Uppdaterad med en Viggenfilm i slutet.

Många egna funderingar under alla mina ubåtsjakter runt Sveriges kuster får kanske sin förklaring i Uppdrag gransknings film.

Några av er kanske vet att jag har jobbat som yrkesofficer i Marinen i 33 år.

Många konstiga saker har hänt under alla de ubåtsjakter som jag har deltagit i.

Oförklarligt agerande av okända höga officerare som borde hjälpa till men i stället inte gör något alls.

Oförklarliga order om eldförbud.

Hydrofonfilmer och ljudband som skickas till analys försvinner oförklarligt.
Dom påstås aldrig ha anlänt.

Vad ska man tro, försvaret som om någon ska ha ordning på hemliga band med filmklipp ljud mm.
tappar bort dessa, eller påstår sig aldrig ha fått dom …

Kanske finns all förklaring i Uppdrag gransknings film från hösten 2007

https://www.youtube.com/watch?v=94TNy3SjEA0

 

Ubåtar, lögner och ljudband


Jag tror att det är så det hela har gått till.

Alla vi som jobbade dag och natt under ändlösa dygn under ca 10 år, vi blev blåsta, lurade av våra egna kollegor.
Dom såg till att vi inte kunde lyckas få upp någon ubåt.

Ändå hade dom som åkte omkring under ytan i dom norrländska farvattnen ibland en närmast ofattbar tur.

En gång uppe i Töre skärgård var det bara det faktum att jag såg något på ytan som jag under några minuter inte kunde förstå vad det var som räddade en miniubåt från en säker död. Det påstods att egna styrkor bedrev dykeriverksamhet i närheten, något som inte alls var sant.
Jag var närmast vansinnig av ilska över hur någon kunde få för sig att dyka i närheten av den avspärrning som jag låg vid med den bevakningsbåt som jag var fartygschef på.
När jag konfronterade de officerare som var chefer för dom militära dykande enheterna så hade dom varken dykt eller ens befunnit sig i närheten av min ”postering”
Någon for med osanning, ljög medvetet, eller hade ingen koll, det sistnämnda borde vara helt omöjligt med tanke på egna styrkors säkerhet.

Senare under samma ubåtsjakt räddades samma miniubåt igen av att hela ubåtsjakten helt oförklarligt avbröts.
Miniubåten var instängd och kunde inte komma ut, det var bara en tidsfråga innan den skulle tvingas att ge upp eller gå under.
Men, alla fick glasklara order om att avbryta all verksamhet, omedelbart.
Ca 2 timmar senare sågs miniubåten forsa förbi av civil personal som höll på med att lyfta upp avspärrningarna i farleden till Töre hamn.

Vi, två bevakningsbåtar från MKN startade omedelbart en egen ubåtsjakt enligt vara egna stående order från MKN.
Vi gick med högsta fart genom skärgården för att komma framför miniubåten.

Efter några timmars intensivt sökande räddades den av igen, nu av en tillfällighet.
Den bevakningsbåt som hittade den hade en gammal hydrofon, och jag, som var fartygschef på en ny modifierad bevakningsbåt som hade en ny modern hydrofon hann inte dit i tid.
Det finns förstås ingen garanti för att vi skulle ha träffat miniubåten men vår nya sonar var oändligt mycket bättre i vart fall.
Miniubåten/undervattenfarkosten klarade sig igen.


Det verkar ha funnits officerare i försvarsmakten som antagligen i tysthet saboterade verksamheten efter bästa förmåga.

När det stod klart att denna ubåt skulle tvingas upp eller gå under så såg dom till att order utfärdades från högsta ort att ubåtsjakten skulle avbrytas.

Allt får sin logiska förklaring i Uppdrag gransknings film.


Kanske är nedan filmklipp egentligen Sveriges tack, en gentjänst för ovan hjälp att testa försvarsmakten ..?


 

Enligt vad jag har fått reda på av kollegor så var USA bedrövligt dåliga på ubåtsjakt.
Så uttalanden i ovan filmklipp stämmer, den svenska ubåten fick vara kvar ett extra år i USA.

Så, nu bygger troligen USA egna ”Svenska ubåtar”


Senare ubåtshändelser

Tvist om misstänkt sovjetisk ubåt


 

FD. ÖB- Bengt Gustafssons bok i ämnet utgiven 2010.

Sanningen om ubåtsfrågan : ett försök till analys


Ryssland då ..?
tja, efter många år av nedrustning så rustar nu Ryssland igen.
Nya atomubåtar, nya stridsfartyg, nedan länkar till uppgifter om ubåtarna

Här är Rysslands nya supervapen

Fjorton atomubåtar i rysk storsatsning på flottan

Nya atomubåtar till ryska flottan

Lite faktauppgifter om ubåtarna


Andra intressanta platser ute på nätet med intressant information

Kalla krigets historia med Hans J & Chefsingengören


 

Nedan intressant information från ovan

Objudna Besökare

Spionen på FRA


Svenska flygvapnet då ..?

Nedan en frän film från någon fält-flygövning med Viggen på ett krigsflygfält.

Start o landning 37 Viggen krigsbas
Uppladdare till youtube är så vitt jag vet okänd.


/Lasse Karlsson

33 år som yrkesofficer i marinen

 

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!