för vårt fortsatta liv på jorden ..?

Vilka bakterier behöver vi … på vår hud, i vår mun och mage ?
Vilka minikryp behöver vi på vår hud, i våra hem, dom som ska äta upp det som skadar oss?

Är tex. spindlar skadedjur ..?

Har naturen själv skapat en egen fungerande livsordning ..?

Har vi människor tillgång till nog stor datakraft, tillräckligt bra analysprogram för att analysera allt som sker i naturen samtidigt på hela jorden, atmosfären, väder, hav, land, alla arter (djur, växter, mikro organismer m.fl.) ..?

Kan vi med hjälp av dessa analyser skapa de livsavgörande beslutsunderlag som beslutsfattare runt om i världen behöver för att ta de beslut som behövs.??

För i närtid så behöver övergripande beslut tas, dom blir så omfattande, att resultaten av dessa beslut troligen kommer att omdana naturen helt och hållet, manipulera jordens livsbetingelser.

Det verkar finnas många som vill vara ”Gud”

Har dessa människor de verkliga kunskaper och insikter som behövs ..?


Tillbaka till 1,a sidan


 

Share This

Share This

Share this post with your friends!