Det är lite konstigt att inte fler ser sambanden, mellan hur vi normalt fungerar, och förståelsen om hur vi skulle kunna göra för att förstå bättre, mer som en insikt.

En sak som går att göra är att försöka öka medvetenheten om hur det mänskliga sinnet fungerar, och hur ökad medvetenhet kan hjälpa var och en att genomskåda den egna programmeringen av ens egna värderingar …

”Den vanligast förekommande samhälls – inprogrammeringen av vardagsmänniskans värderingsmallar, hur den vanligtvis ser ut”.
På mer vanlig svenska … hur är vi lärda att värdera livet, och på vilka grunder då ..?

Det är inte svårt att se att det finns betydande skillnader i dom olika samhällenas kollektiva medvetande öar …. Men rätt få verkar vara medvetna om att dom själva också är programmerade att tycka och tänka i enlighet med sin uppväxts närmaste omgivning, samt skolan, lärare mm.
Samt de variationer som dom stora åsikts strömmarna åstadkommer i det samhälle som dom verkar och lever i.
Några länders säkerhetstjänst lägger ner massor med tid och pengar på att skapa åsiktsförändringar med hjälp av olika intressegrupper i det/de land som dom är intresserade att styra åsikterna ”åt rätt håll”

Tråkigt nog så styrs dom flesta större kollektiva medvetande öar av människor av makthavarna som alla använder sig av samma verktyg.

Det största av dom heter Rädsla, i många olika former, anpassat till vad man vill åstadkomma.
Andra större verktyg består av skuld och skam.

Dom allra flesta samhällsmedborgare har dessa verktyg inprogrammerade sedan tidig bortglömd barndom
När vi går emot vår egen programmering så är vi lärda att bli oroliga, rädda för att ha fel, rädda inte passa in, rädda inte bli accepterade som vi är … samt att känna skuld och skam för att vi är riktigt dåliga människor som inte vet hur vi borde bete oss. Inte står upp för vårt land, vårt samhälles värderingar.
Vår familj får skämmas över oss urusla varelser som inte vet hur vi ska bete oss, vad vi ska tycka och säga, hur vi ska agera.

Hela det kollektiva medvetande på hela jorden styrs med dessa verktyg, lite olika ”betoning” beroende på vilket land, samhälle vi tittar på, dess: religion, tradition, och kultur … skapar gällande åsikter som alla förväntas anpassa sig efter och leva efter.

Men verktygen rädsla, skuld, skam, plikt, skyldigheter av olika slag, ofta långtgående sådana.
Dessa ”styrverktyg” är alltid med … sen varierar det ju väldigt mycket vem som var och en ska lyda, leva upp till …anpassa sitt liv efter.

En president, Påven, olika prästerskap, religiösa ledare, eller andra betydande företrädare av den aktuella maken.

Men allt detta är en väldigt noggrant uppbygg illusion … den är lätt att se och genomskåda om man ser på andra länders livsvillkor, det som gäller på olika platser.
Betydligt svårare att genomskåda den egna inprogrammerade illusionen … för den var klar i tidig bortglömd barndom … dom flesta 4-6 åringar vet när dom inte följer det dom har lärt sig är rätt.
Som vuxen så säger man att ”det är bara så det är” … eller ”jag vet att det är så det är”

Småbarnen är redan programmerade, den vuxna människan har oftast för länge, länge sedan glömt sitt trotsiga 3 års liv.
Den vuxna människan följer helt enkelt även ett negativt levnadssätt som denne blev lärd … ända till det blir alltför jobbigt att gå emot sig själv.

Allt är inte helt fel, men det skulle vara bra om alla tar en djupare titt på sig själv, sin programmering, sina omedvetna livsmönster.

För dessa omedvetna livsmönster bildar ett osynligt bakgrundstema(webbside snack) som bestämmer villkoren i våra liv.

Vårt inprogrammerade ”livstema” bestämmer helt automatisk vårt livsutrymme, hur stor skillnaden mellan vad som anses vara rätt sätt att tycka och när det blir alltför fel i det egna tyckandet.

Men det går att få en aning om hur hårt programmerade vi är … var och en.
En del människor har ingen bra semester, kan inte koppla av om dom inte har bytt ut semestervardagsmallen i tillräckligt stor omfattning.

Att ta semester i en annan del av Sverige känns inte alls bra för dessa människor … då är dom troligen omgivna av människor som ständigt påminner om egna omedvetna livsbegränsningar, dom känner sig ofria, och begränsade på något konstigt vis.

En människa som är hårt programmerad med skuld och skam, vill ofta inte dansa alls.
Verklig livsbejakande dans bygger på att vara totalt inne i musiken, vara i kroppen i stället för i huvudet.

Då är det fara å färde … går man in i musiken med kroppen som musikverktyg, då riskerar man att tappa kontrollen … Rätt steg, till rätt dans … inte bara låta kroppen röra sig som den själv vill … Åh, nej, då kan du göra bort dig, så att du får skämmas för lång tid framöver.

Frigörande dans är ett ganska bra verktyg att frigöra delar av sig själv, men bara det kan bli rätt jobbigt …
Det finns fler …

Men eftersom jag inte kan ändra på andra människor … den enda som jag kan förändra på djupare plan är mig själv.
Om jag gör det, så blir världen runt omkring mig tvingad att förändras med mig … eller möjligtvis döda mig … för när jag är förändrad så kan inte längre omgivningen styra mig via dom gamla hederliga verktygen längre … inte i samma omfattning i vart fall.

Så en egen djupare mer omfattande förändring skapar sakta en ny värld i ens närhet.
Men det tar tid … att bli medveten om sin egen programmering, det tar tid att upplösa denna programmering utan att binda sig(bli programmerad) alltför hårt till andra läror i stället …

Men när tillräckligt många människor har upplöst sin egen programmering utan att binda sig till nya läror alltför mycket … då nås jorden och världen av en ny medvetenhet som kommer att förändra världen och våra livsvillkor.

Miljömedvetenheten är på väg att nå dit … men det är en stor bit kvar till verklig handling och mindre prat.
Kanske kan viljan att handla påskyndas om det sker fler och större katastrofer …
Det känns troligt att fler och större katastrofer behövs innan det sker någon större förändring i människans vardagshandlande.

När det gäller många andra värderingar(tankesätt) så tycks ett liknande förhållande råda …

Men om var och en börjar där denne står, med sig själv, då kan en förändring bli bestående.
Annars så ”reagerar” vi bara på en katastrof … försöker överleva den … sen fortsätter livet, ”som vanligt” … så gott det går … efter dom gamla invanda sätten att leva livet där rädslan styr.

I inlägget Nya Tider:  https://www.lasses-evolution-therapy.se/nya-tider försöker jag belysa att det är fel parametrar som styr vart vårt samhälle är på väg.

/Lasse

Share This

Share This

Share this post with your friends!